Psychiatrické minimum - 16 hodin

Obrázek kurzu
Duševní onemocnění porucha psychiatrie psychoterapie sociální práce

Obsah kurzu

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky se základními principy poskytování sociální péče klientovi s psychiatrickou diagnózou.

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Psychiatrické minimum pro sociální práci s osobami duševně nemocnými, 2017/0023-SP

Kurz umožní účastníkům základní vhled do psychiatrie a psychoterapie a jejích návazností do sociální práce. Účelem je zlepšení vnímání specifických potřeb psychiatricky nemocných klientů a s tím souvisejícího profesionálního přístupu výkonu sociální služby. Účastníci budou seznámeni se základními klinickými kategoriemi s cílem lepší orientace v problematice duševního onemocnění, a budou uvedeni do základních způsobů jednání s osobami s duševním onemocněním.

Kurz interaktivně předkládá možnost praktických realizací modelových situací i společné analýzy připravených případových studií a příkladů dobré i špatné praxe. Kurz je koncipován jako vhled do tématu takovým způsobem, aby informace jím poskytované doplňovaly kvalifikaci vztahující se k vykonávané pozici všem pomáhajícím profesím vykonávajícím sociální práci (četnou i občasnou) s klientem duševně nemocným - se specifickými příklady z různých druhů sociálních služeb.

Individuální domluva

Obsah kurzu

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky se základními principy poskytování sociální péče klientovi s psychiatrickou diagnózou.

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Psychiatrické minimum pro sociální práci s osobami duševně nemocnými, 2017/0023-SP

Kurz umožní účastníkům základní vhled do psychiatrie a psychoterapie a jejích návazností do sociální práce. Účelem je zlepšení vnímání specifických potřeb psychiatricky nemocných klientů a s tím souvisejícího profesionálního přístupu výkonu sociální služby. Účastníci budou seznámeni se základními klinickými kategoriemi s cílem lepší orientace v problematice duševního onemocnění, a budou uvedeni do základních způsobů jednání s osobami s duševním onemocněním.

Kurz interaktivně předkládá možnost praktických realizací modelových situací i společné analýzy připravených případových studií a příkladů dobré i špatné praxe. Kurz je koncipován jako vhled do tématu takovým způsobem, aby informace jím poskytované doplňovaly kvalifikaci vztahující se k vykonávané pozici všem pomáhajícím profesím vykonávajícím sociální práci (četnou i občasnou) s klientem duševně nemocným - se specifickými příklady z různých druhů sociálních služeb.