Šablony pro SŠ a VOŠ I

Pro Vaše ŠABLONY nabízíme naše DVPP

Kurzy jsou akreditovány na MŠMT dle osnov odpovídajících podmínkám výzvy č. 02_16_035 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“.
 

Výhoda spolupráce s námi

1. Možnost realizace kurzů přímo ve Vaší škole

2. Kvalitní a prověřený tým lektorů

3. Realizace vzdělávání dle individuálních potřeb školy

4. Možnost zajištění doprovodných služeb

Nabídka kurzů pro SŠ a VOŠ

Název DVPP

Časová dotace

  ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST   
 • Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty
16 h
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
32 h
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
56 h
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
80 h
  MENTORING  
 • Mentorské dovednosti pro pedagogické pracovníky
32 h
 • Mentorské dovednosti
250 h
 • Mentorské dovednosti (EDVIA)
40 h
  INKLUZE   
 • Nadaní žáci a jejich podpora
8 h
 • Vzdělávací a výchovný styl učitele ve třídě plné individualit
16 h
 • Vzdělávací a výchovný styl učitele ve třídě plné individualit
32 h
  OSOBNOSTNĚ-SOCIÁLNÍ ROZVOJ  
 • Umění delegovat 
4
 • Základní zásady vedení porad
8
 • Základní metody leadershipu
8
 • Jak na projektové řízení
8
 • Komunikace v týmu
8
 • Zvládání stresu (sebeovládání)
8
 • Time management
8
 • Jak předcházet syndromu vyhoření
8
 • Efektivní vedení týmu
8
 • Metody budování týmu
8
 • Prezentační dovednosti pedagoga
10 / 2 dny
 • Prohlubování psychologických kompetencí pedag. pracovníků II
16 / 2 dny
 • Posílení kompetencí vedoucího pracovníka
24 / 3 dny
 • Zvyšování výkonnosti týmů i jednotlivců
24 / 3 dny
 • Prohlubování psychologických kompetencí pedag. pracovníků
25 / 3 dny
 • Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů - týmová spolupráce
25 / 3 dny
 • Jak se stát úspěšným manažerem ve školství
28 / 3 dny