Základní kurz Bazální stimulace - 24 hodin

Obrázek kurzu
bazální stimulace péče o klienta potřeby klienta zdravotní postižení

Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními teoretickými i praktickými poznatky o konceptu Bazální stimulace, jejímž cílem je především podpora vnímání, pohybových, komunikačních a kognitivních schopností daného uživatele. Účastníci se seznámí s historií konceptu a jeho podstatou, s významem doteku při péči o klienta/blízkou osobu, naučí se používat základní druhy stimulací - zejména somatickou, vestibulární a vibrační. Důležitou součástí vzdělávacího programu jsou prožitkové modelové situace, které významně přispívají k lepšímu pochopení příznivých účinků Bazální stimulace. Účastníci se rovněž dozví, jak využívat při péči o klienta/blízkou osobu autobiografické prvky, které napomáhají vytvořit co nejvíce personalizovanou péči. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základní kurz Bazální stimulace; A2019/1129-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Hedvika Borýsková - certifikovaná lektorka Bazální stimulace (reg. č. 970)

Z obsahu kurzu:

1. výukový den - Základní teoretická východiska konceptu Bazální stimulace (terminologie, historie, význam a cíle Bazální stimulace; neurofyziologická východiska; role a integrace rodiny v ošetřovatelském procesu, apod.).

2. výukový den - Komunikace v konceptu Bazální stimulace (poruchy kognitivních funkcí; význam doteku; využití autobiografických prvků při péči, apod.).

3. výukový den - Stimulační dovednosti a jejich praktický nácvik (somatické, vestibulární, vibrační a další typy stimulací; stimulace hybnosti u osob s poruchami pohybu; stimulační pomůcky; praktické ukázky a nácviky stimulačních technik, apod.)

Termíny

Datum Místo
15. 9. 2020 hotel Třebovický mlýn, Ostrava
29. 6. 2020 hotel Taurus, Ostrava
15. 9. 2020 hotel Třebovický…
29. 6. 2020 hotel Taurus,…
Individuální domluva
15. 9. 2020 - 19. 10. 2020
09:00 - 15:50
hotel Třebovický mlýn, Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 12/20
29. 6. 2020 - 21. 9. 2020
09:00 - 15:50
hotel Taurus, Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 6/20

Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními teoretickými i praktickými poznatky o konceptu Bazální stimulace, jejímž cílem je především podpora vnímání, pohybových, komunikačních a kognitivních schopností daného uživatele. Účastníci se seznámí s historií konceptu a jeho podstatou, s významem doteku při péči o klienta/blízkou osobu, naučí se používat základní druhy stimulací - zejména somatickou, vestibulární a vibrační. Důležitou součástí vzdělávacího programu jsou prožitkové modelové situace, které významně přispívají k lepšímu pochopení příznivých účinků Bazální stimulace. Účastníci se rovněž dozví, jak využívat při péči o klienta/blízkou osobu autobiografické prvky, které napomáhají vytvořit co nejvíce personalizovanou péči. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základní kurz Bazální stimulace; A2019/1129-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Hedvika Borýsková - certifikovaná lektorka Bazální stimulace (reg. č. 970)

Z obsahu kurzu:

1. výukový den - Základní teoretická východiska konceptu Bazální stimulace (terminologie, historie, význam a cíle Bazální stimulace; neurofyziologická východiska; role a integrace rodiny v ošetřovatelském procesu, apod.).

2. výukový den - Komunikace v konceptu Bazální stimulace (poruchy kognitivních funkcí; význam doteku; využití autobiografických prvků při péči, apod.).

3. výukový den - Stimulační dovednosti a jejich praktický nácvik (somatické, vestibulární, vibrační a další typy stimulací; stimulace hybnosti u osob s poruchami pohybu; stimulační pomůcky; praktické ukázky a nácviky stimulačních technik, apod.)

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními teoretickými i praktickými poznatky o konceptu Bazální stimulace, jejímž cílem je především podpora vnímání, pohybových, komunikačních a kognitivních schopností daného uživatele. Účastníci se seznámí s historií konceptu a jeho podstatou, s významem doteku při péči o klienta/blízkou osobu, naučí se používat základní druhy stimulací - zejména somatickou, vestibulární a vibrační. Důležitou součástí vzdělávacího programu jsou prožitkové modelové situace, které významně přispívají k lepšímu pochopení příznivých účinků Bazální stimulace. Účastníci se rovněž dozví, jak využívat při péči o klienta/blízkou osobu autobiografické prvky, které napomáhají vytvořit co nejvíce personalizovanou péči. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základní kurz Bazální stimulace; A2019/1129-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Hedvika Borýsková - certifikovaná lektorka Bazální stimulace (reg. č. 970)

Z obsahu kurzu:

1. výukový den - Základní teoretická východiska konceptu Bazální stimulace (terminologie, historie, význam a cíle Bazální stimulace; neurofyziologická východiska; role a integrace rodiny v ošetřovatelském procesu, apod.).

2. výukový den - Komunikace v konceptu Bazální stimulace (poruchy kognitivních funkcí; význam doteku; využití autobiografických prvků při péči, apod.).

3. výukový den - Stimulační dovednosti a jejich praktický nácvik (somatické, vestibulární, vibrační a další typy stimulací; stimulace hybnosti u osob s poruchami pohybu; stimulační pomůcky; praktické ukázky a nácviky stimulačních technik, apod.)

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními teoretickými i praktickými poznatky o konceptu Bazální stimulace, jejímž cílem je především podpora vnímání, pohybových, komunikačních a kognitivních schopností daného uživatele. Účastníci se seznámí s historií konceptu a jeho podstatou, s významem doteku při péči o klienta/blízkou osobu, naučí se používat základní druhy stimulací - zejména somatickou, vestibulární a vibrační. Důležitou součástí vzdělávacího programu jsou prožitkové modelové situace, které významně přispívají k lepšímu pochopení příznivých účinků Bazální stimulace. Účastníci se rovněž dozví, jak využívat při péči o klienta/blízkou osobu autobiografické prvky, které napomáhají vytvořit co nejvíce personalizovanou péči. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základní kurz Bazální stimulace; A2019/1129-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Hedvika Borýsková - certifikovaná lektorka Bazální stimulace (reg. č. 970)

Z obsahu kurzu:

1. výukový den - Základní teoretická východiska konceptu Bazální stimulace (terminologie, historie, význam a cíle Bazální stimulace; neurofyziologická východiska; role a integrace rodiny v ošetřovatelském procesu, apod.).

2. výukový den - Komunikace v konceptu Bazální stimulace (poruchy kognitivních funkcí; význam doteku; využití autobiografických prvků při péči, apod.).

3. výukový den - Stimulační dovednosti a jejich praktický nácvik (somatické, vestibulární, vibrační a další typy stimulací; stimulace hybnosti u osob s poruchami pohybu; stimulační pomůcky; praktické ukázky a nácviky stimulačních technik, apod.)