Certifikovaný manažer - 80 hodin

Obrázek kurzu
lidské zdroje manažer řízení vedení

Obsah kurzu

Osvojte si manažerské dovednosti pomocí praktických informací a zkušeností v rámci nácviků, skupinových diskusí či během sdílení s ostatními účastníky a lektory.

Nechte rozvinout Vaše vlastní silné stránky tak, abyste uměl/a reagovat na náročné podmínky práce v sektoru sociálních služeb.

Kurzem Vás bude provázet vysoce kvalifikovaný tým lektorů z řad odborníků na zavádění standardů kvality, řízení projektů i vedení organizací. Vaše názory a dotazy tak budete moci v průběhu kurzu osobně konzultovat s inspektorem kvality, supervizorem, psychologem a dalšími profesionály.

Délka kurzu: 80 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Certifikovaný manažer sociálních služeb, A2017/0784-SP/VP

Z obsahu kurzu:

1. modul – Řízení lidských zdrojů

 • teoretické části tohoto modulu si osvojíte specifika a plánování lidských zdrojů.
 • Věnovat se budete i náboru, výběru a adaptaci zaměstnanců se zaměřením na jejich profesionální i kariérový růst.
 • Získáte přehled o motivačně-sociálních programech a moderních stylech řízení i firemní kultuře.
 • praktické části výuky si vyzkoušíte nácvik modelových situacích z manažerské praxe – motivační rozhovor, hodnotící pohovory, prezentování, vyjednávání, delegování, vysvětlování atd.
2. modul – Psychosociální dovednosti manažera
 • teoretické části výuky se zaměříte na osobnost a role manažera.
 • Osvojíte si strukturu osobnosti a komunikační schopnosti a dovednosti – umění naslouchat, přesvědčovat, asertivní jednání, řešení konfliktů, psychohygiena, zátěžové situace, syndrom vyhoření, profesní etika, etický kodex.
 • praktické části modulu si vyzkoušíte nácviky sebepoznávacích a komunikačních technik, strategií zvládání stresů, nácvik metod prevence syndromu vyhoření, strategie zvládání konfliktů a vyjednávání.
3. modul – Řízení sektoru sociálních služeb
 • Teoretickou část výuky budete věnovat plánování a tvorbě strategií, delegování pravomocí a komunikaci v týmu.
 • Osvětleny Vám budou také kompetence manažera, organizace a plánování práce, řízení času, stanovení priorit či návyky a zlozvyky ve zvládání času.
 • praktické části se tentokrát naučíte vypracovat SWOT analýzy.
 • Naučíte se stanovít vhodné strategie a způsoby její implementace.
 • V závěru modulu si prakticky vyzkoušíte zpracovat model řízení v procesu změny, managementu a řízení změn či řízení rizik.
4. modul – Financování a finanční řízení organizace poskytující sociální služby
 • teoretické části výuky se dozvíte informace o zdrojích financování sociálních služeb.
 • Objasníte si specifika financí v sociální oblasti či finanční řízení a plánování.
 • Rozeberete také rozpočet a ekonomiku sektoru sociálních služeb.
 • Praktická část výuky bude věnována tvorbě finančního plánu, rozpočtu organizace, rozklíčování nákladů, cash-flow, fundraisingu a práci s lidmi v oblasti finančního řízení.
 • Vyzkoušíte si také užití podpůrných nástrojů finančního manažera – tabulky čerpání grantů, úspěšnost v získávání grantů, podíl získaných versus žádaných zdrojů.
5. Modul – Sociálně-právní minimum
 • Tento modul je zaměřen pouze na teoretickou výuku.
 • Podíváte se na základní trendy sociální politiky a její vývoj, přístupy, druhy, funkce a nástroje.
 • Dozvíte se potřebné informace o sociální politice a sociálním právu EU.
 • Získáte přehled v ústavněprávních základech sociální pomoci a sociálním právu.
 • Objasníte si také témata jako sociální stát a budete znát působnosti orgánů v sociální pomoci a spojitost sociálního práva s jinými oblastmi práva.
6. Modul – Standardy kvality sociálních
 • Jedná se opět o teoretický modul semináře. Věnovat se budete především právní úpravě sociálních služeb, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších úprav.
 • Získáte také přehled ve standardizaci a systému kontroly kvality sociálních služeb.
 • Dozvíte se, jak připravit organizaci na inspekci kvality sociálních služeb a jak taková inspekce probíhá. Budou Vám představeny modely měření kvality sociálních služeb.

Termíny

Datum Místo
27. 2. 2018 Zbůch
27. 2. 2018 Zbůch
Individuální domluva
27. 2. 2018 - 20. 11. 2018
09:00 - 16:00
Zbůch
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 0/15

Obsah kurzu

Osvojte si manažerské dovednosti pomocí praktických informací a zkušeností v rámci nácviků, skupinových diskusí či během sdílení s ostatními účastníky a lektory.

Nechte rozvinout Vaše vlastní silné stránky tak, abyste uměl/a reagovat na náročné podmínky práce v sektoru sociálních služeb.

Kurzem Vás bude provázet vysoce kvalifikovaný tým lektorů z řad odborníků na zavádění standardů kvality, řízení projektů i vedení organizací. Vaše názory a dotazy tak budete moci v průběhu kurzu osobně konzultovat s inspektorem kvality, supervizorem, psychologem a dalšími profesionály.

Délka kurzu: 80 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Certifikovaný manažer sociálních služeb, A2017/0784-SP/VP

Z obsahu kurzu:

1. modul – Řízení lidských zdrojů

 • teoretické části tohoto modulu si osvojíte specifika a plánování lidských zdrojů.
 • Věnovat se budete i náboru, výběru a adaptaci zaměstnanců se zaměřením na jejich profesionální i kariérový růst.
 • Získáte přehled o motivačně-sociálních programech a moderních stylech řízení i firemní kultuře.
 • praktické části výuky si vyzkoušíte nácvik modelových situacích z manažerské praxe – motivační rozhovor, hodnotící pohovory, prezentování, vyjednávání, delegování, vysvětlování atd.
2. modul – Psychosociální dovednosti manažera
 • teoretické části výuky se zaměříte na osobnost a role manažera.
 • Osvojíte si strukturu osobnosti a komunikační schopnosti a dovednosti – umění naslouchat, přesvědčovat, asertivní jednání, řešení konfliktů, psychohygiena, zátěžové situace, syndrom vyhoření, profesní etika, etický kodex.
 • praktické části modulu si vyzkoušíte nácviky sebepoznávacích a komunikačních technik, strategií zvládání stresů, nácvik metod prevence syndromu vyhoření, strategie zvládání konfliktů a vyjednávání.
3. modul – Řízení sektoru sociálních služeb
 • Teoretickou část výuky budete věnovat plánování a tvorbě strategií, delegování pravomocí a komunikaci v týmu.
 • Osvětleny Vám budou také kompetence manažera, organizace a plánování práce, řízení času, stanovení priorit či návyky a zlozvyky ve zvládání času.
 • praktické části se tentokrát naučíte vypracovat SWOT analýzy.
 • Naučíte se stanovít vhodné strategie a způsoby její implementace.
 • V závěru modulu si prakticky vyzkoušíte zpracovat model řízení v procesu změny, managementu a řízení změn či řízení rizik.
4. modul – Financování a finanční řízení organizace poskytující sociální služby
 • teoretické části výuky se dozvíte informace o zdrojích financování sociálních služeb.
 • Objasníte si specifika financí v sociální oblasti či finanční řízení a plánování.
 • Rozeberete také rozpočet a ekonomiku sektoru sociálních služeb.
 • Praktická část výuky bude věnována tvorbě finančního plánu, rozpočtu organizace, rozklíčování nákladů, cash-flow, fundraisingu a práci s lidmi v oblasti finančního řízení.
 • Vyzkoušíte si také užití podpůrných nástrojů finančního manažera – tabulky čerpání grantů, úspěšnost v získávání grantů, podíl získaných versus žádaných zdrojů.
5. Modul – Sociálně-právní minimum
 • Tento modul je zaměřen pouze na teoretickou výuku.
 • Podíváte se na základní trendy sociální politiky a její vývoj, přístupy, druhy, funkce a nástroje.
 • Dozvíte se potřebné informace o sociální politice a sociálním právu EU.
 • Získáte přehled v ústavněprávních základech sociální pomoci a sociálním právu.
 • Objasníte si také témata jako sociální stát a budete znát působnosti orgánů v sociální pomoci a spojitost sociálního práva s jinými oblastmi práva.
6. Modul – Standardy kvality sociálních
 • Jedná se opět o teoretický modul semináře. Věnovat se budete především právní úpravě sociálních služeb, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších úprav.
 • Získáte také přehled ve standardizaci a systému kontroly kvality sociálních služeb.
 • Dozvíte se, jak připravit organizaci na inspekci kvality sociálních služeb a jak taková inspekce probíhá. Budou Vám představeny modely měření kvality sociálních služeb.

Obsah termínu

1. setkání 27. 2. 2018

2. setkání

3. setkání

4. setkání

5. setkání

6. setkání 20. 11. 2018

Obsah kurzu

Osvojte si manažerské dovednosti pomocí praktických informací a zkušeností v rámci nácviků, skupinových diskusí či během sdílení s ostatními účastníky a lektory.

Nechte rozvinout Vaše vlastní silné stránky tak, abyste uměl/a reagovat na náročné podmínky práce v sektoru sociálních služeb.

Kurzem Vás bude provázet vysoce kvalifikovaný tým lektorů z řad odborníků na zavádění standardů kvality, řízení projektů i vedení organizací. Vaše názory a dotazy tak budete moci v průběhu kurzu osobně konzultovat s inspektorem kvality, supervizorem, psychologem a dalšími profesionály.

Délka kurzu: 80 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Certifikovaný manažer sociálních služeb, A2017/0784-SP/VP

Z obsahu kurzu:

1. modul – Řízení lidských zdrojů

 • teoretické části tohoto modulu si osvojíte specifika a plánování lidských zdrojů.
 • Věnovat se budete i náboru, výběru a adaptaci zaměstnanců se zaměřením na jejich profesionální i kariérový růst.
 • Získáte přehled o motivačně-sociálních programech a moderních stylech řízení i firemní kultuře.
 • praktické části výuky si vyzkoušíte nácvik modelových situacích z manažerské praxe – motivační rozhovor, hodnotící pohovory, prezentování, vyjednávání, delegování, vysvětlování atd.
2. modul – Psychosociální dovednosti manažera
 • teoretické části výuky se zaměříte na osobnost a role manažera.
 • Osvojíte si strukturu osobnosti a komunikační schopnosti a dovednosti – umění naslouchat, přesvědčovat, asertivní jednání, řešení konfliktů, psychohygiena, zátěžové situace, syndrom vyhoření, profesní etika, etický kodex.
 • praktické části modulu si vyzkoušíte nácviky sebepoznávacích a komunikačních technik, strategií zvládání stresů, nácvik metod prevence syndromu vyhoření, strategie zvládání konfliktů a vyjednávání.
3. modul – Řízení sektoru sociálních služeb
 • Teoretickou část výuky budete věnovat plánování a tvorbě strategií, delegování pravomocí a komunikaci v týmu.
 • Osvětleny Vám budou také kompetence manažera, organizace a plánování práce, řízení času, stanovení priorit či návyky a zlozvyky ve zvládání času.
 • praktické části se tentokrát naučíte vypracovat SWOT analýzy.
 • Naučíte se stanovít vhodné strategie a způsoby její implementace.
 • V závěru modulu si prakticky vyzkoušíte zpracovat model řízení v procesu změny, managementu a řízení změn či řízení rizik.
4. modul – Financování a finanční řízení organizace poskytující sociální služby
 • teoretické části výuky se dozvíte informace o zdrojích financování sociálních služeb.
 • Objasníte si specifika financí v sociální oblasti či finanční řízení a plánování.
 • Rozeberete také rozpočet a ekonomiku sektoru sociálních služeb.
 • Praktická část výuky bude věnována tvorbě finančního plánu, rozpočtu organizace, rozklíčování nákladů, cash-flow, fundraisingu a práci s lidmi v oblasti finančního řízení.
 • Vyzkoušíte si také užití podpůrných nástrojů finančního manažera – tabulky čerpání grantů, úspěšnost v získávání grantů, podíl získaných versus žádaných zdrojů.
5. Modul – Sociálně-právní minimum
 • Tento modul je zaměřen pouze na teoretickou výuku.
 • Podíváte se na základní trendy sociální politiky a její vývoj, přístupy, druhy, funkce a nástroje.
 • Dozvíte se potřebné informace o sociální politice a sociálním právu EU.
 • Získáte přehled v ústavněprávních základech sociální pomoci a sociálním právu.
 • Objasníte si také témata jako sociální stát a budete znát působnosti orgánů v sociální pomoci a spojitost sociálního práva s jinými oblastmi práva.
6. Modul – Standardy kvality sociálních
 • Jedná se opět o teoretický modul semináře. Věnovat se budete především právní úpravě sociálních služeb, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších úprav.
 • Získáte také přehled ve standardizaci a systému kontroly kvality sociálních služeb.
 • Dozvíte se, jak připravit organizaci na inspekci kvality sociálních služeb a jak taková inspekce probíhá. Budou Vám představeny modely měření kvality sociálních služeb.