Úspěšný start do pracovní kariéry

Název projektu

Úspěšný start do pracovní kariéry

Číslo projektu

CZ.1.04/2.1.01/D8.00066

Operační program

Lidské zdroje a zaměstnanost

Oblast podpory

4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Termín realizace

1.9.2014 - 31.10.2015

Celkový rozpočet projektu

18166802.00

Výše finanční podpory

18166802.00

Cílem projektu byla podpora osob do 25 let věku (absolventi SŠ a VŠ) - zvýšení jejich zaměstnatelnosti a eliminace vytipovaných bariér v účasti na trhu práce, a to formou realizace poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit, odborné praxe a zprostředkování zaměstnání. Mezi další cíle projektu patří: získání osobní motivace k aktivnímu hledání zaměstnání, identifikace předpokladů pro možné uplatnění na trhu práce, zvýšení úrovně dovedností a kompetencí potřebných pro uplatnění a orientaci na současném trhu práce, získání teoretických znalostí a zejména praktických dovedností v oboru uplatnitelném na regionálním trhu práce včetně osvojení si pracovních návyků a zkušeností na vhodném pracovišti, zprostředkování vhodného zaměstnání... Projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje.

Projekt "Úspěšný start do pracovní kariéry" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu:
- Podpora osob do 25 let věku (absolventi SŠ a VŠ) - zvýšení jejich zaměstnatelnosti a eliminace vytipovaných bariér v účasti na trhu práce, a to formou realizace poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit, odborné praxe a zprostředkování zaměstnání.

Specifické cíle:
- získání osobní motivace k aktivnímu hledání zaměstnání (150 osob),
- identifikace předpokladů pro možné uplatnění na trhu práce (150 osob),
- zvýšení úrovně dovedností a kompetencí potřebných pro uplatnění a orientaci na současném trhu práce (150 osob),
- získání teoretických znalostí a zejména praktických dovedností v oboru uplatnitelném na regionálním trhu práce včetně osvojení si pracovních návyků a zkušeností na vhodném pracovišti (150 osob)
- zprostředkování vhodného zaměstnání (min. 65 osob)

Cílová skupina
- uchazeči o zaměstnání - fyzické osoby
do 20 let věku (SŠ)  a do 25 let věku (VŠ)
 
Klíčové aktivity
- Vstupní a orgnizační příprava
- Výběr účastníků projektu
- Vstupní individuální poradenství a průběžná aktivizace
- Poradensko-motivační program
- Rekvalifikace – teoretická část, praktická část (odborná praxe)
- Monitoring trhu práce
- Umístění účastníků do pracovního poměru

Přímá podpora
- Mzdové příspěvky
- Příspěvek na stravu při účasti na vzdělávacích aktivitách
- Příspěvek na veřejnou dopravu
- Ochranné pracovní prostředky, zdravotní průkazy, výpis z RT, atd.
 
Území dopadu
Projekt plánuje podpořit 150 osob (10 skupin), přičemž klíčové aktivity budou realizovány
v 5 spádových oblastech:

  • Krnov, Bruntál (spádová oblast Krnov, Bruntál)
  • Opava (spádová oblast okresu Opava)
  • Ostrava (spádová oblast Ostrava, Karviná, Havířov)
  • Frýdek Místek (spádová oblast Frýdek-Místek, Třinec)
  • Nový Jičín (spádová oblast okresu Nový Jičín)

Průběžné výsledky projektu k 30. 6. 2015
 
Počet podpořených osob (vstoupilo do projektu)     179
Počet úspěšných absolventů v Poradensko - motivačním programu     129
Počet úspěšných absolventů "Nespecifické rekvalifikace"     115
Počet absolventů umístěných do pracovního poměru     132