Mediace 4. 9. 2020 Krnov
konflikty mediace modelové situace MPSV OSPOD řešení konfliktů sociální pracovník SP výcvik
Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je... Chcete rozvinout a zoptimalizovat své komunikační…
Sociální služby 10. 9. 2020 Krnov
EDVIA emoce krize krizová intervence krizový intervent sebepoznání výcvik
Setkáváte se s klienty, kteří zažili některou z krizových situací (nehoda, katastrofa, násilný čin,..)? Chcete umět otevřít…
Sociální služby 24. 9. 2020 Krnov
sebepoznání sebezkušenost výcvik
Seznamovat se sám se sebou je velmi důležité, protože my sami jsme si nástrojem, který využíváme ke své práci. Abychom s tímto nástrojem dokázali úspěšně nakládat a…
Pro pedagogy
čtenářská gramotnost DVPP E-U-R INSERT RWCT Šablony
Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.1 - a) pro ZŠ. Celkový rozsah kurzu je 16 hodin rozdělených do dvou dnů. Kurz vychází z programu RWCT, "Čtením a psaním ke…
Pro pedagogy
čtenářská dílna čtenářská gramotnost DVPP E-U-R INSERT RWCT Šablony
Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.2 - a) pro ZŠ. Jeho celkový rozsah je 32 hodin rozdělených do čtyř dnů. Kurz systematicky pracuje s dostupnými seznamy…
Pro pedagogy
Alderferova motivační pyramida Bloomova taxonomie čtenářská gramotnost DVPP E-U-R INSERT myšlenková mapa RWCT Sněhová koule Šablony
Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.4 - a) pro ZŠ. Jeho celkový rozsah je 56 hodin. Systematicky pracuje s dostupnými seznamy čtenářských dovedností a třídí je…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!