Projekt pro ženy

Název projektu

Projekt pro ženy

Číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003421

Realizátor projektu

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Operační program

Zaměstnanost

AKTIVITY PROJEKTU

» Proběhlé aktivity

  • Životní restart - motivační a regenerační víkendová akce
  • Kurz Základy práce s PC - rozsah 40 hodin

» Probíhající aktivity

  • Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
  • Kurz Asistentka/sekretářka 
  • Odborná praxe 
  • Zajištění zaměstnání - mzdové příspěvky
  • Individuální poradenství (koučink)

ÚČASTNICE PROJEKTU

» ženy po mateřské/rodičovské dovolené

» ženy pečující o děti do 15 let

» ženy ve věku 55 - 64 let

   

Kontakt:

Ing. Sabrina Hrancová
sabrina@educocentrum.cz
tel. 770 111 007