Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním - 160 hodin

Obrázek kurzu
Duševní onemocnění kazuistika komunikační dovednosti krizová intervence modelové situace MSK Duše praktický nácvik psychiatrie psychohygiena psychoterapie týmová spolupráce výcvik

Obsah kurzu

Vzdělávací program je určen zaměstnancům sociálních služeb, kteří chtějí posílit své teoretické znalosti i praktické dovednosti a celkově tak zvýšit úroveň poskytované sociální služby svým klientům - zejména klientům s duševním onemocněním. Cílem je nabídnout vzdělávání směřované do praxe tak, aby vycházelo z praktických zkušeností a rovněž, aby bylo možné získané poznatky v praxi aplikovat. Výcvik chce účastníkům předat nezbytné znalosti i dovednosti ke zvládání náročných a nečekaných situacích, s nimiž se při práci v sociálních službách běžně setkávají. Účastníci posílí svou schopnosti empatie a budou schopni lépe udržet hranice vztahů se svými klienty při práci v sociálních službách, posílí svou osobní jistotu při rozhodování v eticky dilematických situacích. Rozvinou své komunikační dovednosti, včetně zvládání krizových a konfliktních interpersonálních situací. Osvojí si a upevní získané informace prostřednictvím praktických cvičení, vlastního prožitku i sdílení svých pracovních zkušeností s dalšími účastníky a lektory.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 160 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0646-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu

Klient s duševním onemocněním (1. a 2. výukový den)

Duševní poruchy a jejich diagnostika (3. a 4. výukový den)

Možnosti léčby a pomoci klientům (5. a 6. výukový den)

Poskytování sociální služby na základě potřeb klienta (7. a 8. výukový den)

Etické zásady a řešení konfliktů v sociálních službách (9. a 10. výukový den)

Zásady a techniky komunikace s klienty (11. a 12. výukový den)

Krizová prevence a intervence při práci s klienty (13. a 14. výukový den)

Problémové chování klienta a pravidla šetrné sebeochrany (15. a 16. výukový den)

Psychohygiena a zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření (17. a 18. výukový den)

Týmová práce a spolupráce v pomáhajících profesích (19. a 20. výukový den)

 

Termíny

Datum Místo
17. 12. 2020 Opava
20. 10. 2020 Ostrava
17. 12. 2020 Opava
20. 10. 2020 Ostrava
Individuální domluva
17. 12. 2020 - 15. 6. 2021
08:00 - 15:00
Opava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 3/25
20. 10. 2020 - 20. 4. 2021
08:00 - 15:00
Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 4/25

Obsah kurzu

Vzdělávací program je určen zaměstnancům sociálních služeb, kteří chtějí posílit své teoretické znalosti i praktické dovednosti a celkově tak zvýšit úroveň poskytované sociální služby svým klientům - zejména klientům s duševním onemocněním. Cílem je nabídnout vzdělávání směřované do praxe tak, aby vycházelo z praktických zkušeností a rovněž, aby bylo možné získané poznatky v praxi aplikovat. Výcvik chce účastníkům předat nezbytné znalosti i dovednosti ke zvládání náročných a nečekaných situacích, s nimiž se při práci v sociálních službách běžně setkávají. Účastníci posílí svou schopnosti empatie a budou schopni lépe udržet hranice vztahů se svými klienty při práci v sociálních službách, posílí svou osobní jistotu při rozhodování v eticky dilematických situacích. Rozvinou své komunikační dovednosti, včetně zvládání krizových a konfliktních interpersonálních situací. Osvojí si a upevní získané informace prostřednictvím praktických cvičení, vlastního prožitku i sdílení svých pracovních zkušeností s dalšími účastníky a lektory.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 160 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0646-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu

Klient s duševním onemocněním (1. a 2. výukový den)

Duševní poruchy a jejich diagnostika (3. a 4. výukový den)

Možnosti léčby a pomoci klientům (5. a 6. výukový den)

Poskytování sociální služby na základě potřeb klienta (7. a 8. výukový den)

Etické zásady a řešení konfliktů v sociálních službách (9. a 10. výukový den)

Zásady a techniky komunikace s klienty (11. a 12. výukový den)

Krizová prevence a intervence při práci s klienty (13. a 14. výukový den)

Problémové chování klienta a pravidla šetrné sebeochrany (15. a 16. výukový den)

Psychohygiena a zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření (17. a 18. výukový den)

Týmová práce a spolupráce v pomáhajících profesích (19. a 20. výukový den)

 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program je určen zaměstnancům sociálních služeb, kteří chtějí posílit své teoretické znalosti i praktické dovednosti a celkově tak zvýšit úroveň poskytované sociální služby svým klientům - zejména klientům s duševním onemocněním. Cílem je nabídnout vzdělávání směřované do praxe tak, aby vycházelo z praktických zkušeností a rovněž, aby bylo možné získané poznatky v praxi aplikovat. Výcvik chce účastníkům předat nezbytné znalosti i dovednosti ke zvládání náročných a nečekaných situacích, s nimiž se při práci v sociálních službách běžně setkávají. Účastníci posílí svou schopnosti empatie a budou schopni lépe udržet hranice vztahů se svými klienty při práci v sociálních službách, posílí svou osobní jistotu při rozhodování v eticky dilematických situacích. Rozvinou své komunikační dovednosti, včetně zvládání krizových a konfliktních interpersonálních situací. Osvojí si a upevní získané informace prostřednictvím praktických cvičení, vlastního prožitku i sdílení svých pracovních zkušeností s dalšími účastníky a lektory.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 160 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0646-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu

Klient s duševním onemocněním (1. a 2. výukový den)

Duševní poruchy a jejich diagnostika (3. a 4. výukový den)

Možnosti léčby a pomoci klientům (5. a 6. výukový den)

Poskytování sociální služby na základě potřeb klienta (7. a 8. výukový den)

Etické zásady a řešení konfliktů v sociálních službách (9. a 10. výukový den)

Zásady a techniky komunikace s klienty (11. a 12. výukový den)

Krizová prevence a intervence při práci s klienty (13. a 14. výukový den)

Problémové chování klienta a pravidla šetrné sebeochrany (15. a 16. výukový den)

Psychohygiena a zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření (17. a 18. výukový den)

Týmová práce a spolupráce v pomáhajících profesích (19. a 20. výukový den)

 

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program je určen zaměstnancům sociálních služeb, kteří chtějí posílit své teoretické znalosti i praktické dovednosti a celkově tak zvýšit úroveň poskytované sociální služby svým klientům - zejména klientům s duševním onemocněním. Cílem je nabídnout vzdělávání směřované do praxe tak, aby vycházelo z praktických zkušeností a rovněž, aby bylo možné získané poznatky v praxi aplikovat. Výcvik chce účastníkům předat nezbytné znalosti i dovednosti ke zvládání náročných a nečekaných situacích, s nimiž se při práci v sociálních službách běžně setkávají. Účastníci posílí svou schopnosti empatie a budou schopni lépe udržet hranice vztahů se svými klienty při práci v sociálních službách, posílí svou osobní jistotu při rozhodování v eticky dilematických situacích. Rozvinou své komunikační dovednosti, včetně zvládání krizových a konfliktních interpersonálních situací. Osvojí si a upevní získané informace prostřednictvím praktických cvičení, vlastního prožitku i sdílení svých pracovních zkušeností s dalšími účastníky a lektory.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 160 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním, A2020/0646-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu

Klient s duševním onemocněním (1. a 2. výukový den)

Duševní poruchy a jejich diagnostika (3. a 4. výukový den)

Možnosti léčby a pomoci klientům (5. a 6. výukový den)

Poskytování sociální služby na základě potřeb klienta (7. a 8. výukový den)

Etické zásady a řešení konfliktů v sociálních službách (9. a 10. výukový den)

Zásady a techniky komunikace s klienty (11. a 12. výukový den)

Krizová prevence a intervence při práci s klienty (13. a 14. výukový den)

Problémové chování klienta a pravidla šetrné sebeochrany (15. a 16. výukový den)

Psychohygiena a zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření (17. a 18. výukový den)

Týmová práce a spolupráce v pomáhajících profesích (19. a 20. výukový den)

 

Lektoři

lektor-1

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková , lektor

lektor-2

Mgr. Sylva Brillante , lektor

lektor-3

Bc. Pavel Havelka , lektor

lektor-4

Bc. Jan Fukala , lektor

lektor-5

Mgr. Renata Eremiášová , lektor

lektor-6

Mgr. Nela Mátlová , lektor

lektor-7

Mgr. Pavlína Kráčmarová , lektor

lektor-8

Mgr. Šárka Vlčinská , lektor

lektor-9

Bc. Pavel Matula DiS. , lektor

lektor-10

Kateřina Balická DiS. , lektor