30. 11. 2020 Opava
Duševní onemocnění MSK Duše podpora recovery zotavení
Vzdělávací program seznámí účastníky s principem recovery (zotavení či úzdravy), který je stále více využíván při poskytování péče osobám s duševním onemocněním.…
7. 12. 2020 Ostrava
agrese komunikace MSK Duše praktický nácvik problémové chování problémový klient sociální služby úchopy
Jste schopni zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, a která svým problémovým chováním ohrožuje své zdraví a život nebo zdraví a život…
8. 12. 2020 Ostrava
Duševní onemocnění kazuistika komunikační dovednosti krizová intervence modelové situace MSK Duše praktický nácvik psychiatrie psychohygiena psychoterapie týmová spolupráce výcvik
Vzdělávací program je určen zaměstnancům sociálních služeb, kteří chtějí posílit své teoretické znalosti i praktické dovednosti a celkově tak zvýšit úroveň…
15. 12. 2020 Ostrava
klient soc. služby MSK Duše podpora prevence závislosti
Cílem vzdělávacího programu je nabídnout základní přehled o tom, jak aktivizovat klienty v jejich sociálním prostředí, aby u nich nedocházelo ke vzniku…
Sociální služby 11. 1. 2021 Ostrava
motivace MSK Duše prokrastinace sebemotivace sociální práce
Umění motivovat sebe i druhé je velmi žádaná dovednost. Není to o tom, umět mluvit, opakovat stokrát, co by kdo měl udělat, zvedat hlas nebo dokonce vyhrožovat. Kdo…
21. 1. 2021 Educo Centrum,…
Autismus komunikace PAS poruchy vývoje problémové chování
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, ale i neformálních pečovatelů, kteří poskytují pomoc, podporu a péči osobám s poruchou…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!