Základy důstojné péče o osobu s postižením - 24 hodin

Obrázek kurzu
komunikace péče o klienta potřeby klienta zdravotní postižení

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základy sociálně-právní oblasti, se základy péče o osobu s postižením či onemocněním v domácím prostředí a způsoby, jak tuto psychicky i fyzicky náročnou činnost ustát. Nastíní základní právní předpisy v oblasti zdravotní a sociální péče a představí účastníkům situace, kdy může dojít k porušení práv uživatelů v souvislosti s poskytováním pečovatelských služeb. V rámci tématu péče o osobu s postižením/onemocněním v domácím prostředí bude zohledněna skutečnost, že různé typy zdravotního postižení vyžadují specifický přístup, který musí reflektovat potřeby a možnosti postiženého člověka a respektovat jeho lidskou důstojnost. Účastníci se také seznámí se základy zásad a technik vlastní komunikace s postiženou či nemocnou osobou a v neposlední řadě se dozví, jak pečovat o své vnitřní já, osvojí si psychohygienické relaxační metody, aby předcházeli syndromu vyhoření. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základy důstojné péče o osobu s postižením; A2019/1206-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Květa Staňková; Mgr. Pavlína Kráčmarová; Mgr. Nela Mátlová; Bc. Růžena Ondrušková

Z obsahu kurzu: 

1. výukový den - Sociálně-právní oblast (Legislativní rámec práv a povinností v souvislosti s péčí o osobu s handicapem/onemocněním; Situace možných střetů zájmů a jejich preventivní opatření; Zásady sociální služby, příčiny a prevence problémového chování; Řešení situací možného porušení práv a střetů zájmů v sociálních službách)

2. výukový den - Způsoby péče a komunikace s nemocným/handicapovaným v domácím prostředí (Způsoby péče o nemocného/handicapovaného v domácím prostředí; Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro pacienty v domácí péči; Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem nemocným či postiženým)

3. výukový den - Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření pro osobu pečující a ostatní členy rodiny postiženého jedince (Základní terminologie, Relaxační techniky a jejich praktické využití, Symptomy syndromu vyhoření, metody prevence; Zátěž pečovatele a problematika nezvládání péče)

Termíny

Datum Místo
6. 4. 2021 Hotel Taurus, Ostrava
20. 10. 2020 Educo Centrum, Krnov
6. 4. 2021 Hotel Taurus,…
20. 10. 2020 Educo Centrum, Krnov
Individuální domluva
6. 4. 2021 - 11. 5. 2021
09:00 - 15:30
Hotel Taurus, Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 9/20
20. 10. 2020 - 10. 11. 2020
09:00 - 15:30
Educo Centrum, Krnov
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 3/20

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základy sociálně-právní oblasti, se základy péče o osobu s postižením či onemocněním v domácím prostředí a způsoby, jak tuto psychicky i fyzicky náročnou činnost ustát. Nastíní základní právní předpisy v oblasti zdravotní a sociální péče a představí účastníkům situace, kdy může dojít k porušení práv uživatelů v souvislosti s poskytováním pečovatelských služeb. V rámci tématu péče o osobu s postižením/onemocněním v domácím prostředí bude zohledněna skutečnost, že různé typy zdravotního postižení vyžadují specifický přístup, který musí reflektovat potřeby a možnosti postiženého člověka a respektovat jeho lidskou důstojnost. Účastníci se také seznámí se základy zásad a technik vlastní komunikace s postiženou či nemocnou osobou a v neposlední řadě se dozví, jak pečovat o své vnitřní já, osvojí si psychohygienické relaxační metody, aby předcházeli syndromu vyhoření. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základy důstojné péče o osobu s postižením; A2019/1206-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Květa Staňková; Mgr. Pavlína Kráčmarová; Mgr. Nela Mátlová; Bc. Růžena Ondrušková

Z obsahu kurzu: 

1. výukový den - Sociálně-právní oblast (Legislativní rámec práv a povinností v souvislosti s péčí o osobu s handicapem/onemocněním; Situace možných střetů zájmů a jejich preventivní opatření; Zásady sociální služby, příčiny a prevence problémového chování; Řešení situací možného porušení práv a střetů zájmů v sociálních službách)

2. výukový den - Způsoby péče a komunikace s nemocným/handicapovaným v domácím prostředí (Způsoby péče o nemocného/handicapovaného v domácím prostředí; Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro pacienty v domácí péči; Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem nemocným či postiženým)

3. výukový den - Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření pro osobu pečující a ostatní členy rodiny postiženého jedince (Základní terminologie, Relaxační techniky a jejich praktické využití, Symptomy syndromu vyhoření, metody prevence; Zátěž pečovatele a problematika nezvládání péče)

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základy sociálně-právní oblasti, se základy péče o osobu s postižením či onemocněním v domácím prostředí a způsoby, jak tuto psychicky i fyzicky náročnou činnost ustát. Nastíní základní právní předpisy v oblasti zdravotní a sociální péče a představí účastníkům situace, kdy může dojít k porušení práv uživatelů v souvislosti s poskytováním pečovatelských služeb. V rámci tématu péče o osobu s postižením/onemocněním v domácím prostředí bude zohledněna skutečnost, že různé typy zdravotního postižení vyžadují specifický přístup, který musí reflektovat potřeby a možnosti postiženého člověka a respektovat jeho lidskou důstojnost. Účastníci se také seznámí se základy zásad a technik vlastní komunikace s postiženou či nemocnou osobou a v neposlední řadě se dozví, jak pečovat o své vnitřní já, osvojí si psychohygienické relaxační metody, aby předcházeli syndromu vyhoření. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základy důstojné péče o osobu s postižením; A2019/1206-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Květa Staňková; Mgr. Pavlína Kráčmarová; Mgr. Nela Mátlová; Bc. Růžena Ondrušková

Z obsahu kurzu: 

1. výukový den - Sociálně-právní oblast (Legislativní rámec práv a povinností v souvislosti s péčí o osobu s handicapem/onemocněním; Situace možných střetů zájmů a jejich preventivní opatření; Zásady sociální služby, příčiny a prevence problémového chování; Řešení situací možného porušení práv a střetů zájmů v sociálních službách)

2. výukový den - Způsoby péče a komunikace s nemocným/handicapovaným v domácím prostředí (Způsoby péče o nemocného/handicapovaného v domácím prostředí; Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro pacienty v domácí péči; Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem nemocným či postiženým)

3. výukový den - Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření pro osobu pečující a ostatní členy rodiny postiženého jedince (Základní terminologie, Relaxační techniky a jejich praktické využití, Symptomy syndromu vyhoření, metody prevence; Zátěž pečovatele a problematika nezvládání péče)

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základy sociálně-právní oblasti, se základy péče o osobu s postižením či onemocněním v domácím prostředí a způsoby, jak tuto psychicky i fyzicky náročnou činnost ustát. Nastíní základní právní předpisy v oblasti zdravotní a sociální péče a představí účastníkům situace, kdy může dojít k porušení práv uživatelů v souvislosti s poskytováním pečovatelských služeb. V rámci tématu péče o osobu s postižením/onemocněním v domácím prostředí bude zohledněna skutečnost, že různé typy zdravotního postižení vyžadují specifický přístup, který musí reflektovat potřeby a možnosti postiženého člověka a respektovat jeho lidskou důstojnost. Účastníci se také seznámí se základy zásad a technik vlastní komunikace s postiženou či nemocnou osobou a v neposlední řadě se dozví, jak pečovat o své vnitřní já, osvojí si psychohygienické relaxační metody, aby předcházeli syndromu vyhoření. 

Délka kurzu: 24 hodin

Název a číslo akreditace: Základy důstojné péče o osobu s postižením; A2019/1206-SP/PC/PP

Lektorský tým: Mgr. Květa Staňková; Mgr. Pavlína Kráčmarová; Mgr. Nela Mátlová; Bc. Růžena Ondrušková

Z obsahu kurzu: 

1. výukový den - Sociálně-právní oblast (Legislativní rámec práv a povinností v souvislosti s péčí o osobu s handicapem/onemocněním; Situace možných střetů zájmů a jejich preventivní opatření; Zásady sociální služby, příčiny a prevence problémového chování; Řešení situací možného porušení práv a střetů zájmů v sociálních službách)

2. výukový den - Způsoby péče a komunikace s nemocným/handicapovaným v domácím prostředí (Způsoby péče o nemocného/handicapovaného v domácím prostředí; Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro pacienty v domácí péči; Specifika a zásady komunikace a jednání s člověkem nemocným či postiženým)

3. výukový den - Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření pro osobu pečující a ostatní členy rodiny postiženého jedince (Základní terminologie, Relaxační techniky a jejich praktické využití, Symptomy syndromu vyhoření, metody prevence; Zátěž pečovatele a problematika nezvládání péče)