Prevence vzniku závislosti klienta na sociální službě - 40 hodin

Obrázek kurzu
klient soc. služby MSK Duše podpora prevence závislosti

Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout základní přehled o tom, jak aktivizovat klienty v jejich sociálním prostředí, aby u nich nedocházelo ke vzniku závislostního chování na sociální službě, případně člověku, který jim tuto formu profesionální pomoci poskytuje. Účastníci budou seznámeni s důležitostí mapování a správného rozpoznávání individuálních potřeb klientů a nastavení hranic profesionálního vztahu mezi pracovníkem a klientem. Získají informace o tom, jak se tento typ závislostního chování projevuje, co jej zapříčiňuje a jaké jsou základní nástroje a metody jeho prevence a možnosti aktivizace klientů. Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 40 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Prevence vzniku závislosti klienta na sociální službě, A2020/0643-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Profesionální vztah mezi pracovníkem a klientem (1. výukový den)

Profesionální hranice mezi pracovníkem a klientem a jejich význam. Vhodné nastavení, mapování a reflexe těchto hranic. Splývání a překračování hranic a z toho vyplývající důsledky. Osobnostní nastavení klienta a jeho práce s emocemi. Zvládání vlastních emocí při práci s klienty, rozdíl mezi mocí a pomocí při práci s klienty sociálních služeb. Manipulativní, agresivní a pasivní jednání. Objektivní a subjektivní limity klientů. Vyjednávání potřeb, očekávání a cílů klienta. Optimální míra podpory klienta ze strany pracovníka.

Etické zásady při práci v sociálních službách (2. výukový den)

Na čem je založena sociální práce. Dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců. Právo jedince na seberealizaci, respektování jedinečnosti člověka. Profesní versus soukromé zájmy pracovníka. Etická dilemata, dodržování etických hranic.

Signály a symptomy závislostního chování klienta (3. výukový den)

Projevy závislostního chování klienta. Příčiny vzniku závislosti klienta na sociální službě či pracovníkovi sociální služby. Základní preventivní opatření proti vzniku takové závislosti (podpora života dle předchozích stereotypů, podpora soběstačnosti a nezávislosti klienta, zajištění podmínek pro aktivní život klienta, volba volnočasových aktivit, význam soukromí klienta, apod.). Nástroje mapování potřeb a přirozených zdrojů podpory klienta (rodina, blízké okolí klienta, apod.). 

Problémové chování klienta a rizikové situace (4. výukový den)

Adaptace a reakce klienta na změny související s poskytováním sociální služby. Zvládání rizikových situací s ohledem na zdraví, bezpečí a práva osob. Nástroje komunikace a práce s klienty vykazujícími rizikové či obtížné chování (závislost na službě, nemotivovanost, apatie, agresivita, suicidální tendence, duševní onemocnění, apod.). Práce v situaci, kdy se sám pracovník ocitnul v obtížné životní situaci a je nucen poskytnout službu klientovi. Práce s emocemi klienta i vlastními emocemi pracovníka.

Metody aktivizace klientů (5. výukový den)

Důraz na poskytování vysoce individuální a profesionální sociální služby klientovi. Poznání klienta a mapování jeho potřeb. Využití biografických prvků při práci s klientem. Podpora soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti klientů. Metody aktivizace klientů v rámci jejich přirozeného sociálního prostředí (vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity, druhy a možnosti terapií, rozvoj dovedností a kompetencí klienta, posilování vztahů a vazeb s rodinou a blízkým okolím klienta, apod.). 

Termíny

Datum Místo
11. 2. 2021 Krnov
15. 12. 2020 Ostrava
11. 2. 2021 Krnov
15. 12. 2020 Ostrava
Individuální domluva
11. 2. 2021 - 26. 3. 2021
08:00 - 15:00
Krnov
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 3/25
15. 12. 2020 - 18. 12. 2020
08:00 - 15:00
Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 8/25

Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout základní přehled o tom, jak aktivizovat klienty v jejich sociálním prostředí, aby u nich nedocházelo ke vzniku závislostního chování na sociální službě, případně člověku, který jim tuto formu profesionální pomoci poskytuje. Účastníci budou seznámeni s důležitostí mapování a správného rozpoznávání individuálních potřeb klientů a nastavení hranic profesionálního vztahu mezi pracovníkem a klientem. Získají informace o tom, jak se tento typ závislostního chování projevuje, co jej zapříčiňuje a jaké jsou základní nástroje a metody jeho prevence a možnosti aktivizace klientů. Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 40 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Prevence vzniku závislosti klienta na sociální službě, A2020/0643-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Profesionální vztah mezi pracovníkem a klientem (1. výukový den)

Profesionální hranice mezi pracovníkem a klientem a jejich význam. Vhodné nastavení, mapování a reflexe těchto hranic. Splývání a překračování hranic a z toho vyplývající důsledky. Osobnostní nastavení klienta a jeho práce s emocemi. Zvládání vlastních emocí při práci s klienty, rozdíl mezi mocí a pomocí při práci s klienty sociálních služeb. Manipulativní, agresivní a pasivní jednání. Objektivní a subjektivní limity klientů. Vyjednávání potřeb, očekávání a cílů klienta. Optimální míra podpory klienta ze strany pracovníka.

Etické zásady při práci v sociálních službách (2. výukový den)

Na čem je založena sociální práce. Dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců. Právo jedince na seberealizaci, respektování jedinečnosti člověka. Profesní versus soukromé zájmy pracovníka. Etická dilemata, dodržování etických hranic.

Signály a symptomy závislostního chování klienta (3. výukový den)

Projevy závislostního chování klienta. Příčiny vzniku závislosti klienta na sociální službě či pracovníkovi sociální služby. Základní preventivní opatření proti vzniku takové závislosti (podpora života dle předchozích stereotypů, podpora soběstačnosti a nezávislosti klienta, zajištění podmínek pro aktivní život klienta, volba volnočasových aktivit, význam soukromí klienta, apod.). Nástroje mapování potřeb a přirozených zdrojů podpory klienta (rodina, blízké okolí klienta, apod.). 

Problémové chování klienta a rizikové situace (4. výukový den)

Adaptace a reakce klienta na změny související s poskytováním sociální služby. Zvládání rizikových situací s ohledem na zdraví, bezpečí a práva osob. Nástroje komunikace a práce s klienty vykazujícími rizikové či obtížné chování (závislost na službě, nemotivovanost, apatie, agresivita, suicidální tendence, duševní onemocnění, apod.). Práce v situaci, kdy se sám pracovník ocitnul v obtížné životní situaci a je nucen poskytnout službu klientovi. Práce s emocemi klienta i vlastními emocemi pracovníka.

Metody aktivizace klientů (5. výukový den)

Důraz na poskytování vysoce individuální a profesionální sociální služby klientovi. Poznání klienta a mapování jeho potřeb. Využití biografických prvků při práci s klientem. Podpora soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti klientů. Metody aktivizace klientů v rámci jejich přirozeného sociálního prostředí (vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity, druhy a možnosti terapií, rozvoj dovedností a kompetencí klienta, posilování vztahů a vazeb s rodinou a blízkým okolím klienta, apod.). 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout základní přehled o tom, jak aktivizovat klienty v jejich sociálním prostředí, aby u nich nedocházelo ke vzniku závislostního chování na sociální službě, případně člověku, který jim tuto formu profesionální pomoci poskytuje. Účastníci budou seznámeni s důležitostí mapování a správného rozpoznávání individuálních potřeb klientů a nastavení hranic profesionálního vztahu mezi pracovníkem a klientem. Získají informace o tom, jak se tento typ závislostního chování projevuje, co jej zapříčiňuje a jaké jsou základní nástroje a metody jeho prevence a možnosti aktivizace klientů. Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 40 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Prevence vzniku závislosti klienta na sociální službě, A2020/0643-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Profesionální vztah mezi pracovníkem a klientem (1. výukový den)

Profesionální hranice mezi pracovníkem a klientem a jejich význam. Vhodné nastavení, mapování a reflexe těchto hranic. Splývání a překračování hranic a z toho vyplývající důsledky. Osobnostní nastavení klienta a jeho práce s emocemi. Zvládání vlastních emocí při práci s klienty, rozdíl mezi mocí a pomocí při práci s klienty sociálních služeb. Manipulativní, agresivní a pasivní jednání. Objektivní a subjektivní limity klientů. Vyjednávání potřeb, očekávání a cílů klienta. Optimální míra podpory klienta ze strany pracovníka.

Etické zásady při práci v sociálních službách (2. výukový den)

Na čem je založena sociální práce. Dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců. Právo jedince na seberealizaci, respektování jedinečnosti člověka. Profesní versus soukromé zájmy pracovníka. Etická dilemata, dodržování etických hranic.

Signály a symptomy závislostního chování klienta (3. výukový den)

Projevy závislostního chování klienta. Příčiny vzniku závislosti klienta na sociální službě či pracovníkovi sociální služby. Základní preventivní opatření proti vzniku takové závislosti (podpora života dle předchozích stereotypů, podpora soběstačnosti a nezávislosti klienta, zajištění podmínek pro aktivní život klienta, volba volnočasových aktivit, význam soukromí klienta, apod.). Nástroje mapování potřeb a přirozených zdrojů podpory klienta (rodina, blízké okolí klienta, apod.). 

Problémové chování klienta a rizikové situace (4. výukový den)

Adaptace a reakce klienta na změny související s poskytováním sociální služby. Zvládání rizikových situací s ohledem na zdraví, bezpečí a práva osob. Nástroje komunikace a práce s klienty vykazujícími rizikové či obtížné chování (závislost na službě, nemotivovanost, apatie, agresivita, suicidální tendence, duševní onemocnění, apod.). Práce v situaci, kdy se sám pracovník ocitnul v obtížné životní situaci a je nucen poskytnout službu klientovi. Práce s emocemi klienta i vlastními emocemi pracovníka.

Metody aktivizace klientů (5. výukový den)

Důraz na poskytování vysoce individuální a profesionální sociální služby klientovi. Poznání klienta a mapování jeho potřeb. Využití biografických prvků při práci s klientem. Podpora soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti klientů. Metody aktivizace klientů v rámci jejich přirozeného sociálního prostředí (vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity, druhy a možnosti terapií, rozvoj dovedností a kompetencí klienta, posilování vztahů a vazeb s rodinou a blízkým okolím klienta, apod.). 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout základní přehled o tom, jak aktivizovat klienty v jejich sociálním prostředí, aby u nich nedocházelo ke vzniku závislostního chování na sociální službě, případně člověku, který jim tuto formu profesionální pomoci poskytuje. Účastníci budou seznámeni s důležitostí mapování a správného rozpoznávání individuálních potřeb klientů a nastavení hranic profesionálního vztahu mezi pracovníkem a klientem. Získají informace o tom, jak se tento typ závislostního chování projevuje, co jej zapříčiňuje a jaké jsou základní nástroje a metody jeho prevence a možnosti aktivizace klientů. Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 40 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Prevence vzniku závislosti klienta na sociální službě, A2020/0643-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Profesionální vztah mezi pracovníkem a klientem (1. výukový den)

Profesionální hranice mezi pracovníkem a klientem a jejich význam. Vhodné nastavení, mapování a reflexe těchto hranic. Splývání a překračování hranic a z toho vyplývající důsledky. Osobnostní nastavení klienta a jeho práce s emocemi. Zvládání vlastních emocí při práci s klienty, rozdíl mezi mocí a pomocí při práci s klienty sociálních služeb. Manipulativní, agresivní a pasivní jednání. Objektivní a subjektivní limity klientů. Vyjednávání potřeb, očekávání a cílů klienta. Optimální míra podpory klienta ze strany pracovníka.

Etické zásady při práci v sociálních službách (2. výukový den)

Na čem je založena sociální práce. Dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců. Právo jedince na seberealizaci, respektování jedinečnosti člověka. Profesní versus soukromé zájmy pracovníka. Etická dilemata, dodržování etických hranic.

Signály a symptomy závislostního chování klienta (3. výukový den)

Projevy závislostního chování klienta. Příčiny vzniku závislosti klienta na sociální službě či pracovníkovi sociální služby. Základní preventivní opatření proti vzniku takové závislosti (podpora života dle předchozích stereotypů, podpora soběstačnosti a nezávislosti klienta, zajištění podmínek pro aktivní život klienta, volba volnočasových aktivit, význam soukromí klienta, apod.). Nástroje mapování potřeb a přirozených zdrojů podpory klienta (rodina, blízké okolí klienta, apod.). 

Problémové chování klienta a rizikové situace (4. výukový den)

Adaptace a reakce klienta na změny související s poskytováním sociální služby. Zvládání rizikových situací s ohledem na zdraví, bezpečí a práva osob. Nástroje komunikace a práce s klienty vykazujícími rizikové či obtížné chování (závislost na službě, nemotivovanost, apatie, agresivita, suicidální tendence, duševní onemocnění, apod.). Práce v situaci, kdy se sám pracovník ocitnul v obtížné životní situaci a je nucen poskytnout službu klientovi. Práce s emocemi klienta i vlastními emocemi pracovníka.

Metody aktivizace klientů (5. výukový den)

Důraz na poskytování vysoce individuální a profesionální sociální služby klientovi. Poznání klienta a mapování jeho potřeb. Využití biografických prvků při práci s klientem. Podpora soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti klientů. Metody aktivizace klientů v rámci jejich přirozeného sociálního prostředí (vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity, druhy a možnosti terapií, rozvoj dovedností a kompetencí klienta, posilování vztahů a vazeb s rodinou a blízkým okolím klienta, apod.). 

Lektoři

lektor-1

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková , lektor

lektor-2

Mgr. Sylva Brillante , lektor

lektor-3

Bc. Pavel Havelka , lektor

lektor-4

Bc. Jan Fukala , lektor

lektor-5

Mgr. Renata Eremiášová , lektor

lektor-6

Mgr. Pavlína Kráčmarová , lektor

lektor-7

Mgr. Jaroslav Vejmola , lektor

lektor-8

Bc. Pavel Matula DiS. , lektor

lektor-9

Mgr. Lubomír Pelech , lektor