Základní výcvik v mediaci - 100 hodin

Obrázek kurzu
konflikty mediace modelové situace MPSV OSPOD řešení konfliktů sociální pracovník SP výcvik

Obsah kurzu

Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je...

Chcete rozvinout a zoptimalizovat své komunikační kompetence? Chcete umět řešit konflikty nebo přemýšlíte o práci mediátora? Potom je tento kurz právě pro Vás!

Program předkládá účastníkům ověřené nástroje, které představuje jako alternativní řešení konfliktních situací. V rámci praktických částí je nechá prožít skutečné modelové situace pod dohledem zkušených lektorů.

Délka kurzu: 100 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci, 2015/0129-PC/SP/VP/PP

Z obsahu kurzu:

 • Kurz bude zahrnovat dvě důležité oblasti – komunikaci a samotný konflikt.
 • Jako první si osvojíte jednotlivé složky komunikace, komunikační proces, techniky komunikace a komunikaci v konfliktu.
 • Dále se dostanete ke konfliktu samotnému - jeho definicím, dělení, fázím i eskalacím.
 • Podstatná část kurzu bude věnována účinným způsobům řešení konfliktů.
 • Proberete alternativní řešení konfliktu vs. institucionální a zákonné, jeho výhody a nevýhody.
 • Získáte informace o vyjednávání a o způsobech řešení konfliktů v situacích, kdy "to jde hladce" a když „se to komplikuje“.
 • Součástí semináře bude také vhled do právního pozadí řešení konfliktů a etické aspekty řešení konfliktů.
 • Velká část semináře bude zaměřena na nácviky modelových situací, při nichž si procvičíte jednotlivé způsoby řešení konfliktů i samotnou komunikaci.

Program má ambice pomoci zvládnout metodu v jejich základních charakterech. Program reaguje na potřebu, která sociálním pracovníkům vyvstává v souvislosti s charakterm výkonu jejich pomáhající profese. Techniky mediace budou rozvedeny a uzpůsobeny této potřebě, díky čemuž budou absolventi lépe připraveni jak na vzájemné konflikty klientů služby, tak na konflikty, které s klienty vznikají jim samotným. Program nepřipravuje účastníky na výkon jiné profese mimo rámec zákona o sociálních službách, předkládá jim pouze ověřené metody a kompetence s cílem poskytování kvalitní a bezkonfliktní sociální služby.

Úřady a organizace, které nástroje mediací ve své činnosti díky vzdělání ve výcviku již využívají:

 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Brno

Garantka programu, doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. o mediaci:

"Zkušenosti ukazují, že mediace umožňuje stranám přicházet s mnohem více efektivními a kreativními řešeními. V 70 až 80 % mediovaných případů je dosaženo výsledné pro všechny zúčastněné strany přijatelné dohody. Protože na dohodě pracovaly obě strany za pomoci mediátora, je dohoda reálná, věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran."    

Odkaz na profil lektorky

Termíny

Datum Místo
13. 4. 2018 Brno
13. 4. 2018 Brno
Individuální domluva
13. 4. 2018 - 9. 6. 2018
09:00 - 17:30
Brno
22 900 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 10/12

Obsah kurzu

Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je...

Chcete rozvinout a zoptimalizovat své komunikační kompetence? Chcete umět řešit konflikty nebo přemýšlíte o práci mediátora? Potom je tento kurz právě pro Vás!

Program předkládá účastníkům ověřené nástroje, které představuje jako alternativní řešení konfliktních situací. V rámci praktických částí je nechá prožít skutečné modelové situace pod dohledem zkušených lektorů.

Délka kurzu: 100 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci, 2015/0129-PC/SP/VP/PP

Z obsahu kurzu:

 • Kurz bude zahrnovat dvě důležité oblasti – komunikaci a samotný konflikt.
 • Jako první si osvojíte jednotlivé složky komunikace, komunikační proces, techniky komunikace a komunikaci v konfliktu.
 • Dále se dostanete ke konfliktu samotnému - jeho definicím, dělení, fázím i eskalacím.
 • Podstatná část kurzu bude věnována účinným způsobům řešení konfliktů.
 • Proberete alternativní řešení konfliktu vs. institucionální a zákonné, jeho výhody a nevýhody.
 • Získáte informace o vyjednávání a o způsobech řešení konfliktů v situacích, kdy "to jde hladce" a když „se to komplikuje“.
 • Součástí semináře bude také vhled do právního pozadí řešení konfliktů a etické aspekty řešení konfliktů.
 • Velká část semináře bude zaměřena na nácviky modelových situací, při nichž si procvičíte jednotlivé způsoby řešení konfliktů i samotnou komunikaci.

Program má ambice pomoci zvládnout metodu v jejich základních charakterech. Program reaguje na potřebu, která sociálním pracovníkům vyvstává v souvislosti s charakterm výkonu jejich pomáhající profese. Techniky mediace budou rozvedeny a uzpůsobeny této potřebě, díky čemuž budou absolventi lépe připraveni jak na vzájemné konflikty klientů služby, tak na konflikty, které s klienty vznikají jim samotným. Program nepřipravuje účastníky na výkon jiné profese mimo rámec zákona o sociálních službách, předkládá jim pouze ověřené metody a kompetence s cílem poskytování kvalitní a bezkonfliktní sociální služby.

Úřady a organizace, které nástroje mediací ve své činnosti díky vzdělání ve výcviku již využívají:

 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Brno

Garantka programu, doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. o mediaci:

"Zkušenosti ukazují, že mediace umožňuje stranám přicházet s mnohem více efektivními a kreativními řešeními. V 70 až 80 % mediovaných případů je dosaženo výsledné pro všechny zúčastněné strany přijatelné dohody. Protože na dohodě pracovaly obě strany za pomoci mediátora, je dohoda reálná, věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran."    

Odkaz na profil lektorky

Obsah termínu

Termíny jednotlivých setkání:

 

1. setkání 13. 4. – 14. 4. 2018

2. setkání 27. 4. – 28. 4. 2018

3. setkání 11. 5. – 12. 5. 2018

4. setkání 25. 5. – 26. 5. 2018

5. setkání 8. 6. - 9. 6. 2018

Obsah kurzu

Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je...

Chcete rozvinout a zoptimalizovat své komunikační kompetence? Chcete umět řešit konflikty nebo přemýšlíte o práci mediátora? Potom je tento kurz právě pro Vás!

Program předkládá účastníkům ověřené nástroje, které představuje jako alternativní řešení konfliktních situací. V rámci praktických částí je nechá prožít skutečné modelové situace pod dohledem zkušených lektorů.

Délka kurzu: 100 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci, 2015/0129-PC/SP/VP/PP

Z obsahu kurzu:

 • Kurz bude zahrnovat dvě důležité oblasti – komunikaci a samotný konflikt.
 • Jako první si osvojíte jednotlivé složky komunikace, komunikační proces, techniky komunikace a komunikaci v konfliktu.
 • Dále se dostanete ke konfliktu samotnému - jeho definicím, dělení, fázím i eskalacím.
 • Podstatná část kurzu bude věnována účinným způsobům řešení konfliktů.
 • Proberete alternativní řešení konfliktu vs. institucionální a zákonné, jeho výhody a nevýhody.
 • Získáte informace o vyjednávání a o způsobech řešení konfliktů v situacích, kdy "to jde hladce" a když „se to komplikuje“.
 • Součástí semináře bude také vhled do právního pozadí řešení konfliktů a etické aspekty řešení konfliktů.
 • Velká část semináře bude zaměřena na nácviky modelových situací, při nichž si procvičíte jednotlivé způsoby řešení konfliktů i samotnou komunikaci.

Program má ambice pomoci zvládnout metodu v jejich základních charakterech. Program reaguje na potřebu, která sociálním pracovníkům vyvstává v souvislosti s charakterm výkonu jejich pomáhající profese. Techniky mediace budou rozvedeny a uzpůsobeny této potřebě, díky čemuž budou absolventi lépe připraveni jak na vzájemné konflikty klientů služby, tak na konflikty, které s klienty vznikají jim samotným. Program nepřipravuje účastníky na výkon jiné profese mimo rámec zákona o sociálních službách, předkládá jim pouze ověřené metody a kompetence s cílem poskytování kvalitní a bezkonfliktní sociální služby.

Úřady a organizace, které nástroje mediací ve své činnosti díky vzdělání ve výcviku již využívají:

 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Brno

Garantka programu, doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. o mediaci:

"Zkušenosti ukazují, že mediace umožňuje stranám přicházet s mnohem více efektivními a kreativními řešeními. V 70 až 80 % mediovaných případů je dosaženo výsledné pro všechny zúčastněné strany přijatelné dohody. Protože na dohodě pracovaly obě strany za pomoci mediátora, je dohoda reálná, věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran."    

Odkaz na profil lektorky