Specifika práce s osobami s poruchou autistického spektra - 40 hodin

Obrázek kurzu
Autismus komunikace PAS poruchy vývoje problémové chování

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, ale i neformálních pečovatelů, kteří poskytují pomoc, podporu a péči osobám s poruchou autistického spektra (PAS). Program je pojat velmi komplexně a se zaměřením na praxi, s využitím zážitkových cvičení a praktických ukázek terapeutických nácviků. Během intenzivních pěti dnů výuky se účastníci podrobně seznámí s podstatou triády autismu - nedostatečností v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. Dále se seznámí s myšlením a chováním osob s PAS, se specifickými rysy komunikace osob s PAS, s metodami a technikami práce s těmito osobami, se zvládáním agresivního chování a v neposlední řadě také s problematikou intimity a sexuality.

Délka kurzu: 40 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Specifika práce s osobami s PAS, A2019/1132-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.; Mgr. Bohdana Herzánová; Mgr. Květa Staňková; PhDr. Hynek Jůn, PhD.

Z obsahu vzdělávacího programu: 

1. výukový den - Vhled do problematiky pervazivních vývojových poruch a základní terminologie; triáda problémových oblastí spojených s PAS (sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost)

2. výukový den - Myšlení a chování osob s PAS; specifika smyslového vnímání u osob s PAS

3. výukový den - Metody a techniky práce s osobami s PAS (různé druhy intervencí; vzdělávací metody; behaviorální přístupy a metody)

4. výukový den - Komunikace a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u osob s PAS; zvládání obtižného chování a projevů u osob s PAS

5. výukový den - Intimita a sexualita osob s PAS; vhled do terapie a interaktivní přístupy u osob s PAS (KBT; VTI; ABA; TEACCH, OTA)

Termíny

Datum Místo
22. 4. 2021 hotel Třebovický mlýn, Ostrava
21. 1. 2021 Educo Centrum, Krnov
22. 4. 2021 hotel Třebovický…
21. 1. 2021 Educo Centrum, Krnov
Individuální domluva
22. 4. 2021 - 17. 6. 2021
09:00 - 15:50
hotel Třebovický mlýn, Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 26/20
21. 1. 2021 - 31. 3. 2021
09:00 - 15:50
Educo Centrum, Krnov
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 12/20

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, ale i neformálních pečovatelů, kteří poskytují pomoc, podporu a péči osobám s poruchou autistického spektra (PAS). Program je pojat velmi komplexně a se zaměřením na praxi, s využitím zážitkových cvičení a praktických ukázek terapeutických nácviků. Během intenzivních pěti dnů výuky se účastníci podrobně seznámí s podstatou triády autismu - nedostatečností v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. Dále se seznámí s myšlením a chováním osob s PAS, se specifickými rysy komunikace osob s PAS, s metodami a technikami práce s těmito osobami, se zvládáním agresivního chování a v neposlední řadě také s problematikou intimity a sexuality.

Délka kurzu: 40 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Specifika práce s osobami s PAS, A2019/1132-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.; Mgr. Bohdana Herzánová; Mgr. Květa Staňková; PhDr. Hynek Jůn, PhD.

Z obsahu vzdělávacího programu: 

1. výukový den - Vhled do problematiky pervazivních vývojových poruch a základní terminologie; triáda problémových oblastí spojených s PAS (sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost)

2. výukový den - Myšlení a chování osob s PAS; specifika smyslového vnímání u osob s PAS

3. výukový den - Metody a techniky práce s osobami s PAS (různé druhy intervencí; vzdělávací metody; behaviorální přístupy a metody)

4. výukový den - Komunikace a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u osob s PAS; zvládání obtižného chování a projevů u osob s PAS

5. výukový den - Intimita a sexualita osob s PAS; vhled do terapie a interaktivní přístupy u osob s PAS (KBT; VTI; ABA; TEACCH, OTA)

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, ale i neformálních pečovatelů, kteří poskytují pomoc, podporu a péči osobám s poruchou autistického spektra (PAS). Program je pojat velmi komplexně a se zaměřením na praxi, s využitím zážitkových cvičení a praktických ukázek terapeutických nácviků. Během intenzivních pěti dnů výuky se účastníci podrobně seznámí s podstatou triády autismu - nedostatečností v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. Dále se seznámí s myšlením a chováním osob s PAS, se specifickými rysy komunikace osob s PAS, s metodami a technikami práce s těmito osobami, se zvládáním agresivního chování a v neposlední řadě také s problematikou intimity a sexuality.

Délka kurzu: 40 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Specifika práce s osobami s PAS, A2019/1132-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.; Mgr. Bohdana Herzánová; Mgr. Květa Staňková; PhDr. Hynek Jůn, PhD.

Z obsahu vzdělávacího programu: 

1. výukový den - Vhled do problematiky pervazivních vývojových poruch a základní terminologie; triáda problémových oblastí spojených s PAS (sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost)

2. výukový den - Myšlení a chování osob s PAS; specifika smyslového vnímání u osob s PAS

3. výukový den - Metody a techniky práce s osobami s PAS (různé druhy intervencí; vzdělávací metody; behaviorální přístupy a metody)

4. výukový den - Komunikace a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u osob s PAS; zvládání obtižného chování a projevů u osob s PAS

5. výukový den - Intimita a sexualita osob s PAS; vhled do terapie a interaktivní přístupy u osob s PAS (KBT; VTI; ABA; TEACCH, OTA)

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, ale i neformálních pečovatelů, kteří poskytují pomoc, podporu a péči osobám s poruchou autistického spektra (PAS). Program je pojat velmi komplexně a se zaměřením na praxi, s využitím zážitkových cvičení a praktických ukázek terapeutických nácviků. Během intenzivních pěti dnů výuky se účastníci podrobně seznámí s podstatou triády autismu - nedostatečností v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. Dále se seznámí s myšlením a chováním osob s PAS, se specifickými rysy komunikace osob s PAS, s metodami a technikami práce s těmito osobami, se zvládáním agresivního chování a v neposlední řadě také s problematikou intimity a sexuality.

Délka kurzu: 40 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Specifika práce s osobami s PAS, A2019/1132-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.; Mgr. Bohdana Herzánová; Mgr. Květa Staňková; PhDr. Hynek Jůn, PhD.

Z obsahu vzdělávacího programu: 

1. výukový den - Vhled do problematiky pervazivních vývojových poruch a základní terminologie; triáda problémových oblastí spojených s PAS (sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost)

2. výukový den - Myšlení a chování osob s PAS; specifika smyslového vnímání u osob s PAS

3. výukový den - Metody a techniky práce s osobami s PAS (různé druhy intervencí; vzdělávací metody; behaviorální přístupy a metody)

4. výukový den - Komunikace a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u osob s PAS; zvládání obtižného chování a projevů u osob s PAS

5. výukový den - Intimita a sexualita osob s PAS; vhled do terapie a interaktivní přístupy u osob s PAS (KBT; VTI; ABA; TEACCH, OTA)