Sexualita osob s duševním onemocněním - 8 hodin

Obrázek kurzu
Duševní onemocnění MSK Duše potřeby klienta Sexualita vývojová psychologie

Obsah kurzu

Sexualita je jednou ze základních lidských potřeb a má velký význam v rozvoji osobnosti každého jedince, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci či případné zdravotní postižení. Otevřenost a komunikace vedou k porozumění a pochopení potřeb sexuálního života a nejinak je tomu i u osob s duševní poruchou či onemocněním. Cílem uvedeného vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními aspekty sexuality, s příležitostmi a úskalími, s nimiž se člověk s duševním onemocněním v tomto ohledu ve svém životě setkává. Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 8 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Sexualita osob s duševním onemocněním, A2020/0642-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Sexualita osob s duševním onemocněním

Základní terminologie. Základy vývojové psychologie, vývoj sexuality v osobním životě. Uvědomování si a akceptace vlastní sexuality. Možné psychosexuální chování podle charakteru duševní poruchy s respektem k individualitě každého jedince. Předsudky a názory na sexualitu osob s duševním onemocněním. Možné problémy sexuálního života osob s duševním onemocněním. 

Sexuální osvěta a poradenství

Problematické sexuální projevy a nevhodné chování – možnosti reakcí na chování klientů. Vliv dlouhodobého pobytu v sociálních službách na sexuální život osob s duševním onemocněním, ztráta soukromí. Ohrožení sexuálním násilím. Řešení kazuistik, sdílení zkušeností a příkladů z praxe účastníků – nastalé situace a možná řešení. 

Praktická řešení možných situací při práci s klienty

Problematické sexuální projevy a nevhodné chování – možnosti reakcí na chování klientů. Vliv dlouhodobého pobytu v sociálních službách na sexuální život osob s duševním onemocněním, ztráta soukromí. Ohrožení sexuálním násilím. Řešení kazuistik, sdílení zkušeností a příkladů z praxe účastníků – nastalé situace a možná řešení. 

Individuální domluva

Obsah kurzu

Sexualita je jednou ze základních lidských potřeb a má velký význam v rozvoji osobnosti každého jedince, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci či případné zdravotní postižení. Otevřenost a komunikace vedou k porozumění a pochopení potřeb sexuálního života a nejinak je tomu i u osob s duševní poruchou či onemocněním. Cílem uvedeného vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními aspekty sexuality, s příležitostmi a úskalími, s nimiž se člověk s duševním onemocněním v tomto ohledu ve svém životě setkává. Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 8 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Sexualita osob s duševním onemocněním, A2020/0642-SP/PC/PP/VP

Z obsahu kurzu:

Sexualita osob s duševním onemocněním

Základní terminologie. Základy vývojové psychologie, vývoj sexuality v osobním životě. Uvědomování si a akceptace vlastní sexuality. Možné psychosexuální chování podle charakteru duševní poruchy s respektem k individualitě každého jedince. Předsudky a názory na sexualitu osob s duševním onemocněním. Možné problémy sexuálního života osob s duševním onemocněním. 

Sexuální osvěta a poradenství

Problematické sexuální projevy a nevhodné chování – možnosti reakcí na chování klientů. Vliv dlouhodobého pobytu v sociálních službách na sexuální život osob s duševním onemocněním, ztráta soukromí. Ohrožení sexuálním násilím. Řešení kazuistik, sdílení zkušeností a příkladů z praxe účastníků – nastalé situace a možná řešení. 

Praktická řešení možných situací při práci s klienty

Problematické sexuální projevy a nevhodné chování – možnosti reakcí na chování klientů. Vliv dlouhodobého pobytu v sociálních službách na sexuální život osob s duševním onemocněním, ztráta soukromí. Ohrožení sexuálním násilím. Řešení kazuistik, sdílení zkušeností a příkladů z praxe účastníků – nastalé situace a možná řešení. 

Lektoři

lektor-1

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková , lektor