Krizová prevence a intervence při práci s osobami s duševním onemocněním - 16 hodin

Obrázek kurzu
kazuistika komunikace krize krizová intervence krizový plán modelové situace MSK Duše psychohygiena

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s teoretickými i praktickými základy krizové prevence, potažmo intervence, v rámci situací, kterým mohou být klienti sociálních služeb vystaveni, se zvláštním zřetelem na klienty s duševním onemocněním. Cílem programu je předat účastníkům základní informace k prevenci krize, jakým způsobem poznat její závažnost, příčiny i význam a jakým způsobem řešit nastalé krizové situace. Praktická část programu účastníkům umožní aktivní podíl na řešení modelových situací, kdy se klient nachází v krizové situaci - je zatížen akutní psychickou zátěží. Důležitou součástí vzdělávacího programu je také sdílení zkušeností a příkladů z praxe, s nimiž se pracovníci při práci s uvedenou cílovou skupinou setkávají.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Krizová prevence a intervence při práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0640-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Krize a role krizové interventa (1. výukový den)

Základní terminologie. Krize a její aspekty - nenadálost, neplánovanost, akutnost. Způsoby (včasného) rozeznání krize, její význam, příčiny a závažnost krize. Nejčastější spouštěče akutní psychické zátěže, traumata, stres, zranitelnost klienta. Význam krizové intervence a její formy. Role, osobnost a etika práce krizového interventa. Protikrizové plánování a další nástroje prevence. Včasné rozpoznání příznaků onemocnění, relaps onemocnění.

Možnosti krizové pomoci (1. výukový den)

Vzorové kazuistiky a jejich řešení. Ukázka nastavení struktury řešení problému. Uzavírání dohod s klientem a jeho blízkými pro případ krize. Seznámení se základními složkami krizové pomoci v ČR. Příklady spolupráce s Integrovaným záchranným systém (IZS) ČR. Distanční krizová intervence (telefonická a emailová). Krizová intervence tváří v tvář. Krizová intervence na pracovišti a v terénu. Krizová intervence v domácím prostředí klienta. 

Praktická řešení krizových situací (2. výukový den)

Praktické nácviky řešení problémů a krizových situací klientů (agresivní chování, suicidální tendence, apod.) - účastník vs účastník, případně práce ve skupině. Ověřování získaných znalostí a dovedností v praxi. Vyhodnocení a zpětná vazba k řešení jednotlivých modelových situací. Porovnání s dosavadní zažitou praxí účastníků. Vysvětlení úlohy supervizora, mentora v rámci procesu pomoci. Psychohygiena krizového interventa, základní metody odbourávání stresu. 

Termíny

Datum Místo
4. 2. 2021 Ostrava
3. 12. 2020 Ostrava
30. 11. 2020 Český Těšín
9. 11. 2020 Opava
22. 10. 2020 Ostrava
4. 2. 2021 Ostrava
3. 12. 2020 Ostrava
30. 11. 2020 Český Těšín
9. 11. 2020 Opava
22. 10. 2020 Ostrava
Individuální domluva
4. 2. 2021 - 5. 2. 2021
08:00 - 15:00
Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 1/25
3. 12. 2020 - 4. 12. 2020
08:00 - 15:00
Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 7/25
30. 11. 2020 - 1. 12. 2020
08:00 - 15:00
Český Těšín
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 0/25
9. 11. 2020 - 10. 11. 2020
08:00 - 15:00
Opava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 6/25
22. 10. 2020 - 23. 10. 2020
08:00 - 15:00
Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 3/25

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s teoretickými i praktickými základy krizové prevence, potažmo intervence, v rámci situací, kterým mohou být klienti sociálních služeb vystaveni, se zvláštním zřetelem na klienty s duševním onemocněním. Cílem programu je předat účastníkům základní informace k prevenci krize, jakým způsobem poznat její závažnost, příčiny i význam a jakým způsobem řešit nastalé krizové situace. Praktická část programu účastníkům umožní aktivní podíl na řešení modelových situací, kdy se klient nachází v krizové situaci - je zatížen akutní psychickou zátěží. Důležitou součástí vzdělávacího programu je také sdílení zkušeností a příkladů z praxe, s nimiž se pracovníci při práci s uvedenou cílovou skupinou setkávají.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Krizová prevence a intervence při práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0640-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Krize a role krizové interventa (1. výukový den)

Základní terminologie. Krize a její aspekty - nenadálost, neplánovanost, akutnost. Způsoby (včasného) rozeznání krize, její význam, příčiny a závažnost krize. Nejčastější spouštěče akutní psychické zátěže, traumata, stres, zranitelnost klienta. Význam krizové intervence a její formy. Role, osobnost a etika práce krizového interventa. Protikrizové plánování a další nástroje prevence. Včasné rozpoznání příznaků onemocnění, relaps onemocnění.

Možnosti krizové pomoci (1. výukový den)

Vzorové kazuistiky a jejich řešení. Ukázka nastavení struktury řešení problému. Uzavírání dohod s klientem a jeho blízkými pro případ krize. Seznámení se základními složkami krizové pomoci v ČR. Příklady spolupráce s Integrovaným záchranným systém (IZS) ČR. Distanční krizová intervence (telefonická a emailová). Krizová intervence tváří v tvář. Krizová intervence na pracovišti a v terénu. Krizová intervence v domácím prostředí klienta. 

Praktická řešení krizových situací (2. výukový den)

Praktické nácviky řešení problémů a krizových situací klientů (agresivní chování, suicidální tendence, apod.) - účastník vs účastník, případně práce ve skupině. Ověřování získaných znalostí a dovedností v praxi. Vyhodnocení a zpětná vazba k řešení jednotlivých modelových situací. Porovnání s dosavadní zažitou praxí účastníků. Vysvětlení úlohy supervizora, mentora v rámci procesu pomoci. Psychohygiena krizového interventa, základní metody odbourávání stresu. 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s teoretickými i praktickými základy krizové prevence, potažmo intervence, v rámci situací, kterým mohou být klienti sociálních služeb vystaveni, se zvláštním zřetelem na klienty s duševním onemocněním. Cílem programu je předat účastníkům základní informace k prevenci krize, jakým způsobem poznat její závažnost, příčiny i význam a jakým způsobem řešit nastalé krizové situace. Praktická část programu účastníkům umožní aktivní podíl na řešení modelových situací, kdy se klient nachází v krizové situaci - je zatížen akutní psychickou zátěží. Důležitou součástí vzdělávacího programu je také sdílení zkušeností a příkladů z praxe, s nimiž se pracovníci při práci s uvedenou cílovou skupinou setkávají.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Krizová prevence a intervence při práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0640-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Krize a role krizové interventa (1. výukový den)

Základní terminologie. Krize a její aspekty - nenadálost, neplánovanost, akutnost. Způsoby (včasného) rozeznání krize, její význam, příčiny a závažnost krize. Nejčastější spouštěče akutní psychické zátěže, traumata, stres, zranitelnost klienta. Význam krizové intervence a její formy. Role, osobnost a etika práce krizového interventa. Protikrizové plánování a další nástroje prevence. Včasné rozpoznání příznaků onemocnění, relaps onemocnění.

Možnosti krizové pomoci (1. výukový den)

Vzorové kazuistiky a jejich řešení. Ukázka nastavení struktury řešení problému. Uzavírání dohod s klientem a jeho blízkými pro případ krize. Seznámení se základními složkami krizové pomoci v ČR. Příklady spolupráce s Integrovaným záchranným systém (IZS) ČR. Distanční krizová intervence (telefonická a emailová). Krizová intervence tváří v tvář. Krizová intervence na pracovišti a v terénu. Krizová intervence v domácím prostředí klienta. 

Praktická řešení krizových situací (2. výukový den)

Praktické nácviky řešení problémů a krizových situací klientů (agresivní chování, suicidální tendence, apod.) - účastník vs účastník, případně práce ve skupině. Ověřování získaných znalostí a dovedností v praxi. Vyhodnocení a zpětná vazba k řešení jednotlivých modelových situací. Porovnání s dosavadní zažitou praxí účastníků. Vysvětlení úlohy supervizora, mentora v rámci procesu pomoci. Psychohygiena krizového interventa, základní metody odbourávání stresu. 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s teoretickými i praktickými základy krizové prevence, potažmo intervence, v rámci situací, kterým mohou být klienti sociálních služeb vystaveni, se zvláštním zřetelem na klienty s duševním onemocněním. Cílem programu je předat účastníkům základní informace k prevenci krize, jakým způsobem poznat její závažnost, příčiny i význam a jakým způsobem řešit nastalé krizové situace. Praktická část programu účastníkům umožní aktivní podíl na řešení modelových situací, kdy se klient nachází v krizové situaci - je zatížen akutní psychickou zátěží. Důležitou součástí vzdělávacího programu je také sdílení zkušeností a příkladů z praxe, s nimiž se pracovníci při práci s uvedenou cílovou skupinou setkávají.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Krizová prevence a intervence při práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0640-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Krize a role krizové interventa (1. výukový den)

Základní terminologie. Krize a její aspekty - nenadálost, neplánovanost, akutnost. Způsoby (včasného) rozeznání krize, její význam, příčiny a závažnost krize. Nejčastější spouštěče akutní psychické zátěže, traumata, stres, zranitelnost klienta. Význam krizové intervence a její formy. Role, osobnost a etika práce krizového interventa. Protikrizové plánování a další nástroje prevence. Včasné rozpoznání příznaků onemocnění, relaps onemocnění.

Možnosti krizové pomoci (1. výukový den)

Vzorové kazuistiky a jejich řešení. Ukázka nastavení struktury řešení problému. Uzavírání dohod s klientem a jeho blízkými pro případ krize. Seznámení se základními složkami krizové pomoci v ČR. Příklady spolupráce s Integrovaným záchranným systém (IZS) ČR. Distanční krizová intervence (telefonická a emailová). Krizová intervence tváří v tvář. Krizová intervence na pracovišti a v terénu. Krizová intervence v domácím prostředí klienta. 

Praktická řešení krizových situací (2. výukový den)

Praktické nácviky řešení problémů a krizových situací klientů (agresivní chování, suicidální tendence, apod.) - účastník vs účastník, případně práce ve skupině. Ověřování získaných znalostí a dovedností v praxi. Vyhodnocení a zpětná vazba k řešení jednotlivých modelových situací. Porovnání s dosavadní zažitou praxí účastníků. Vysvětlení úlohy supervizora, mentora v rámci procesu pomoci. Psychohygiena krizového interventa, základní metody odbourávání stresu. 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s teoretickými i praktickými základy krizové prevence, potažmo intervence, v rámci situací, kterým mohou být klienti sociálních služeb vystaveni, se zvláštním zřetelem na klienty s duševním onemocněním. Cílem programu je předat účastníkům základní informace k prevenci krize, jakým způsobem poznat její závažnost, příčiny i význam a jakým způsobem řešit nastalé krizové situace. Praktická část programu účastníkům umožní aktivní podíl na řešení modelových situací, kdy se klient nachází v krizové situaci - je zatížen akutní psychickou zátěží. Důležitou součástí vzdělávacího programu je také sdílení zkušeností a příkladů z praxe, s nimiž se pracovníci při práci s uvedenou cílovou skupinou setkávají.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Krizová prevence a intervence při práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0640-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Krize a role krizové interventa (1. výukový den)

Základní terminologie. Krize a její aspekty - nenadálost, neplánovanost, akutnost. Způsoby (včasného) rozeznání krize, její význam, příčiny a závažnost krize. Nejčastější spouštěče akutní psychické zátěže, traumata, stres, zranitelnost klienta. Význam krizové intervence a její formy. Role, osobnost a etika práce krizového interventa. Protikrizové plánování a další nástroje prevence. Včasné rozpoznání příznaků onemocnění, relaps onemocnění.

Možnosti krizové pomoci (1. výukový den)

Vzorové kazuistiky a jejich řešení. Ukázka nastavení struktury řešení problému. Uzavírání dohod s klientem a jeho blízkými pro případ krize. Seznámení se základními složkami krizové pomoci v ČR. Příklady spolupráce s Integrovaným záchranným systém (IZS) ČR. Distanční krizová intervence (telefonická a emailová). Krizová intervence tváří v tvář. Krizová intervence na pracovišti a v terénu. Krizová intervence v domácím prostředí klienta. 

Praktická řešení krizových situací (2. výukový den)

Praktické nácviky řešení problémů a krizových situací klientů (agresivní chování, suicidální tendence, apod.) - účastník vs účastník, případně práce ve skupině. Ověřování získaných znalostí a dovedností v praxi. Vyhodnocení a zpětná vazba k řešení jednotlivých modelových situací. Porovnání s dosavadní zažitou praxí účastníků. Vysvětlení úlohy supervizora, mentora v rámci procesu pomoci. Psychohygiena krizového interventa, základní metody odbourávání stresu. 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s teoretickými i praktickými základy krizové prevence, potažmo intervence, v rámci situací, kterým mohou být klienti sociálních služeb vystaveni, se zvláštním zřetelem na klienty s duševním onemocněním. Cílem programu je předat účastníkům základní informace k prevenci krize, jakým způsobem poznat její závažnost, příčiny i význam a jakým způsobem řešit nastalé krizové situace. Praktická část programu účastníkům umožní aktivní podíl na řešení modelových situací, kdy se klient nachází v krizové situaci - je zatížen akutní psychickou zátěží. Důležitou součástí vzdělávacího programu je také sdílení zkušeností a příkladů z praxe, s nimiž se pracovníci při práci s uvedenou cílovou skupinou setkávají.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Krizová prevence a intervence při práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0640-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Krize a role krizové interventa (1. výukový den)

Základní terminologie. Krize a její aspekty - nenadálost, neplánovanost, akutnost. Způsoby (včasného) rozeznání krize, její význam, příčiny a závažnost krize. Nejčastější spouštěče akutní psychické zátěže, traumata, stres, zranitelnost klienta. Význam krizové intervence a její formy. Role, osobnost a etika práce krizového interventa. Protikrizové plánování a další nástroje prevence. Včasné rozpoznání příznaků onemocnění, relaps onemocnění.

Možnosti krizové pomoci (1. výukový den)

Vzorové kazuistiky a jejich řešení. Ukázka nastavení struktury řešení problému. Uzavírání dohod s klientem a jeho blízkými pro případ krize. Seznámení se základními složkami krizové pomoci v ČR. Příklady spolupráce s Integrovaným záchranným systém (IZS) ČR. Distanční krizová intervence (telefonická a emailová). Krizová intervence tváří v tvář. Krizová intervence na pracovišti a v terénu. Krizová intervence v domácím prostředí klienta. 

Praktická řešení krizových situací (2. výukový den)

Praktické nácviky řešení problémů a krizových situací klientů (agresivní chování, suicidální tendence, apod.) - účastník vs účastník, případně práce ve skupině. Ověřování získaných znalostí a dovedností v praxi. Vyhodnocení a zpětná vazba k řešení jednotlivých modelových situací. Porovnání s dosavadní zažitou praxí účastníků. Vysvětlení úlohy supervizora, mentora v rámci procesu pomoci. Psychohygiena krizového interventa, základní metody odbourávání stresu. 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s teoretickými i praktickými základy krizové prevence, potažmo intervence, v rámci situací, kterým mohou být klienti sociálních služeb vystaveni, se zvláštním zřetelem na klienty s duševním onemocněním. Cílem programu je předat účastníkům základní informace k prevenci krize, jakým způsobem poznat její závažnost, příčiny i význam a jakým způsobem řešit nastalé krizové situace. Praktická část programu účastníkům umožní aktivní podíl na řešení modelových situací, kdy se klient nachází v krizové situaci - je zatížen akutní psychickou zátěží. Důležitou součástí vzdělávacího programu je také sdílení zkušeností a příkladů z praxe, s nimiž se pracovníci při práci s uvedenou cílovou skupinou setkávají.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Krizová prevence a intervence při práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0640-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Krize a role krizové interventa (1. výukový den)

Základní terminologie. Krize a její aspekty - nenadálost, neplánovanost, akutnost. Způsoby (včasného) rozeznání krize, její význam, příčiny a závažnost krize. Nejčastější spouštěče akutní psychické zátěže, traumata, stres, zranitelnost klienta. Význam krizové intervence a její formy. Role, osobnost a etika práce krizového interventa. Protikrizové plánování a další nástroje prevence. Včasné rozpoznání příznaků onemocnění, relaps onemocnění.

Možnosti krizové pomoci (1. výukový den)

Vzorové kazuistiky a jejich řešení. Ukázka nastavení struktury řešení problému. Uzavírání dohod s klientem a jeho blízkými pro případ krize. Seznámení se základními složkami krizové pomoci v ČR. Příklady spolupráce s Integrovaným záchranným systém (IZS) ČR. Distanční krizová intervence (telefonická a emailová). Krizová intervence tváří v tvář. Krizová intervence na pracovišti a v terénu. Krizová intervence v domácím prostředí klienta. 

Praktická řešení krizových situací (2. výukový den)

Praktické nácviky řešení problémů a krizových situací klientů (agresivní chování, suicidální tendence, apod.) - účastník vs účastník, případně práce ve skupině. Ověřování získaných znalostí a dovedností v praxi. Vyhodnocení a zpětná vazba k řešení jednotlivých modelových situací. Porovnání s dosavadní zažitou praxí účastníků. Vysvětlení úlohy supervizora, mentora v rámci procesu pomoci. Psychohygiena krizového interventa, základní metody odbourávání stresu. 

Lektoři

lektor-1

Mgr. Petra Ďásková , lektor

lektor-2

Bc. Marek Holba , lektor

lektor-3

Jaroslav Kytlica , lektor

lektor-4

Mgr. Martina Salamonová , lektor

lektor-5

Mgr. Lenka Vaňková , lektor

lektor-6

Bc. Marie Zetková , lektor

lektor-7

Petra Kubinová , lektor