Základy důstojné péče o osobu s postižením - 24 hodin

Obrázek kurzu
komunikace péče o klienta potřeby klienta zdravotní postižení

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základy sociálně-právní oblasti, se základy péče o osobu s postižením či onemocněním v domácím prostředí a způsoby, jak tuto psychicky i fyzicky náročnou činnost ustát. Nastíní základní právní předpisy v oblasti zdravotní a sociální péče a představí účastníkům situace, kdy může dojít k porušení práv uživatelů v souvislosti s poskytováním pečovatelských služeb. V rámci tématu péče o osobu s postižením/onemocněním v domácím prostředí bude zohledněna skutečnost, že různé typy zdravotního postižení vyžadují specifický přístup, který musí reflektovat potřeby a možnosti postiženého člověka a respektovat jeho lidskou důstojnost. Účastníci se také seznámí se základy zásad a technik vlastní komunikace s postiženou či nemocnou osobou a v neposlední řadě se dozví, jak pečovat o své vnitřní já, osvojí si psychohygienické relaxační metody, aby předcházeli syndromu vyhoření. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základy důstojné péče o osobu s postižením; A2019/1206-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Květa Staňková; Mgr. Pavlína Kráčmarová; Mgr. Nela Mátlová; Bc. Růžena Ondrušková

Z obsahu kurzu: 

1. výukový den - Sociálně-právní oblast (Legislativní rámec práv a povinností v souvislosti s péčí o osobu s handicapem/onemocněním; Situace možných střetů zájmů a jejich preventivní opatření; Zásady sociální služby, příčiny a prevence problémového chování; Řešení situací možného porušení práv a střetů zájmů v sociálních službách)

2. výukový den - Způsoby péče a komunikace s nemocným/handicapovaným v domácím prostředí (Způsoby péče o nemocného/handicapovaného v domácím prostředí; Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro pacienty v domácí péči; Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem nemocným či postiženým)

3. výukový den - Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření pro osobu pečující a ostatní členy rodiny postiženého jedince (Základní terminologie, Relaxační techniky a jejich praktické využití, Symptomy syndromu vyhoření, metody prevence; Zátěž pečovatele a problematika nezvládání péče)

Termíny

Datum Místo
6. 10. 2021 Ostrava, Akord
6. 10. 2021 Ostrava, Akord
Individuální domluva
6. 10. 2021 - 19. 10. 2021
09:00 - 15:30
Ostrava, Akord
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 3/20

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základy sociálně-právní oblasti, se základy péče o osobu s postižením či onemocněním v domácím prostředí a způsoby, jak tuto psychicky i fyzicky náročnou činnost ustát. Nastíní základní právní předpisy v oblasti zdravotní a sociální péče a představí účastníkům situace, kdy může dojít k porušení práv uživatelů v souvislosti s poskytováním pečovatelských služeb. V rámci tématu péče o osobu s postižením/onemocněním v domácím prostředí bude zohledněna skutečnost, že různé typy zdravotního postižení vyžadují specifický přístup, který musí reflektovat potřeby a možnosti postiženého člověka a respektovat jeho lidskou důstojnost. Účastníci se také seznámí se základy zásad a technik vlastní komunikace s postiženou či nemocnou osobou a v neposlední řadě se dozví, jak pečovat o své vnitřní já, osvojí si psychohygienické relaxační metody, aby předcházeli syndromu vyhoření. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základy důstojné péče o osobu s postižením; A2019/1206-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Květa Staňková; Mgr. Pavlína Kráčmarová; Mgr. Nela Mátlová; Bc. Růžena Ondrušková

Z obsahu kurzu: 

1. výukový den - Sociálně-právní oblast (Legislativní rámec práv a povinností v souvislosti s péčí o osobu s handicapem/onemocněním; Situace možných střetů zájmů a jejich preventivní opatření; Zásady sociální služby, příčiny a prevence problémového chování; Řešení situací možného porušení práv a střetů zájmů v sociálních službách)

2. výukový den - Způsoby péče a komunikace s nemocným/handicapovaným v domácím prostředí (Způsoby péče o nemocného/handicapovaného v domácím prostředí; Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro pacienty v domácí péči; Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem nemocným či postiženým)

3. výukový den - Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření pro osobu pečující a ostatní členy rodiny postiženého jedince (Základní terminologie, Relaxační techniky a jejich praktické využití, Symptomy syndromu vyhoření, metody prevence; Zátěž pečovatele a problematika nezvládání péče)

Obsah termínu

Kurz je realizován v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431.

Cílovou skupin: neformální pečovatele pečující o osobu s onemocněním / postižením, která je na jejich podpoře a péči závislá.

Rozsah kurzu: 24 hodin/ 3 výukových dnů

Obsah a termíny lekcí

1. setkání 6. 10. 2021

Sociálně-právní oblast (8 hodin)

2. setkání 18. 10. 2021

Způsoby péče a komunikace s nemocným v domácím prostředí (8 hodin)

3. setkání 19. 10. 2021

Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření pro osobu pečující a ostatní členy rodiny postiženého jedince (8 hodin)

 

Další informace:

Pro účastníky kurzu je zajištěno občerstvení a jednotné polední menu (v případě potravinových alergií je možnost domluvit výjimku), pro zájemce ubytování včetně večeře a snídaně.

 

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základy sociálně-právní oblasti, se základy péče o osobu s postižením či onemocněním v domácím prostředí a způsoby, jak tuto psychicky i fyzicky náročnou činnost ustát. Nastíní základní právní předpisy v oblasti zdravotní a sociální péče a představí účastníkům situace, kdy může dojít k porušení práv uživatelů v souvislosti s poskytováním pečovatelských služeb. V rámci tématu péče o osobu s postižením/onemocněním v domácím prostředí bude zohledněna skutečnost, že různé typy zdravotního postižení vyžadují specifický přístup, který musí reflektovat potřeby a možnosti postiženého člověka a respektovat jeho lidskou důstojnost. Účastníci se také seznámí se základy zásad a technik vlastní komunikace s postiženou či nemocnou osobou a v neposlední řadě se dozví, jak pečovat o své vnitřní já, osvojí si psychohygienické relaxační metody, aby předcházeli syndromu vyhoření. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základy důstojné péče o osobu s postižením; A2019/1206-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Květa Staňková; Mgr. Pavlína Kráčmarová; Mgr. Nela Mátlová; Bc. Růžena Ondrušková

Z obsahu kurzu: 

1. výukový den - Sociálně-právní oblast (Legislativní rámec práv a povinností v souvislosti s péčí o osobu s handicapem/onemocněním; Situace možných střetů zájmů a jejich preventivní opatření; Zásady sociální služby, příčiny a prevence problémového chování; Řešení situací možného porušení práv a střetů zájmů v sociálních službách)

2. výukový den - Způsoby péče a komunikace s nemocným/handicapovaným v domácím prostředí (Způsoby péče o nemocného/handicapovaného v domácím prostředí; Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro pacienty v domácí péči; Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem nemocným či postiženým)

3. výukový den - Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření pro osobu pečující a ostatní členy rodiny postiženého jedince (Základní terminologie, Relaxační techniky a jejich praktické využití, Symptomy syndromu vyhoření, metody prevence; Zátěž pečovatele a problematika nezvládání péče)