Sociální služby 28. 5. 2020 Ostrava
AAK gesta komunikace mentální postižení znaková řeč
Získejte informace o alternativních možnostech dorozumívání, než je běžně používaná mluvená řeč. Osvojte si základní dovednosti komunikovat jinými způsoby…
16. 6. 2020 penzion Lutena…
komunikace komunikační dovednosti manažer vedení lidí
29. 6. 2020 hotel Taurus,…
bazální stimulace péče o klienta potřeby klienta zdravotní postižení
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními teoretickými i praktickými poznatky o konceptu Bazální stimulace, jejímž cílem je především podpora…
Mediace 4. 9. 2020 Krnov
konflikty mediace modelové situace MPSV OSPOD řešení konfliktů sociální pracovník SP výcvik
Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je... Chcete rozvinout a zoptimalizovat své komunikační…
Sociální služby 9. 9. 2020 RKC Chaloupka,…
imobilita manipulace polohování sociální práce
Nejste si jisti při manipulaci s ležícím či sedícím klientem? Máte zájem si procvičit přesun klienta za pomocí vhodných pomůcek a bez zbytečných rizik? Seznamte se s druhy a rozsahy postižení u…
Sociální služby 10. 9. 2020 Krnov
EDVIA emoce krize krizová intervence krizový intervent sebepoznání výcvik
Setkáváte se s klienty, kteří zažili některou z krizových situací (nehoda, katastrofa, násilný čin,..)? Chcete umět otevřít…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!