Mentoring (ZŠ) - 32 hodin

Obrázek kurzu
DVPP Mentoring Šablony

Obsah kurzu

Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.2. - d) pro ZŠ. Jeho celkový rozsah je 32 hodin rozdělených do čtyř dnů. Účastník získá všechny potřebné nástroje a kompetence k tomu, aby byl schopen erudovaně poskytnout mentorskou podporu svým kolegům. Seznámí se se základními principy mentoringu, naučí se zanalyzovat individuální potřeby klientů (mentee) a následně volit vhodné nástroje a postupy práce s nimi, dokáže vést mentorské portfolio svých klientů, mapovat jejich posuny a postupy v dosahování stanovených cílů.

Název vzdělávacího programu: Mentorské dovednosti pro pedagogické pracovníky

Číslo akreditace: MSMT-25266/2016-2-648

Hlavní vzdělávací cíl kurzu:

 • Předat účastníkům (zkušeným pedagogům) kompetence k výkonu interní mentorské podpory v rámci jejich školy, pomocí nichž budou dále osobnostně i profesně rozvíjet své kolegy při poskytování rámce celoživotního učení a vlastního individualizovaného řízeného učení a seberozvoje, dále je podporovat v sebeuvědomění, sebereflexi a v budování vlastní sebedůvěry.

Dílčí cíle kurzu:

 • Předat účastníkům model nehodnotící spolupráce na procesu učení a zvyšování kompetencí učitele.
 • Zvýšit kvalitu pedagogických kompetencí, zejména v oblasti zvyšování úrovně praktických dovedností.
 • Naučit frekventanty, jak podpořit mezi klienty (pedagogy) ve škole rozvoj a sdílení metodických postupů.
 • Naučit frekventanty osvojit si potřebné strategie k mapování individuálních potřeb klientů a dokázat sestavit individuální plán práce s klienty.

Kurz je členěn na čtyři osmihodinové vyučovací moduly:

 • MODUL I - Úvod do mentoringu (Základní terminologie, Základy mentoringu ve vzdělávání, Role mentora, Mentoring jako forma kolegiální podpory, apod.)
 • MODUL II - Mentorský vztah (Mentorské postupy, Mentorský proces, základní pravidla mentoringu, Modelové situace, Tvorba interních systémů mentoringu ve školách, apod.)
 • MODUL III - Stěžejní kompetence mentora (Komunikace a aktivní naslouchání, Analýza vzdělávacích potřeb kolegů, Povzbuzování a motivace, Budování důvěry a empatie, Podpora klienta a zpětná vazba, apod.)
 • MODUL IV - Metody předávání zkušeností a zvýšení úrovně odborných dovedností (Metody pozorování a vyhodnocování kvality pedagogických kompetencí, Techniky, nástroje a metody podpory pedagogů při jejich dalším rozvoji a vzdělávání, Nácvik využité metod, Prezentace výsledků praktické částí výuky, apod.)

 

Individuální domluva

Obsah kurzu

Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.2. - d) pro ZŠ. Jeho celkový rozsah je 32 hodin rozdělených do čtyř dnů. Účastník získá všechny potřebné nástroje a kompetence k tomu, aby byl schopen erudovaně poskytnout mentorskou podporu svým kolegům. Seznámí se se základními principy mentoringu, naučí se zanalyzovat individuální potřeby klientů (mentee) a následně volit vhodné nástroje a postupy práce s nimi, dokáže vést mentorské portfolio svých klientů, mapovat jejich posuny a postupy v dosahování stanovených cílů.

Název vzdělávacího programu: Mentorské dovednosti pro pedagogické pracovníky

Číslo akreditace: MSMT-25266/2016-2-648

Hlavní vzdělávací cíl kurzu:

 • Předat účastníkům (zkušeným pedagogům) kompetence k výkonu interní mentorské podpory v rámci jejich školy, pomocí nichž budou dále osobnostně i profesně rozvíjet své kolegy při poskytování rámce celoživotního učení a vlastního individualizovaného řízeného učení a seberozvoje, dále je podporovat v sebeuvědomění, sebereflexi a v budování vlastní sebedůvěry.

Dílčí cíle kurzu:

 • Předat účastníkům model nehodnotící spolupráce na procesu učení a zvyšování kompetencí učitele.
 • Zvýšit kvalitu pedagogických kompetencí, zejména v oblasti zvyšování úrovně praktických dovedností.
 • Naučit frekventanty, jak podpořit mezi klienty (pedagogy) ve škole rozvoj a sdílení metodických postupů.
 • Naučit frekventanty osvojit si potřebné strategie k mapování individuálních potřeb klientů a dokázat sestavit individuální plán práce s klienty.

Kurz je členěn na čtyři osmihodinové vyučovací moduly:

 • MODUL I - Úvod do mentoringu (Základní terminologie, Základy mentoringu ve vzdělávání, Role mentora, Mentoring jako forma kolegiální podpory, apod.)
 • MODUL II - Mentorský vztah (Mentorské postupy, Mentorský proces, základní pravidla mentoringu, Modelové situace, Tvorba interních systémů mentoringu ve školách, apod.)
 • MODUL III - Stěžejní kompetence mentora (Komunikace a aktivní naslouchání, Analýza vzdělávacích potřeb kolegů, Povzbuzování a motivace, Budování důvěry a empatie, Podpora klienta a zpětná vazba, apod.)
 • MODUL IV - Metody předávání zkušeností a zvýšení úrovně odborných dovedností (Metody pozorování a vyhodnocování kvality pedagogických kompetencí, Techniky, nástroje a metody podpory pedagogů při jejich dalším rozvoji a vzdělávání, Nácvik využité metod, Prezentace výsledků praktické částí výuky, apod.)

 

Lektoři

lektor-1

Mgr. Beata Kynclová , lektor

učitelka na ZŠ, nyní na SŠ, lektorka a mentorka, se propagaci a rozvíjení mentoringu ve školském prostředí věnuje řadu let. Po absolvování výcviku v systemickém koučování ji zaujal mentoring a z něho plynoucí příležitosti individuální práce s učiteli a podpora jejich profesního rozvoje. Kromě seminářů o mentoringu vede též výcvik mentorů a peer-mentoring. Členka ČAMV (Česká asociace mentoringu ve vzdělávání). Kromě práce se svými vlastními klienty se jako externí mentorka zapojuje též do množství projektů na Moravě, ve Slezsku i v Čechách.