Řešení konfliktů a vyjednávání - 8 hodin

Obrázek kurzu
děti dospělí konflikty řešení konfliktů sebereflexe spor

Obsah kurzu

Znáte strategie zvládání konfliktních situací? Na našem akreditovaném kurzu se dozvíte, jak správně komunikovat nejen s dospělými, ale i s dětmi, také si společně projdeme základní rozdíly v této komunikaci. Osvojíte si dovednosti z oblasti zvládání konfliktů a jejich řešení. Pojďme to zvládnout společně!

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Řešení konfliktů a vyjednávání s dětmi i dospělými, 2013/1139-PC/SP/VP

Z obsahu kurzu:

V teoretické části kurzu se naučíte rozpoznat způsob vzniku konfliktů u sebe i u druhých osob, včetně dětí a mladistvých.

Naučíte se pomocí sebereflexe rozeznat vlastní způsob konfliktního jednání.

Rozebírány budou také základy vývojové psychologie a mechanismy konfliktního jednání.

V praktické části si sami vyzkoušíte rozeznat typy konfliktních situací a možnosti jejich řešení, včetně uvědomování si důsledků konfliktů.
V rámci nácviků poznáte také dynamiku konfliktu, specifika a rozdíly jednání dospělých, dětí a mladistvých.

Individuální domluva

Obsah kurzu

Znáte strategie zvládání konfliktních situací? Na našem akreditovaném kurzu se dozvíte, jak správně komunikovat nejen s dospělými, ale i s dětmi, také si společně projdeme základní rozdíly v této komunikaci. Osvojíte si dovednosti z oblasti zvládání konfliktů a jejich řešení. Pojďme to zvládnout společně!

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Řešení konfliktů a vyjednávání s dětmi i dospělými, 2013/1139-PC/SP/VP

Z obsahu kurzu:

V teoretické části kurzu se naučíte rozpoznat způsob vzniku konfliktů u sebe i u druhých osob, včetně dětí a mladistvých.

Naučíte se pomocí sebereflexe rozeznat vlastní způsob konfliktního jednání.

Rozebírány budou také základy vývojové psychologie a mechanismy konfliktního jednání.

V praktické části si sami vyzkoušíte rozeznat typy konfliktních situací a možnosti jejich řešení, včetně uvědomování si důsledků konfliktů.
V rámci nácviků poznáte také dynamiku konfliktu, specifika a rozdíly jednání dospělých, dětí a mladistvých.