Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Název projektu

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.05/03.0032

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín realizace

1.6.2011 - 30.6.2012

Celkový rozpočet projektu

4057995.00

Výše finanční podpory

4057995.00

Projekt navazuje svými aktivitami na již ukončený grantový projekt Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole, který byl realizován v rámci 2. kola výzvy a má za cíl zvýšit profesionalitu pedagogických pracovníků čtyř základních škol. Již proběhlé aktivity na základních školách dávají základ pro nástavbu, která je postavena na již psychologicky gramotném s uměním sebeprezentace a využívajícím ICT jako nástroje pro tvorbu vlastních výukových materiálů. Projekt vychází z nové analýzy vzdělávacích potřeb a z koncepcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků od managementu škol. Rozvíjí psychologické kompetence pedagoga v nových oblastech (jako např. měření a budování tř. klimatu, efektivní vedení tř. schůzek, hodnocení a sebehodnocení žáků, apod.), navazuje na modul ICT, a  to v širším uplatnění výukových materiálů při využití interaktivních tabulí. Dále projekt řeší otázku efektivního učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílová skupina:        
Pracovníci v oblasti školství - pedagogičtí pracovníci čtyř základních škol v okrese Bruntál:
ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17
ZŠ Bruntál, Cihelní 6
ZŠ Bruntál, Jesenická 10
ZŠ Bruntál, Okružní 38

Klíčové aktivity projektu:
1. Rozvoj psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.
2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
3. Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí