Projekty

picture-37

Rozvoj sociální práce u SP na ÚP MSK

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění výkonu činností soc. práce u soc. pracovníků prostřednictvím nastavení systému evaluace činností sociální práce a doplněním odborného vzdělávání. Podpora má zlepšit současný stav a pomoci v řešení problémů, které negativně ovlivňují motivaci, efektivitu, profesionální přístup a způsob realizace sociální práce.

Vstoupit
picture-38

Zajištění vzdělávacích programů pro neformální pečovatele, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v rámci projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět II

Projekt svými aktivitami navazuje na tematiku péče o osobu s postižením. Hlavní směr, kterým se projekt orientuje, je podpora zvýšení kompetencí, sdílení informací, emoční podpora a vzdělávání neformálních pečovatelů o blízkou osobu se zdravotním postižením. Mimo pečující osoby projekt, ve formě vzdělávání, směruje také k vedoucím a sociálním pracovníkům sociálních služeb, kteří poskytují podporu a péči právě osobám se zdravotním postižením.

Vstoupit
picture-39

Zajištění vzdělávání v rámci projektu Podpora duše II

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit a rozvíjet služby pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění těchto osob do běžné společnosti. Do roku 2022 bude podpořeno formou vzdělávání min. 120 pracovníků služeb pro osoby s duševním onemocněním. Cílem vzdělávací části projektu je zvýšení kvalifikace pracovníků služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím zvýšení kvalifikace a kompetencí pracovníků těchto služeb. Úspěšným absolvováním vzdělávání realizovaného v rámci této aktivity získají zapojení pracovníci schopnost lépe reagovat na specifické potřeby uživatelů svých služeb, budou schopni lépe hodnotit působení, ale také dopad poskytování svých služeb na jejich nepříznivou sociální situaci a získají schopnost efektivní práce s jednotlivými uživateli. Prostřednictvím tohoto bude následně podpořena celková kvalita života konkrétních uživatelů a bude sníženo riziko vzniku syndromu vyhoření pracovníků.

Vstoupit
picture-33

Rozvoj a zkvalitnění sociální práce ÚP

Cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění výkonu činností sociálních pracovníků začleněných do odd. nepojistných sociálních dávek 22 kontaktních pracovišť Úřadu práce Moravskoslezského kraje související s uplatňováním metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených. Podpora má hlavně zlepšit současný stav a zároveň má také položit základní, v budoucnu i bez projektu udržitelnou platformu pokračujících nástrojů v duchu jednotného systému podpory metod sociální práce na kontaktních pracovištích Úřadu práce v MSK.

Vstoupit
picture-34

Projekt pro ženy

Nastartujte se, naučte se novým dovednostem, získejte zaměstnání.

Projekt pro ženy je určen 40 ženám po mateřské/rodičovské dovolené, ženám pečující o děti do 15 let a ženám ve věku 55 - 64 let.

Vstoupit
picture-18

Moderní pedagog – kompetenčně posílená patnáctka z JčK

Realizace projektu na druhém konci republiky? Pro nás žádný problém.

Počet zapojených škol: 15 (převážně vesnické školy, Jihočeský kraj)
Počet kurzů DVPP: 11
Celkem podpořených osob: 174
 

 

Vstoupit
picture-19

Spolu to zvládnem

Spolu zvládáme i velké výzvy!

Počet podpořených osob (osob v projektu): 58
Počet absolventů pracovní diagnostiky: 20
Počet absolventů Poradensko - motivačního programu: 37
Počet absolventů rekvalifikací: 34
Počet osob umístěných do pracovního poměru: 30

Vstoupit
picture-14

Kariéra navzdory bariérám

Překonáváme i ty největší bariéry na trhu práce. Osoblažsko žije!

Počet podpořených osob (osob v projektu): 83
Počet úspěšných absolventů v programu Finanční gramotnost: 71
Počet úspěšných absolventů Poradensko-motivačního programu: 63
Počet úspěšných absolventů rekvalifikací: 54
Počet osob umístěných do pracovního poměru: 33

Vstoupit
picture-12

Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ

Učíme se a poznáváme svět hrou. Důležité je věci dělat, prožívat, ne o nich stále jen mluvit.

Počet zapojených školek: 14 (Moravskoslezský kra)
Počet podpořených osob: 130 (+ nepřímo podpořeny stovky dětí)
Počet nově vytvořených produktů: 2
Počet stavebnic: 14 sestav × 14 školek = 196 stavebnic LEGO® Education
Počet hodin vzdělávání: 48 hod. / osoba
Stáže: 2 (tuzemská stáž - Bohumín, zahraniční stáž - Dánsko)

Vstoupit
picture-20

Vzdělávání SSL napříč Moravou

Vzděláváme sociální služby. Mediace. Krizovka. Manažerské dovednosti... 

Počet zapojených osob: 800 z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje
Počet úspěšně podpořených osob: 2850
Počet akreditovaných programů DVPP: 49 ve 190 bězích
Celkový počet hodin výuky: 2079
 

Vstoupit
picture-21

Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost

Nový komplexní systém vzdělávání v mediaci!

Počet zapojených osob: 144
Počet vytvořených / inovovaných vzdělávacích programů: 31
Počet pilotně ověřených vzdělávacích programů: 16
 

Vstoupit
picture-22

My se práce nebojíme

S námi se práce bát nemusí ani osoby v předdůchodovém věku.

Počet zapojených osob: 60 (Krnovsko, Bruntálsko)
Počet individuálních plánů rozvoje: 60
Počet osob umístěných do pracovního poměru: 16

Vstoupit
picture-23

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Podpora pracovníků sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Počet osob zapojených do projektu: 285
Počet úspěšně podpořených osob: 324
Počet nově vytvořených / inovovaných vzd. programů: 45
Počet pilotně ověřených vzd. programů: 30

Vstoupit
picture-25

Nová šance

Projekt se zaměřil zejména na dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Projekt nabídl soubor vzdělávacích a poradenských aktivit, které přinášejí komplexní přístup k problematice práce s uchazečem na místním trhu práce. Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob z těchto ohrožených skupin.

Vstoupit
picture-26

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Cílem projektu je zvýšení profesionality pedagogických pracovníků čtyř základních škol zvýšením obecné kvalifikace pracovníků ZŠ v oblasti komunikace a využitím ICT jako každoenního nástroje pro tvorbu a aplikaci vzdělávacích programů ve vlastní výuce. Projektem prošlo celkem 140 pedagogů.

Vstoupit
picture-27

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Zvýšení a posílení odborných kompetencí cílové skupiny pedagogických pracovníků v návaznosti na předchozí projekt Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní škole.

Vstoupit
picture-31

Nové profesní obzory

Cílem projektu je otevřít 25 mladým i starším lidem nové obzory, nabídnout jim kvalitní vzdělání, poradenství a odbornou praxi moderním a interaktivním přístupem. Předpokladem je uplatnit na trhu práce 16 osob. Perspektivní oblasti podporované projektem (podnikání a projektový management) přináší výrazné sekundární efekty - zmírnění vylidňování, socioekonomický rozvoj u hospodářsky problémového a periferního regionu Krnovska a Bruntálska, který je postižen nejvyšší mírou nezaměstnaností v ČR.

Vstoupit