Zajištění vzdělávacích programů pro neformální pečovatele, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v rámci projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět II

Název projektu

Podporujeme hrdinství, které není vidět II

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431

Realizátor projektu

Moravskoslezský kraj

Operační program

Zaměstnanost

Termín realizace

1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Projekt svými aktivitami navazuje na tematiku péče o osobu s postižením. Hlavní směr, kterým se projekt orientuje je podpora zvýšení kompetencí, sdílení informací, emoční podpora a vzdělávání neformálních pečovatelů o blízkou osobu se zdravotním postižením. Mimo pečující osoby projekt, ve formě vzdělávání, směruje také k vedoucím a sociálním pracovníkům sociálních služeb, kteří poskytují podporu a péči právě osobám se zdravotním postižením.

Bližší informace o jednotlivých vzdělávacích programech (včetně možnosti přihlásit se na konkrétní termíny realizace) naleznete po rozkliknutí níže uvedených odkazů:

AAK a nácvik manuálních gest na podporu dorozumívání osob s mentálním postižením a jiným zdravotním znevýhodněním

Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením 

Specifika práce s osobami s poruchou autistického spektra

Základy důstojné péče o osobu s postižením

Základní kurz Bazální stimulace

Základy šetrné manipulace s imobilní osobou 

Základy znakového jazyka

Metodické vedení a manažerské dovednosti pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb