Vzdělávání SSL napříč Moravou

Název projektu

Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském

Číslo projektu

CZ.1.04/3.1.03/A7.00233

Operační program

Lidské zdroje a zaměstnanost

Oblast podpory

4.3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Termín realizace

1.10.2013 - 30.6.2015

Celkový rozpočet projektu

5916738.00

Výše finanční podpory

5916738.00

Úloha tohoto nadregionálního projektu spočívá v individuálním řešení vzdělávacích potřeb jednotlivých poskytovatelů SSL dle jejich vlastních vzdělávacích plánů. Projekt navazuje na zájem CS prostřednictvím výstupu z dotazníkového šetření, v rámci kterého se konkrétní organizace zavázaly ke spolupráci při řešení projektu, zaznačily své vzdělávací potřeby vč. důvodů a priorit. Individuálnost podpory spočívá i v realizaci kurzů jak přímo v prostorách poskytovatele - pouze pro jeho tým pracovníků, tak také formou otevřených kurzů - pro případ, že organizace potřebují vzdělat pouze jednotlivce. Většina kurzů je jednodenních, ale realizovány budou i delší klíčová témata: Výcvik v individuálním plánování (40 h), Výcvik mediace (100 h), Krizová intervence (150 h), Certifikovaný manažer (120 h).

Projekt „Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
 
Cíle projektu - co projekt nabízí
Úloha tohoto nadregionálního projektu spočívá v individuálním řešení vzdělávacích potřeb jednotlivých poskytovatelů SSl dle jejich vlastních vzdělávacích plánů. Projekt navazuje na zájem CS prostřednictvím výstupu z dotazníkového šetření, v rámci kterého se konkrétní organizace zavázaly ke spolupráci při řešení projektu, zaznačily své vzdělávací potřeby vč. důvodů a priorit. Individuálnost podpory spočívá i v realizaci kurzů jak přímo v prostorách poskytovatele - pouze pro jeho tým pracovníků, tak také formou otevřených kurzů - pro případ, že organizace potřebují vzdělat pouze jednotlivce. Většina kurzů je jednodenních, ale realizovány budou i delší klíčová témata: Výcvik v individuálním plánování (40 h), Výcvik mediace (100 h), Krizová intervence (150 h), Certifikovaný manažer (120 h).
 
Hlavní cíl
Uspokojení invidivuálních vzdělávacích potřeb pracovníků poskytovatelů sociálních služeb z krajů Moravskoslezského a Jihomoravského v obdbobí let 2014 a 1.pol. 2015.
 
Specifické cíle
1. Poskytnout 190 běhů celkem 49 akreditovaných vzdělávacích programů pro CS (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci) ze dvou krajů - MSK a JMK (což představuje celkem 260 školicích dní, tj. 2 079 vyuč. hodin), a to zapojením min. 800 osob z 85 různých SSl - čímž bude úspěšně podpořeno až 2850 osob (osobokurzů).
 
2. Poskytnout cílové skupině plný komfort vzdělávaného vč. přímé podpory, tedy bez dalších projektových administrativních aj. zatížení, a to realizací některých běhů kurzů přímo v prostorách poskytovatele (proškolení celého týmu naráz) a zároveň realizací i otevřených kurzů (dostupnost i pro menší SSL, které mohou/chtějí vzdělat jen jednotlivce).
 
Cílová skupina
Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám
 
Projekt přímo reaguje na zjištěné potřeby cílové skupiny. Jednotlivé sociální služby samy a svobodně definovaly potřeby na vzdělávání svých pracovníků, kteří tvoří cílovou skupinu. Tyto potřeby kvantifikovaly i zdůvodnily v dotaznících, které zaslaly realizátorovi tohoto projektu. Přímo na výstup tohoto dotazníkového šetření budou reagovat i aktivity projektu, které tvoří poskytování akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky těchto sociálních služeb.