Recovery - podpora zotavení klientů z duševního onemocnění - 24 hodin

Obrázek kurzu
Duševní onemocnění MSK Duše podpora recovery zotavení

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s principem recovery (zotavení či úzdravy), který je stále více využíván při poskytování péče osobám s duševním onemocněním. Vedle tradičního medicínského přístupu, zaměřujícího se zejména na nemoc a diagnózu jako takovou, je recovery ve své podstatě vysoce individualizovaným a specifickým procesem, nezávislým na věku či onemocnění daného klienta. Jeho cílem nemá být pouze odstranit symptomy onemocnění, ale soustředit se i na obnovení běžných sociálních rolí a vybudovat v klientovi naději a víru v plnohodnotný a smysluplný život navzdory (závažnému) duševnímu onemocnění. Cílem uvedeného vzdělávacího programu je vybavit účastníky základním teoretickým přehledem o principu recovery i jeho praktické využitelnosti pro zkvalitnění (sociálních) služeb poskytovaných klientům s duševním onemocněním.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Recovery - podpora zotavení klientů z duševního onemocnění, A2020/0644-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Klient s duševním onemocněním (1. výukový den)

Kdo je klient s duševním onemocněním. Základní rozdělení duševních onemocnění včetně jejich symptomů. Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem s duševním onemocněním. Potřeby osob s duševním onemocněním. Vnímání a postoj společnosti k osobám s duševním onemocněním - současné postavení osob s duševním onemocněním v ČR a legislativní rámec. Vytváření podmínek a příležitostí k plnému začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti a běžných činností (např. další vzdělávací aktivity, naplnění volného času apod.). Zásady při práci s člověkem s duševním onemocněním, jeho práva, systém podpory zdravotních a sociálních služeb. Případová práce s klientem – techniky a metody postupů, nejčastější omyly při práci s touto cílovou skupinou, včetně nácviků modelových situací.

Práce s klientem v rámci procesu recovery (2. výukový den)

Recovery jako jedinečný a vysoce individuální proces (spolu)práce s klientem s duševním onemocněním. Definice a terminologie. Jednotlivé fáze procesu recovery (fáze stabilizační, reorientační a reintegrační) a jejich specifika a cíle. Základní komunikační strategie v procesu recovery zaměřené na motivaci, dodávání odvahy a posilování pocitu kontroly klienta nad svým životem. Jak klient s duševním onemocněním může pomoct sám sobě. Zapojení blízkého okolí klienta do procesu recovery (rodina, přátelé, komunita apod.). Podpora od osob se zkušeností s duševním onemocněním (peer support). Podporování pozitivních tendencí, silných stránek, možností a zdrojů u klienta, na místo zaměřování se na problémy a "překážky". Týmová práce v rámci sociálních a zdravotních služeb orientovaná na zotavení klienta. Rehabilitační metody a povědomí o procesu psychiatrické rehabilitace. 

Koncept recovery ve vztahu k vlastní praxi účastníků vzdělávacího programu (3. výukový den)

Analýza a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních situací prožitých účastníky vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Praktické ukázky a nácviky konkrétních situací práce s klienty s duševním onemocněním. 

Termíny

Datum Místo
27. 1. 2021 Krnov
13. 1. 2021 Český Těšín
16. 12. 2020 Krnov
30. 11. 2020 Opava
27. 1. 2021 Krnov
13. 1. 2021 Český Těšín
16. 12. 2020 Krnov
30. 11. 2020 Opava
Individuální domluva
27. 1. 2021 - 29. 1. 2021
08:00 - 15:00
Krnov
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 5/25
13. 1. 2021 - 15. 1. 2021
08:00 - 15:00
Český Těšín
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 7/25
16. 12. 2020 - 18. 12. 2020
08:00 - 15:00
Krnov
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 0/25
30. 11. 2020 - 2. 12. 2020
08:00 - 15:00
Opava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 8/25

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s principem recovery (zotavení či úzdravy), který je stále více využíván při poskytování péče osobám s duševním onemocněním. Vedle tradičního medicínského přístupu, zaměřujícího se zejména na nemoc a diagnózu jako takovou, je recovery ve své podstatě vysoce individualizovaným a specifickým procesem, nezávislým na věku či onemocnění daného klienta. Jeho cílem nemá být pouze odstranit symptomy onemocnění, ale soustředit se i na obnovení běžných sociálních rolí a vybudovat v klientovi naději a víru v plnohodnotný a smysluplný život navzdory (závažnému) duševnímu onemocnění. Cílem uvedeného vzdělávacího programu je vybavit účastníky základním teoretickým přehledem o principu recovery i jeho praktické využitelnosti pro zkvalitnění (sociálních) služeb poskytovaných klientům s duševním onemocněním.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Recovery - podpora zotavení klientů z duševního onemocnění, A2020/0644-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Klient s duševním onemocněním (1. výukový den)

Kdo je klient s duševním onemocněním. Základní rozdělení duševních onemocnění včetně jejich symptomů. Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem s duševním onemocněním. Potřeby osob s duševním onemocněním. Vnímání a postoj společnosti k osobám s duševním onemocněním - současné postavení osob s duševním onemocněním v ČR a legislativní rámec. Vytváření podmínek a příležitostí k plnému začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti a běžných činností (např. další vzdělávací aktivity, naplnění volného času apod.). Zásady při práci s člověkem s duševním onemocněním, jeho práva, systém podpory zdravotních a sociálních služeb. Případová práce s klientem – techniky a metody postupů, nejčastější omyly při práci s touto cílovou skupinou, včetně nácviků modelových situací.

Práce s klientem v rámci procesu recovery (2. výukový den)

Recovery jako jedinečný a vysoce individuální proces (spolu)práce s klientem s duševním onemocněním. Definice a terminologie. Jednotlivé fáze procesu recovery (fáze stabilizační, reorientační a reintegrační) a jejich specifika a cíle. Základní komunikační strategie v procesu recovery zaměřené na motivaci, dodávání odvahy a posilování pocitu kontroly klienta nad svým životem. Jak klient s duševním onemocněním může pomoct sám sobě. Zapojení blízkého okolí klienta do procesu recovery (rodina, přátelé, komunita apod.). Podpora od osob se zkušeností s duševním onemocněním (peer support). Podporování pozitivních tendencí, silných stránek, možností a zdrojů u klienta, na místo zaměřování se na problémy a "překážky". Týmová práce v rámci sociálních a zdravotních služeb orientovaná na zotavení klienta. Rehabilitační metody a povědomí o procesu psychiatrické rehabilitace. 

Koncept recovery ve vztahu k vlastní praxi účastníků vzdělávacího programu (3. výukový den)

Analýza a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních situací prožitých účastníky vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Praktické ukázky a nácviky konkrétních situací práce s klienty s duševním onemocněním. 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s principem recovery (zotavení či úzdravy), který je stále více využíván při poskytování péče osobám s duševním onemocněním. Vedle tradičního medicínského přístupu, zaměřujícího se zejména na nemoc a diagnózu jako takovou, je recovery ve své podstatě vysoce individualizovaným a specifickým procesem, nezávislým na věku či onemocnění daného klienta. Jeho cílem nemá být pouze odstranit symptomy onemocnění, ale soustředit se i na obnovení běžných sociálních rolí a vybudovat v klientovi naději a víru v plnohodnotný a smysluplný život navzdory (závažnému) duševnímu onemocnění. Cílem uvedeného vzdělávacího programu je vybavit účastníky základním teoretickým přehledem o principu recovery i jeho praktické využitelnosti pro zkvalitnění (sociálních) služeb poskytovaných klientům s duševním onemocněním.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Recovery - podpora zotavení klientů z duševního onemocnění, A2020/0644-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Klient s duševním onemocněním (1. výukový den)

Kdo je klient s duševním onemocněním. Základní rozdělení duševních onemocnění včetně jejich symptomů. Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem s duševním onemocněním. Potřeby osob s duševním onemocněním. Vnímání a postoj společnosti k osobám s duševním onemocněním - současné postavení osob s duševním onemocněním v ČR a legislativní rámec. Vytváření podmínek a příležitostí k plnému začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti a běžných činností (např. další vzdělávací aktivity, naplnění volného času apod.). Zásady při práci s člověkem s duševním onemocněním, jeho práva, systém podpory zdravotních a sociálních služeb. Případová práce s klientem – techniky a metody postupů, nejčastější omyly při práci s touto cílovou skupinou, včetně nácviků modelových situací.

Práce s klientem v rámci procesu recovery (2. výukový den)

Recovery jako jedinečný a vysoce individuální proces (spolu)práce s klientem s duševním onemocněním. Definice a terminologie. Jednotlivé fáze procesu recovery (fáze stabilizační, reorientační a reintegrační) a jejich specifika a cíle. Základní komunikační strategie v procesu recovery zaměřené na motivaci, dodávání odvahy a posilování pocitu kontroly klienta nad svým životem. Jak klient s duševním onemocněním může pomoct sám sobě. Zapojení blízkého okolí klienta do procesu recovery (rodina, přátelé, komunita apod.). Podpora od osob se zkušeností s duševním onemocněním (peer support). Podporování pozitivních tendencí, silných stránek, možností a zdrojů u klienta, na místo zaměřování se na problémy a "překážky". Týmová práce v rámci sociálních a zdravotních služeb orientovaná na zotavení klienta. Rehabilitační metody a povědomí o procesu psychiatrické rehabilitace. 

Koncept recovery ve vztahu k vlastní praxi účastníků vzdělávacího programu (3. výukový den)

Analýza a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních situací prožitých účastníky vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Praktické ukázky a nácviky konkrétních situací práce s klienty s duševním onemocněním. 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s principem recovery (zotavení či úzdravy), který je stále více využíván při poskytování péče osobám s duševním onemocněním. Vedle tradičního medicínského přístupu, zaměřujícího se zejména na nemoc a diagnózu jako takovou, je recovery ve své podstatě vysoce individualizovaným a specifickým procesem, nezávislým na věku či onemocnění daného klienta. Jeho cílem nemá být pouze odstranit symptomy onemocnění, ale soustředit se i na obnovení běžných sociálních rolí a vybudovat v klientovi naději a víru v plnohodnotný a smysluplný život navzdory (závažnému) duševnímu onemocnění. Cílem uvedeného vzdělávacího programu je vybavit účastníky základním teoretickým přehledem o principu recovery i jeho praktické využitelnosti pro zkvalitnění (sociálních) služeb poskytovaných klientům s duševním onemocněním.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Recovery - podpora zotavení klientů z duševního onemocnění, A2020/0644-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Klient s duševním onemocněním (1. výukový den)

Kdo je klient s duševním onemocněním. Základní rozdělení duševních onemocnění včetně jejich symptomů. Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem s duševním onemocněním. Potřeby osob s duševním onemocněním. Vnímání a postoj společnosti k osobám s duševním onemocněním - současné postavení osob s duševním onemocněním v ČR a legislativní rámec. Vytváření podmínek a příležitostí k plnému začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti a běžných činností (např. další vzdělávací aktivity, naplnění volného času apod.). Zásady při práci s člověkem s duševním onemocněním, jeho práva, systém podpory zdravotních a sociálních služeb. Případová práce s klientem – techniky a metody postupů, nejčastější omyly při práci s touto cílovou skupinou, včetně nácviků modelových situací.

Práce s klientem v rámci procesu recovery (2. výukový den)

Recovery jako jedinečný a vysoce individuální proces (spolu)práce s klientem s duševním onemocněním. Definice a terminologie. Jednotlivé fáze procesu recovery (fáze stabilizační, reorientační a reintegrační) a jejich specifika a cíle. Základní komunikační strategie v procesu recovery zaměřené na motivaci, dodávání odvahy a posilování pocitu kontroly klienta nad svým životem. Jak klient s duševním onemocněním může pomoct sám sobě. Zapojení blízkého okolí klienta do procesu recovery (rodina, přátelé, komunita apod.). Podpora od osob se zkušeností s duševním onemocněním (peer support). Podporování pozitivních tendencí, silných stránek, možností a zdrojů u klienta, na místo zaměřování se na problémy a "překážky". Týmová práce v rámci sociálních a zdravotních služeb orientovaná na zotavení klienta. Rehabilitační metody a povědomí o procesu psychiatrické rehabilitace. 

Koncept recovery ve vztahu k vlastní praxi účastníků vzdělávacího programu (3. výukový den)

Analýza a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních situací prožitých účastníky vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Praktické ukázky a nácviky konkrétních situací práce s klienty s duševním onemocněním. 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s principem recovery (zotavení či úzdravy), který je stále více využíván při poskytování péče osobám s duševním onemocněním. Vedle tradičního medicínského přístupu, zaměřujícího se zejména na nemoc a diagnózu jako takovou, je recovery ve své podstatě vysoce individualizovaným a specifickým procesem, nezávislým na věku či onemocnění daného klienta. Jeho cílem nemá být pouze odstranit symptomy onemocnění, ale soustředit se i na obnovení běžných sociálních rolí a vybudovat v klientovi naději a víru v plnohodnotný a smysluplný život navzdory (závažnému) duševnímu onemocnění. Cílem uvedeného vzdělávacího programu je vybavit účastníky základním teoretickým přehledem o principu recovery i jeho praktické využitelnosti pro zkvalitnění (sociálních) služeb poskytovaných klientům s duševním onemocněním.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Recovery - podpora zotavení klientů z duševního onemocnění, A2020/0644-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Klient s duševním onemocněním (1. výukový den)

Kdo je klient s duševním onemocněním. Základní rozdělení duševních onemocnění včetně jejich symptomů. Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem s duševním onemocněním. Potřeby osob s duševním onemocněním. Vnímání a postoj společnosti k osobám s duševním onemocněním - současné postavení osob s duševním onemocněním v ČR a legislativní rámec. Vytváření podmínek a příležitostí k plnému začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti a běžných činností (např. další vzdělávací aktivity, naplnění volného času apod.). Zásady při práci s člověkem s duševním onemocněním, jeho práva, systém podpory zdravotních a sociálních služeb. Případová práce s klientem – techniky a metody postupů, nejčastější omyly při práci s touto cílovou skupinou, včetně nácviků modelových situací.

Práce s klientem v rámci procesu recovery (2. výukový den)

Recovery jako jedinečný a vysoce individuální proces (spolu)práce s klientem s duševním onemocněním. Definice a terminologie. Jednotlivé fáze procesu recovery (fáze stabilizační, reorientační a reintegrační) a jejich specifika a cíle. Základní komunikační strategie v procesu recovery zaměřené na motivaci, dodávání odvahy a posilování pocitu kontroly klienta nad svým životem. Jak klient s duševním onemocněním může pomoct sám sobě. Zapojení blízkého okolí klienta do procesu recovery (rodina, přátelé, komunita apod.). Podpora od osob se zkušeností s duševním onemocněním (peer support). Podporování pozitivních tendencí, silných stránek, možností a zdrojů u klienta, na místo zaměřování se na problémy a "překážky". Týmová práce v rámci sociálních a zdravotních služeb orientovaná na zotavení klienta. Rehabilitační metody a povědomí o procesu psychiatrické rehabilitace. 

Koncept recovery ve vztahu k vlastní praxi účastníků vzdělávacího programu (3. výukový den)

Analýza a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních situací prožitých účastníky vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Praktické ukázky a nácviky konkrétních situací práce s klienty s duševním onemocněním. 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s principem recovery (zotavení či úzdravy), který je stále více využíván při poskytování péče osobám s duševním onemocněním. Vedle tradičního medicínského přístupu, zaměřujícího se zejména na nemoc a diagnózu jako takovou, je recovery ve své podstatě vysoce individualizovaným a specifickým procesem, nezávislým na věku či onemocnění daného klienta. Jeho cílem nemá být pouze odstranit symptomy onemocnění, ale soustředit se i na obnovení běžných sociálních rolí a vybudovat v klientovi naději a víru v plnohodnotný a smysluplný život navzdory (závažnému) duševnímu onemocnění. Cílem uvedeného vzdělávacího programu je vybavit účastníky základním teoretickým přehledem o principu recovery i jeho praktické využitelnosti pro zkvalitnění (sociálních) služeb poskytovaných klientům s duševním onemocněním.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Recovery - podpora zotavení klientů z duševního onemocnění, A2020/0644-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Klient s duševním onemocněním (1. výukový den)

Kdo je klient s duševním onemocněním. Základní rozdělení duševních onemocnění včetně jejich symptomů. Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem s duševním onemocněním. Potřeby osob s duševním onemocněním. Vnímání a postoj společnosti k osobám s duševním onemocněním - současné postavení osob s duševním onemocněním v ČR a legislativní rámec. Vytváření podmínek a příležitostí k plnému začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti a běžných činností (např. další vzdělávací aktivity, naplnění volného času apod.). Zásady při práci s člověkem s duševním onemocněním, jeho práva, systém podpory zdravotních a sociálních služeb. Případová práce s klientem – techniky a metody postupů, nejčastější omyly při práci s touto cílovou skupinou, včetně nácviků modelových situací.

Práce s klientem v rámci procesu recovery (2. výukový den)

Recovery jako jedinečný a vysoce individuální proces (spolu)práce s klientem s duševním onemocněním. Definice a terminologie. Jednotlivé fáze procesu recovery (fáze stabilizační, reorientační a reintegrační) a jejich specifika a cíle. Základní komunikační strategie v procesu recovery zaměřené na motivaci, dodávání odvahy a posilování pocitu kontroly klienta nad svým životem. Jak klient s duševním onemocněním může pomoct sám sobě. Zapojení blízkého okolí klienta do procesu recovery (rodina, přátelé, komunita apod.). Podpora od osob se zkušeností s duševním onemocněním (peer support). Podporování pozitivních tendencí, silných stránek, možností a zdrojů u klienta, na místo zaměřování se na problémy a "překážky". Týmová práce v rámci sociálních a zdravotních služeb orientovaná na zotavení klienta. Rehabilitační metody a povědomí o procesu psychiatrické rehabilitace. 

Koncept recovery ve vztahu k vlastní praxi účastníků vzdělávacího programu (3. výukový den)

Analýza a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních situací prožitých účastníky vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Praktické ukázky a nácviky konkrétních situací práce s klienty s duševním onemocněním. 

Lektoři

lektor-1

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková , lektor

lektor-2

Bc. Pavel Havelka , lektor

lektor-3

Bc. Jan Fukala , lektor

lektor-4

Petra Kubinová , lektor

lektor-5

MUDr. Magda Dosbabová , lektor