Nová šance

Název projektu

Nová šance

Číslo projektu

CZ.04.1.03/1.1.14.2/0013

Operační program

Rozvoj lidských zdrojů

Oblast podpory

3.1 Aktivní politika zaměstnanosti

Termín realizace

1.7.2006 - 31.6.2008

Celkový rozpočet projektu

6105840.00

Výše finanční podpory

6105840.00

Specifický cíl:

 • zvýšení zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných
 • získání žádaných znalostí a dovedností v oblasti IT absolvováním rekvalifikačního kurzu a získáním mezinárodního certifikátu ECDL
 • vytvoření nových pracovních míst
 • motivace účastníku k celoživotnímu vzdělávání, jejich sebeaktivace, zvýšení motivace pro práci a motivace pro hledání nového uplatnení na trhu práce
 • vytvoření základních pracovních návyků u účastníků
 • vytvoření metodického postupu pri vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti
 • ověření podmínek pro aplikaci projektových modulů i v jiných oblastech a regionech
 • zabezpečení prevence dlouhodobé nezaměstnanosti
 • zajištění rovných příležitostí vstupu na trh práce (ženy, muži)
 • vytvoření základních pracovních návyků u úcastníku a prispění k jejich sociální integraci

Cílová skupina

Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností.

Klíčové aktivity

 • Vstupní a organizační příprava projektu
 • Publicita a propagace projektu
 • Oslovení a výběr účastníku projektu
 • Pracovní diagnostika a výběr účastníků pro další aktivity
 • Poradenský program I. - Aktivizace nezaměstnaného na trhu práce
 • Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL
 • Závěrečné zkoušky MŠMT a ECDL
 • Poradenský program II. - Strategie aktivního vyhledávání práce
 • Pracovní praxe a zajištění pracovního místa
 • Zpracování metodiky projektu
 • Diseminace a vyhodnocení projektu, konference
 • Administrace projektu