My se práce nebojíme

Název projektu

My se práce nebojíme - Integrace osob nad 50 let na trhu práce

Číslo projektu

CZ.1.04/3.3.05/31.00073

Operační program

Lidské zdroje a zaměstnanost

Oblast podpory

4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Termín realizace

1.3.2010 - 31.8.2011

Celkový rozpočet projektu

5439124.00

Výše finanční podpory

5439124.00

Podpora osob starších 50ti let s cílem posílení pracovní integrace a eliminace vytipovaných bariér bránicích cílové skupině v účasti na trhu práce, a to formou realizace poradenských a vzdělávacích programů.

Projekt My se práce nebojíme - Integrace osob nad 50 let na trhu práce je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu

Podpora osob starších 50ti let s cílem posílení pracovní integrace a eliminace vytipovaných bariér bránicích cílové skupině v účasti na trhu práce, a to formou realizace poradenských a vzdělávacích programů.

Specifický cíl:

 - získání osobní motivace pro hledání uplatnění na trhu práce (60 osob)
 - zpracování individuálních plánů rozvoje (60 osob)
 - získání znalostí a dovedností v oboru uplatnitelném na regionálním trhu práce, včetně získání pracovních návyků a zkušeností na vhodném pracovišti (40 osob)
 - zprostředkování vhodného pracovního místa (16 osob)
 - podpora nových prac. míst

Cílová skupina:

Osoby starší 50 let.

Klíčové aktivity

1. Vstupní a organizační příprava

2. Propagace projektu

3. Výběr účastníku projektu

4. Pracovní diagnostika

5. Poradensko-motivační program

6. Praktická příprava účastníka (odborná praxe)

7. Teoretická příprava účastníka

8. Poradenský program pro průběžnou aktivaci

9. Slavnostní vyřazení absolventů praktické a teoretické přípravy

10. Umístění účastníků do pracovního poměru

11. Administrace projektu
 
Přímá podpora
 

- Příspěvek na stravu
- Příspěvek na veřejnou dopravu
- Motivační příspěvek účastníka odborné praxe
- Jiné náklady (doklad o zdravotní způs., výpis RT...)
- Příspěvek na hlídání zdrav. postižených ve spol. domácnosti

Území dopadu

Projekt byl umístěn do mikroregionů Krnovska a Bruntálska.