Kariéra navzdory bariérám

Fotogalerie

Název projektu

Kariéra navzdory bariérám

Číslo projektu

CZ.1.04/3.3.05/96.00064

Operační program

Lidské zdroje a zaměstnanost

Oblast podpory

4. 3. 3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Termín realizace

1.3.2013 - 31.12.2014

Celkový rozpočet projektu

5922960.00

Výše finanční podpory

5922960.00

Cílem projektu byla podpora osob nad 50 let z převážně sociálně vyloučených regionů a zvýšení jejich pracovní a sociální integrace eliminací identifikovaných kumulovaných handicapů, a to prostřednictvím individuálního a skupinového poradenství, vzdělávacích aktivit a zprostředkování zaměstnání. Další cíle: získání osobní motivace k aktivnímu hledání zaměstnání, identifikace předpokladů pro možné uplatnění na trhu práce, zajištění finanční gramotnosti, zvýšení úrovně dovedností potřebných pro uplatnění a orientaci na současném trhu práce, získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru, uplatnitelném na regionálním trhu práce, umístění na nová pracovní místa. Projekt je realizován na Krnovsku, převážně v oblasti Osoblažska.

Projekt "Kariéra navzdory bariérám" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu:
- Podpora osob nad 50 let z převážně sociálně vyloučených regionů a zvýšení jejich pracovní a sociální integrace eliminací identifikovaných kumulovaných handicapů, a to prostřednictvím individuálního a skupinového poradenství,vzdělávacích aktivit a zprostředkování zaměstnání.

Specifické cíle:
- získání osobní motivace k aktivnímu hledání zaměstnání (70 osob),
- identifikace předpokladů pro možné uplatnění na trhu práce (70 osob),
- zajištění finanční gramotnosti (70 osob)
- zvýšení úrovně dovedností potřebných pro uplatnění
  a orientaci na současném trhu práce (70 osob),
- získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru
  uplatnitelném na regionálním trhu práce (TP) (60 osob),
- umístění na nová pracovní místa (min. 22 osob).

Cílová skupina
Projekt je zaměřen na osoby nad 50 let věku které jsou sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené z důvodu kumulace min. 3 z následujících handicapů, jež výrazně omezují jejich možnost znovuzapojení na trh práce:

- věk nad 50 let (nezbytná podmínka)
- dlouhodobá nezaměstnanost nad 1 rok,
- zdravotní omezení,
- základní vzdělání,
- bydliště v soc. vyloučeném regionu (Osoblažsko),
- hmotná nouze.

Klíčové aktivity
- Organizační příprava a monitoring trhu práce
- Výběr účastníků projektu
- Individuální poradenství a průběžná aktivace
- Poradenský program zaměřený na finanční gramotnost
- Poradensko - motivační program
- Rekvalifikace - teoretická část, praktická část (odborná praxe)
- Umístění účastníků do pracovního poměru
- Administrace projektu

Přímá podpora
- Mzdové příspěvky
- Příspěvek na stravu při účasti na vzdělávacích aktivitách
- Příspěvek na veřejnou dopravu
- Ochranné pracovní prostředky, zdravotní průkazy, výpis z RT, atd.
 
Území dopadu
Projekt je umístěn do Moravskoslezského kraje a soustředí se především
na okres Bruntál a zejména na oblast mikroregionu Osoblažska.
 

Průběžné výsledky projektu k 31. 12. 2014

Počet podpořených osob (vstoupilo do projektu)     83
Počet úspěšných osob v poradenském programu Finanční gramotnost     71
Počet úspěšných osob v Poradensko - motivačním programu     63

Počet úspěšných osob v rekvalifikačních kurzech     54
Počet osob umístěných do pracovního poměru     33
Počet odchozích účastníků (ze zdravotních důvodů, z důvodu překročení nejvyšší povolené absence, odchod do důchodu     30