Projekt pro ženy

Název projektu

Projekt pro ženy

Číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003421

Realizátor projektu

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Operační program

Zaměstnanost

AKTIVITY PROJEKTU

» Proběhlé aktivity

  • Životní restart - motivační a regenerační víkendová akce
  • Kurz Základy práce s PC - rozsah 40 hodin
  • Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
  • Kurz Asistentka/sekretářka

» Probíhající aktivity

  • Zajištění zaměstnání - mzdové příspěvky
  • Individuální poradenství (koučink)

Do projektu se od začátku jeho realizace aktivně zapojilo 55 žen, které se účastnily výše uvedených aktivit. 40 účastnic úspěšně absolvovalo počítačový kurz, 16 žen úspěšně absolvovalo kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a 8 žen úspěšně absolvovalo kurz Asistentka/sekretářka. V současné době je již 28 účastnic zaměstnaných na plné či zkrácené úvazky či vykonávají samostatně výdělečnou činnost.

Projekt pro ženy stále běží a účastnice docházejí na aktivitu individuální poradenství, která jim pomáhá v osobnostním a kvalifikačním rozvoji (např. motivace, komunikace, sladění nového zaměstnání s rodinou, další profesní rozvoj a vzdělávání apod.). Na trh práce bylo umístěno 15 účastnic, jejichž mzda byla podpořena mzdovými příspěvky financovaných z projektu. 

ÚČASTNICE PROJEKTU

» ženy po mateřské/rodičovské dovolené

» ženy pečující o děti do 15 let

» ženy ve věku 55 - 64 let

   

Kontakt:

Ing. Sabrina Hrancová
sabrina@educocentrum.cz
tel. 770 111 007