Spolu to zvládnem

Název projektu

Spolu to zvládnem - úspěšný trojúhelník k podpoře zaměstnanosti

Číslo projektu

CZ.1.04/2.1.01/91.00027

Operační program

Lidské zdroje a zaměstnanost

Oblast podpory

4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Termín realizace

1.3.2013 - 28.2.2015

Celkový rozpočet projektu

5029249.00

Výše finanční podpory

5029249.00

Cílem projektu je podpora dlouhodobě nezaměstnaných osob (evidovaných na ÚP déle než 5 měsíců) s cílem zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost, a to prostřednictvím souboru na sebe navzájem navazujících činností - od poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit přes odbornou pracovní praxi až po zprostředkování zaměstnání a umístění na trh práce.

Projekt "Spolu to zvládnem" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu:
- Podpora dlouhodobě nezaměstnaných osob (evidovaných na ÚP déle než 5 měsíců) s cílem zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost, a to prostřednictvím souboru na sebe navzájem navazujících činností - od poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit přes odbornou pracovní praxi až po zprostředkování zaměstnání a umístění na trh práce.

Specifické cíle:
- získání osobní motivace k aktivnímu hledání zaměstnání (40 osob),
- identifikace předpokladů pro možné uplatnění na trhu práce (40 osob),
- zvýšení úrovně dovedností potřebných pro uplatnění
  a orientaci na současném trhu práce (40 osob),
- získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru
  uplatnitelném na regionálním trhu práce (TP) (40 osob),
- zprostředkování vhodného zaměstnání (13 osob).

Cílová skupina
- osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání déle než 5 měsíců
 
Klíčové aktivity
- Organizační příprava a monitoring trhu práce
- Výběr účastníků projektu
- Pracovní diagnostika
- Individuální poradenství a průběžná aktivizace
- Poradensko-motivační program
- Rekvalifikace – teoretická část, praktická část (odborná praxe)
- Slavnostní vyřazení absolventů rekvalifikačních kurzů
- Umístění účastníků do pracovního poměru
- Administrace projektu

Přímá podpora
- Mzdové příspěvky
- Příspěvek na stravu při účasti na vzdělávacích aktivitách
- Příspěvek na veřejnou dopravu
- Ochranné pracovní prostředky, zdravotní průkazy, výpis z RT, atd.
 
Území dopadu
Projekt je umístěn do Moravskoslezského kraje
a soustředí se především na okres Bruntál a Opava
 
Průběžné výsledky projektu k 31. 8. 2014


Počet podpořených osob (vstoupilo do projektu)     58
Počet osob, které absolvovaly pracovní diagnostiku     20
Počet úspěšných osob v Poradensko - motivačním programu     37
Počet úspěšných osob v rekvalifikačních kurzech    34
Počet osob umístěných do pracovního poměru     30