Zajištění vzdělávání v rámci projektu Podpora duše II

Název projektu

Podpora duše II

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340

Realizátor projektu

Moravskoslezský kraj

Operační program

Zaměstnanost

Termín realizace

květen 2019 – duben 2022