Efektivní komunikace - 8 hodin

Obrázek kurzu
klient komunikace komunikační bariéry sociální služby

Obsah kurzu

Víte, jaké jsou základní způsoby předávání informací a druhy komunikace včetně druhů komunikačních bariér?

Osvojte si pravidla efektivní komunikace a zlepšete tím kvalitu Vaší práce v sociálních službách.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Efektivní komunikace v sociálních službách, A2018/0070-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Naučíme Vás komunikaci s uživatelem směřovat k cíli. Upevníte si uvědomění si významu cílů zakotvených v individuálním plánu sociální služby uživatele a schopnosti zohledňovat tyto cíle v komunikaci s uživatelem.

Osvojíte si schopnost přizpůsobovat komunikaci s uživatelem trvalejším i situačním faktorům na straně uživatele, volit vhodnou cestu komunikace při sledování stanovených cílů rozhovoru i celé spolupráce. Uvědomíte si význam komunikace pro budování důvěry ve vztahu s uživatelem.

Zážitkovou formou si vyzkoušíte a poznáte vliv cílené komunikace na emocionální stav a chování uživatele sociální služby.

Individuální domluva

Obsah kurzu

Víte, jaké jsou základní způsoby předávání informací a druhy komunikace včetně druhů komunikačních bariér?

Osvojte si pravidla efektivní komunikace a zlepšete tím kvalitu Vaší práce v sociálních službách.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Efektivní komunikace v sociálních službách, A2018/0070-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Naučíme Vás komunikaci s uživatelem směřovat k cíli. Upevníte si uvědomění si významu cílů zakotvených v individuálním plánu sociální služby uživatele a schopnosti zohledňovat tyto cíle v komunikaci s uživatelem.

Osvojíte si schopnost přizpůsobovat komunikaci s uživatelem trvalejším i situačním faktorům na straně uživatele, volit vhodnou cestu komunikace při sledování stanovených cílů rozhovoru i celé spolupráce. Uvědomíte si význam komunikace pro budování důvěry ve vztahu s uživatelem.

Zážitkovou formou si vyzkoušíte a poznáte vliv cílené komunikace na emocionální stav a chování uživatele sociální služby.