Nové profesní obzory

Název projektu

Nové profesní obzory v hospodářsky problémovém regionu

Číslo projektu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002455

Realizátor projektu

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Operační program

Zaměstnanost

Termín realizace

1.10.2016 - 31.12.2017

AKADEMIE PODNIKÁNÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ V KRNOVĚ

Projekt Nové profesní obzory skončil ke dni 31. 12. 2017. Projekt svou kombinací vzdělávacích aktivit, odborné praxe, individuálního poradenství a možnosti využít mzdové příspěvky přispěl k zisku nového zaměstnání nebo k zahájení podnikání. Účastníci si tak mohli i díky projektu začít plnit svůj kariérní sen. 

Směry projektu:

1. PODNIKÁNÍ

U nás si mohl/a získat ty nejdůležitější dovednosti a znalosti pro rozjezd vlastního podnikání, s podporou kvalitních lektorů a mentorů si vytvořil/a vlastní podnikatelský záměr, který si ihned začal/a naplňovat...

Co ses dozvěděl?

 • Jak se orientovat v právu (aneb nejdůležitější zákony pro podnikání)...
 • Kde sehnat peníze, jak si sjednat půjčku nebo úvěr, jak na investice...
 • Jak správně účtovat, jak se poprat s daněmi...
 • Jak propagovat své produkty, aby se prodávaly samy
 • Jak si sestavit svůj tým, jak ho vést, jak komunikovat se zákazníky i partnery
 • Jak vyzrát na počítač a využít jeho možnosti na maximum?
 • Příklady z praxe - co následovat, a čeho se raději vyvarovat?

2. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

U nás si získal ty nejdůležitější dovednosti a znalosti pro kariéru projektového manažera. Dozvěděl ses vše od počátku tvorby projektu až po jeho finanční řízení. Díky tomu jsi plně připraven vykonávat tuto pozici v soukromé sféře i ve veřejné správě.

Co ses dozvěděl na kurzu PROJEKTOVÉHO MANAŽERA? (výběr témat):

 • Jak stanovit cíl projektu, aby byl přínosný pro okolí
 • Jak nastavit harmonogram projektu
 • Jak na rozpočet projektu
 • Jak sestavit projektový tým
 • Co je nutné dokumentovat a vykazovat
 • Jak projekt propagovat?
 • Příklady z praxe

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU:

Do projektu se mohly zapojit:

 • uchazeč / zájemce o zaměstnání na úřadě práce
 • osoby mladší 25 let, nebo starší 50 let, případně osoby evidovány na ÚP déle než 5 měsíců

PRŮBĚH PROJEKTU

VÝUKA probíhala od ledna do června 2017 v KRNOVĚ.

 • leden - duben 2017 - ZÁKLADNÍ KURZ (Základy podnikání nebo Manažer projektu) - 4 vyučovací hodiny denně
 • květen - červen 2017 - NAVAZUJÍCÍ KURZ (Tvorba www stránek x Grafika x Marketing) - 3 vyučovací hodiny denně
 • květen - červen 2017 - ODBORNÁ PRAXE (160 hodin v soukromé / veřejné sféře v oboru dle svého zájmu) - 4 hodiny denně
 • leden - prosinec 2017 - INDIVIDUÁLNÍ PODPORA - využij podpory profesionálního KOUČE a MENTORA

MÍSTO KONÁNÍ

EDUCO CENTRUM, Revoluční 45, Krnov

KONTAKT:

Mgr. Michael Cestr
e-mail: michael@educocentrum.cz
tel. 607 090 131