Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Název projektu

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Číslo projektu

CZ.1.07/3.2.07/01.0052

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory

7.3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Termín realizace

1.4.2010 - 31.10.2011

Celkový rozpočet projektu

3363460.00

Výše finanční podpory

3363460.00

Hlavním cílem projektu je vytvořit 45 vzdělávacích kurzů pro potřeby dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji (MSK) s velkým podílem interaktivních forem výuky a jejich zakreditování u MPSV. Z těchto nově akreditovaných vzdělávacích kurzů se 30 realizuje pilotně s cílem zaměřit se především na praktičnost a užitečnost. Cílem projektu je vytvořit kvalitní a životaschopné vzdělávací kurzy a nastavit podmínky jejich využití tak, aby bylo možné pokračovat dále v jejich provozování v komerčních podmínkách.

Projekt „Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
 
Cíle projektu - co projekt nabízí

Hlavním cílem projektu je vytvořit 45 vzdělávacích kurzů pro potřeby dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji (MSK) s velkým podílem interaktivních forem výuky a jejich zakreditování u MPSV.

Z těchto nově akreditovaných vzdělávacích kurzů se 30 realizuje pilotně s cílem zaměřit se především na praktičnost a užitečnost.
Cílem projektu je vytvořit kvalitní a životaschopné vzdělávací kurzy a nastavit podmínky jejich využití tak, aby bylo možné pokračovat dále v jejich provozování v komerčních podmínkách.
Realizace hlavních cílů za pomoci zapojení co možná nejširšího spektra poskytovatelů sociálních služeb, kteří pomohou vytvořit pružný modulový systém tohoto vzdělávání. Ten bude díky tomu odrážet skutečné potřeby cílové skupiny a bude doplňován a inovován v závislosti na hodnocení výstupů.

Projekt svými cíli reaguje na skutečnost, že trh v současné době postrádá dostatek vzdělávacích programů, které by byly zároveň komplexní, otevřené pracovníkům v sociálních službách, realizované alternativními formami výuky s velkou mírou interaktivity, flexibilní v závislosti na hodnocení praktičnosti a užitečnosti a které by zohledňovaly typologii služby a cílovou skupinu.
 
Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci - pracovníci v sociálních službách z MSK. Projekt má přímý dopad na cílovou skupinu, neboť identifikuje její vzdělávací potřeby a posléze je naplňuje.
Z hlediska míry zapojení do projektu (nikoli z hlediska důležitosti) je cílová skupina rozlišena na:

1. Primární - zaměstnanci významných poskytovatelů sociálních služeb v nejbližším regionu (Krnovsko, Bruntálsko) zařazeni jako pracovníci v sociálních službách. Zástupci cílové skupiny budou v rámci projektu přizváni do procesu tvorby vzdělávacího programu. Vybraní pracovníci v sociálních službách z těchto organizací budou také zapojeni do pilotního odzkoušení vybraných akreditovaných vzdělávacích programů včetně zpětné vazby. Jedná se o 285 zaměstnanců z šesti organizací - významných poskytovatelů sociálních služeb. Pro tento počet zaměstnanců bude v rámci projektu realizováno 360 osobo/kurzů.

2. Sekundární - pracovníci v sociálních službách poskytovatelů sociálních služeb celého MSK. V rámci udržitelnost po skončení projektu bude tato cílová skupina svou účastí na již optimalizovaném vzdělávacím programu těžit z jeho výstupů a výsledků v komerčním prostředí. Předpokládá se, že to bude přes 10 tis. pracovníků z více než 200 organizací. Na základě kvalifikovaného odhadu potřeb sekundární cílové skupiny se zohledněním kapacity žadatele bude následně realizováno 2000 osobo/kurzů.

Plánované výstupy projektu
- 45 nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách,
- 30 pilotně ověřených nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách,
- minimálně 324 úspěšně podpořených osob (úspěšní účastníci kurzů získají osvědčení o jejich absolvování).