Moderní pedagog – kompetenčně posílená patnáctka z JčK

Název projektu

Moderní pedagog – kompetenčně posílená patnáctka z Jihočeského kraje

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.40/02.0001

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín realizace

1.9.2013 - 31.12.2014

Celkový rozpočet projektu

1379630.00

Výše finanční podpory

1379630.00

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím dostatečně aktuálních a do praxe zaměřených vzdělávacích programů zlepšit situaci ve školství, zejména na základních školách v Jihočeském kraji. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím poskytnutí co nejkvalitnějšího a nejefektivnějšího DVPP školám v Jihočeském kraji.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím dostatečně aktuálních a do praxe zaměřených vzdělávacích programů zlepšit situaci ve školství, zejména na základních školách v Jihočeském kraji. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím poskytnutí co nejkvalitnějšího a nejefektivnějšího DVPP školám v JčK.

Hlavní cíle projektu:

  • pomoci procesu poskytování co nejkvalitnějšího vzdělávání na našich školách,
  • rozšíření co nejvíce kvalitních produktů (vzdělávacích programů) mezi co nejvíce školských zařízení v JčK,
  • pomoci zejména malým školám (vesnickým) s přístupem ke kvalitnímu vzdělávání, a to jak samotným poskytnutím služeb, tak zajištěním prostředků na toto vzdělávání,
  • navodit příznivé prostředí pro meziškolní spolupráci napříč okresy – přenos zkušeností, spolupráce při zavádění nových metod = úspory kapacit, prostředků, synergie.


Stručný obsah projektu:

Záměrem projektu je zrealizovat pro školy celkově 24 běhů  11 různě zaměřených vzdělávacích programů, do nichž se zapojí jak městské, tak také vesnické školy. Díky realizaci i smíšených kurzů dává projekt dostatečný předpoklad pro vznik přátelského prostředí pro meziškolní spolupráci.

Tento projekt nabízí zapojeným školám jednak již vytvořené a pilotně ověřené vzdělávací programy, a dále reaguje na jejich aktuální potřeby a poptávku po konkrétních tématech.

Vzdělávací programy tohoto projektu jsou určeny pedagogickým pracovníkům a vedoucím pracovníkům 15 škol a školských zařízení z Jihočeského kraje.

Projekt dále podpoří školy prostřednictvím individuálního poradenství, supervizí po skončení kurzu, atd.

Cílová skupina:     

Pracovníci v oblasti školství - pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci ve školství z 15 škol z Jihočeského kraje:


ZŠ a MŠ Dříteň

ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou

ZŠ a MŠ Plavsko

ZŠ S. N. Wintona Kunžak

ZŠ a MŠ Budíškovice

ZŠ a MŠ Majdalena

ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště

ZŠ a MŠ Brloh

ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 222

ZŠ a MŠ Cehnice

ZŠ Kovářov

ZŠ a MŠ Kluky

ZŠ a MŠ Zdíkov

ZŠ a MŠ Strmilov

ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy


 

Podporované aktivity:

A/ Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy

B/ Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky

 

Projektem realizovaná akreditovaná DVPP:

1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků

2.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

3.Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí

4.Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

5. Prezentační dovednosti pedagoga

6.Jak se stát úspěšným manažerem ve školství

7.Posílení kompetencí vedoucího pracovníka

8.Zvyšování výkonnosti týmů i jednotlivců

9.Komunikace a práce s žáky s problémovým chováním

10.Kooperací k větší aktivitě žáků

11.Úvod do supervize/intervize