Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ

Název projektu

Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.00/48.0037

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín realizace

1.7.2014 - 30.6.2015

Celkový rozpočet projektu

3396973.00

Výše finanční podpory

3396973.00

Projekt zapojil učitele a vedoucí pracovníky 14 mateřských škol z různých oblasti Moravskoslezského kraje - vybavil je k tomu, aby byli schopni vkládat prvky polytechnické výuky do učebního a výchovného plánu mateřské školy. Projektem byly vytvořeny a cílové skupině poskytnuty 2 vzdělávací programy: Rané technické vzdělávání za pomoci stavebnicových systémů a Rozvoj týmové spolupráce ve výuce předškolních dětí, a dále bylo zástupcům MŠ umožněno absolvování tuzemské stáže v Bohumíně a zahraniční stáže v Dánsku ve školkách, kde již polytechnická výuka probíhá.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je poskytnout učitelům i vedoucím pracovníkům 14 zapojených MŠ  metody a přístupy rozvoje polytechnického vnímání ve výuce a výchově dětí, které jsou zároveň v jejich prostředí snadno využitelné.

Hlavní cíle projektu:

 • Díky níže uvedeným cílům napomoci procesu zapojování polytechnického vzdělávání v MŠ
 • Umožnit zástupcům MŠ tuzemskou i zahraniční stáž do školských zařízení realizujících polytechnickou výuku pomocí stavebnic
 • Poskytnutí co nejkvalitnějších, aktuálně potřebných a do praxe zaměřených programů DVPP  (50 pedagogů) včetně mentoringu a materiální podpory
 • Podpora i menších MŠ napříč MSK
 • Navodit příznivé prostředí pro meziškolní spolupráci

Stručný obsah projektu:

Projekt zapojuje učitele a vedoucí pracovníky 14 MŠ z různých regionů MSK, které chce kompetenčně vybavit k tomu, aby byli schopni vkládat prvky polytechnické výuky do učebního a výchovného plánu MŠ.

Projektem budou vytvořeny a CS skupině poskytnuty 2 vzdělávací programy, kdyždý z nich proběhne v 5 bězích: DVPP Rané technické vzdělávání za pomoci stavebnicových systémů a DVPP Rozvoj týmové spolupráce ve výuce předškolních dětí, jejichž výuka proběhne interaktivně, a dále bude zástupcům MŠ umožněno absolvování tuzemské a zahraniční stáže v zařízení pro předškolní vzdělávání, kde již polytechnická výuka dlouhodobě probíhá. Dále budou MŠ podpořeny v uplatňování získaných znalostí, dovedností a metod ze strany odborného garanta.

Cílová skupina:        
- učitelé a také vedoucí/řídící pracovníci mateřských škol a školských zařízení vzdělávající předškolní děti podle platného RVP PV.

Z Moravskoslezského kraje se zapojily:

 • MŠ Okružní 23, Bruntál
 • MŠ Komenského 7, Bruntál
   
 • MŠ M.Gorkého 22, Krnov
 • MŠ Hlubčická 89, Krnov
 • MŠ Žižkova 34, Krnov
 • MŠ a ZŠ Slezské diakonie, Krnov
 • MŠ Slunečnice Albrechtická 85, Krnov
 • ZŠ a MŠ Lichnov
 • ZŠ a MŠ Rudná pod Praděděm
 • ZŠ a MŠ Razová
 • MŠ Staré Město
 • ZŠ a MŠ Darkovice, Dlouhá 7
 • MŠ Eliška Opava, Elišky Krásnohorské 8
 • MŠ Hradec nad Moravicí


Podporované aktivity:

1. Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol

2. Tuzemská a zahraniční stáž vedoucích pracovníků a učitelů mateřských škol

3. Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol

 

 Projektem realizovaný akreditovaná DVPP:

1. Rozvoj týmové spolupráce ve výuce předškolních dětí

2. Rané technické vzdělávání za pomoci stavebnicových systémů