Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Název projektu

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.05/02.0037

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín realizace

1.11.2009 - 31.12.2011

Celkový rozpočet projektu

4108495.00

Výše finanční podpory

4108495.00

Cíle projektu:

 1. Zvýšení profesionality pedagogických pracovníků čtyř základních škol, a to zvýšením obecné kvalifikace pracovníků ZŠ v oblasti komunikace se žáky, kolegy a okolím školy a využitím ICT jako každodenního nástroje pro tvorbu a aplikaci vzdělávacích programů ve vlastní výuce.
 2. Odstranění nerovností v dosavadních znalostech a tím dosažení stejné úrovně znalostí a dovedností u všech skupin zaměstnanců na dané ZŠ.
 3. Vytvořit podmínky pro okamžitou aplikaci nových metod do praxe, stimulovat možnosti růstu rozvoje a modernizace systémů vzdělávání za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR a EU.
 4. Posílení vztahů v kolektivu a s dalšími účastníky z jiných ZŠ, budování pozitivního sociálního klimatu ve školách a školských zařízeních, přenositelnost nabytých znalostí a zkušeností na žáka, prohloubení umění prezentace a komunikačních dovedností u pedagogických pracovníků s cílem zkvalitnění a zefektivnění výuky a zkvalitnění technik pro zvládání krizových situací vznikajících při jednání s problémovými žáky nebo rodiči.

Realizace rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a rychlý rozvoj ICT dává pracovníkům ZŠ nové možnosti a příležitosti ve výuce, ale také klade vyšší důraz na kreativitu, tvůrčí komunikaci a psychickou kondici pracovníka. Projekt svými vzdělávacími aktivitami vede k posílení základních kompetencí pedagoga celého pracovního týmu ZŠ s důrazem na interpersonální komunikaci, účinnou komunikaci s využitím moderních vyučovacích ICT nástrojů a také přispívá k rozvoji osobního potenciálu a potenciálu školského systému. Projekt je založen na partnerském principu pěti subjektů (1x vzdělávací firma, 4x ZŠ). Hlavním posláním projektu je zkvalitnění komunikace, a to všemi směry. Díky své komplexnosti a mobilitě napomáhá projekt zvyšovat kvalitu, modernizaci a inovaci vzdělávacího systému.

Cílová skupina:       
Pracovníci v oblasti školství - pedagogičtí pracovníci čtyř základních škol v okrese Bruntál:

 • ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17
 • ZŠ Bruntál, Cihelní 6
 • ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 • ZŠ Bruntál, Okružní 38

Klíčové aktivity projektu:

 1. Psychologická gramotnost pedagoga
 2. Prezentační dovednosti pedagoga
 3. Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT