Projekty

picture-37

Rozvoj sociální práce u SP na ÚP MSK

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění výkonu činností soc. práce u soc. pracovníků prostřednictvím nastavení systému evaluace činností sociální práce a doplněním odborného vzdělávání. Podpora má zlepšit současný stav a pomoci v řešení problémů, které negativně ovlivňují motivaci, efektivitu, profesionální přístup a způsob realizace sociální práce.

Vstoupit
picture-38

Zajištění vzdělávacích programů pro neformální pečovatele, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v rámci projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět II

Projekt svými aktivitami navazuje na tematiku péče o osobu s postižením. Hlavní směr, kterým se projekt orientuje, je podpora zvýšení kompetencí, sdílení informací, emoční podpora a vzdělávání neformálních pečovatelů o blízkou osobu se zdravotním postižením. Mimo pečující osoby projekt, ve formě vzdělávání, směruje také k vedoucím a sociálním pracovníkům sociálních služeb, kteří poskytují podporu a péči právě osobám se zdravotním postižením.

Vstoupit
picture-33

Rozvoj a zkvalitnění sociální práce ÚP

Cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění výkonu činností sociálních pracovníků začleněných do odd. nepojistných sociálních dávek 22 kontaktních pracovišť Úřadu práce Moravskoslezského kraje související s uplatňováním metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených. Podpora má hlavně zlepšit současný stav a zároveň má také položit základní, v budoucnu i bez projektu udržitelnou platformu pokračujících nástrojů v duchu jednotného systému podpory metod sociální práce na kontaktních pracovištích Úřadu práce v MSK.

Vstoupit
picture-34

Projekt pro ženy

Nastartujte se, naučte se novým dovednostem, získejte zaměstnání.

Projekt pro ženy je určen 40 ženám po mateřské/rodičovské dovolené, ženám pečující o děti do 15 let a ženám ve věku 55 - 64 let.

Vstoupit
picture-4

Dotkni se školy

Inovace výuky na základních školách. Nové technologie. Nové přístupy. Změna myšlení.

Počet zapojených škol: 33 (Moravskoslezský a Olomoucký kraj)
Počet zapojených pedagogů: 561
Celkem úspěšně podpořeno osob: 1500
Počet běhů kurzů DVPP: 160
Celkem pořízeno tabletů: 518 / 3 platformy (Android, iOS, Windows)
Celkem unikátních aplikací: 280
Počet předmětů: 5 (český jazyk, angličtina, matematika, přírodopis, fyzika)

Vstoupit
picture-13

Úspěšný start do pracovní kariéry

Podporujeme mladé absolventy. Zvyšujeme šanci na pracovní uplatnění. Základem je praxe a motivace.

Počet podpořených osob (osob v projektu): 179 (celý Moravskoslezský kraj)
Počet úspěšných absolventů Poradensko-motivačního programu: 129
Počet úspěšných absolventů Nespecifické rekvalifikace: 115
Počet osob umístěných do pracovního poměru: 132
Úspěšnost zisku zaměstnání: 74 %

Vstoupit
picture-18

Moderní pedagog – kompetenčně posílená patnáctka z JčK

Realizace projektu na druhém konci republiky? Pro nás žádný problém.

Počet zapojených škol: 15 (převážně vesnické školy, Jihočeský kraj)
Počet kurzů DVPP: 11
Celkem podpořených osob: 174
 

 

Vstoupit
picture-19

Spolu to zvládnem

Spolu zvládáme i velké výzvy!

Počet podpořených osob (osob v projektu): 58
Počet absolventů pracovní diagnostiky: 20
Počet absolventů Poradensko - motivačního programu: 37
Počet absolventů rekvalifikací: 34
Počet osob umístěných do pracovního poměru: 30

Vstoupit
picture-14

Kariéra navzdory bariérám

Překonáváme i ty největší bariéry na trhu práce. Osoblažsko žije!

Počet podpořených osob (osob v projektu): 83
Počet úspěšných absolventů v programu Finanční gramotnost: 71
Počet úspěšných absolventů Poradensko-motivačního programu: 63
Počet úspěšných absolventů rekvalifikací: 54
Počet osob umístěných do pracovního poměru: 33

Vstoupit
picture-12

Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ

Učíme se a poznáváme svět hrou. Důležité je věci dělat, prožívat, ne o nich stále jen mluvit.

Počet zapojených školek: 14 (Moravskoslezský kra)
Počet podpořených osob: 130 (+ nepřímo podpořeny stovky dětí)
Počet nově vytvořených produktů: 2
Počet stavebnic: 14 sestav × 14 školek = 196 stavebnic LEGO® Education
Počet hodin vzdělávání: 48 hod. / osoba
Stáže: 2 (tuzemská stáž - Bohumín, zahraniční stáž - Dánsko)

Vstoupit
picture-20

Vzdělávání SSL napříč Moravou

Vzděláváme sociální služby. Mediace. Krizovka. Manažerské dovednosti... 

Počet zapojených osob: 800 z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje
Počet úspěšně podpořených osob: 2850
Počet akreditovaných programů DVPP: 49 ve 190 bězích
Celkový počet hodin výuky: 2079
 

Vstoupit
picture-21

Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost

Nový komplexní systém vzdělávání v mediaci!

Počet zapojených osob: 144
Počet vytvořených / inovovaných vzdělávacích programů: 31
Počet pilotně ověřených vzdělávacích programů: 16
 

Vstoupit
picture-22

My se práce nebojíme

S námi se práce bát nemusí ani osoby v předdůchodovém věku.

Počet zapojených osob: 60 (Krnovsko, Bruntálsko)
Počet individuálních plánů rozvoje: 60
Počet osob umístěných do pracovního poměru: 16

Vstoupit
picture-23

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Podpora pracovníků sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Počet osob zapojených do projektu: 285
Počet úspěšně podpořených osob: 324
Počet nově vytvořených / inovovaných vzd. programů: 45
Počet pilotně ověřených vzd. programů: 30

Vstoupit
picture-25

Nová šance

Projekt se zaměřil zejména na dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Projekt nabídl soubor vzdělávacích a poradenských aktivit, které přinášejí komplexní přístup k problematice práce s uchazečem na místním trhu práce. Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob z těchto ohrožených skupin.

Vstoupit
picture-26

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Cílem projektu je zvýšení profesionality pedagogických pracovníků čtyř základních škol zvýšením obecné kvalifikace pracovníků ZŠ v oblasti komunikace a využitím ICT jako každoenního nástroje pro tvorbu a aplikaci vzdělávacích programů ve vlastní výuce. Projektem prošlo celkem 140 pedagogů.

Vstoupit
picture-27

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Zvýšení a posílení odborných kompetencí cílové skupiny pedagogických pracovníků v návaznosti na předchozí projekt Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní škole.

Vstoupit
picture-31

Nové profesní obzory

Cílem projektu je otevřít 25 mladým i starším lidem nové obzory, nabídnout jim kvalitní vzdělání, poradenství a odbornou praxi moderním a interaktivním přístupem. Předpokladem je uplatnit na trhu práce 16 osob. Perspektivní oblasti podporované projektem (podnikání a projektový management) přináší výrazné sekundární efekty - zmírnění vylidňování, socioekonomický rozvoj u hospodářsky problémového a periferního regionu Krnovska a Bruntálska, který je postižen nejvyšší mírou nezaměstnaností v ČR.

Vstoupit