Komunikace s klientem s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra

Obrázek kurzu
Autismus EDVIA PAS poruchy vývoje problémové chování úvod do metody

Obsah kurzu

Na našem kurzu získáte praktické znalosti v oblasti komunikace a speciálně znalosti komunikace s lidmi s mentálním postižením a lidmi s autismem.

Délka kurzu: 8 hodin

Název a číslo akreditace MPSV Č: 

EDVIA: Základy komunikace s klientem s mentálním postižením a s klientem s poruchou autistického spektra, 2016/0574-PC/SP/VP/PP

 

Z obsahu kurzu:

Při absolvování kurzu se seznámíte se základními symptomy mentálního postižení a autismu.

Získáte informace o příležitostech a překážkách, se kterými se člověk s mentálním postižením/s autismem setkává.

Seznámíte se s terminologií PAS a prohloubíte si poznatky o pervazivních vývojových poruchách. 

Získáte znalosti, jak působit na lidi s mentálním postižením a autismem.

Budete schopni předcházet a zvládat problémové chování klientů s mentálním postižením a autismem. 

 

Individuální domluva

Obsah kurzu

Na našem kurzu získáte praktické znalosti v oblasti komunikace a speciálně znalosti komunikace s lidmi s mentálním postižením a lidmi s autismem.

Délka kurzu: 8 hodin

Název a číslo akreditace MPSV Č: 

EDVIA: Základy komunikace s klientem s mentálním postižením a s klientem s poruchou autistického spektra, 2016/0574-PC/SP/VP/PP

 

Z obsahu kurzu:

Při absolvování kurzu se seznámíte se základními symptomy mentálního postižení a autismu.

Získáte informace o příležitostech a překážkách, se kterými se člověk s mentálním postižením/s autismem setkává.

Seznámíte se s terminologií PAS a prohloubíte si poznatky o pervazivních vývojových poruchách. 

Získáte znalosti, jak působit na lidi s mentálním postižením a autismem.

Budete schopni předcházet a zvládat problémové chování klientů s mentálním postižením a autismem.