Základy motivace a sebemotivace - 8 hodin nebo 16 hodin

Obrázek kurzu
motivace MSK Duše prokrastinace sebemotivace sociální práce

Obsah kurzu

Umění motivovat sebe i druhé je velmi žádaná dovednost. Není to o tom, umět mluvit, opakovat stokrát, co by kdo měl udělat, zvedat hlas nebo dokonce vyhrožovat. Kdo umí motivovat sebe je úspěšnější, kdo umí motivovat druhé - stává se vůdčí osobou.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu:  8 nebo 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR:

Základy motivace a sebemotivace, A2018/0436-SP/PC/VP (8 hodin)

Základy motivace a sebemotivace, A2020/0639-SP/PC/PP/VP (16 hodin)

Z obsahu kurzu:

Kurz Vás naučí, jak motivovat sám sebe, jak komunikovat a spolupracovat v týmu, jak zvládat svou práci a předcházet syndromu vyhoření. Naučí Vás definovat vlastní vizi a hodnoty, vyhodnotit vlastní potřeby a možnosti, seznámíte se s nástroji pro motivaci druhých, uvědomíte si, co znamená být motivovaný pro práci i pro osobní život a jak toho lze dosáhnout.

Na úvod kurzu budete seznámeni s významem motivace pro sebe-rozvoj a rozvoj zaměstnanců, definování osobnosti pracovníka v zařízeních sociální péče, firemní kultura v zařízeních sociální péče, poslání, zaměstnanec – nositel firemní kultury.

Budete umět definovat hnací síly úspěchu ve Vašem životě a na Vaší pracovní pozici - co to jsou vize, mise a cíle, jaké u Vás fungují motivační faktory, proč zvyšovat a posilovat vlastní sebedůvěru, motivace a sebe-motivace v osobním a pracovním životě, proč děláte rád(a) svou práci, čím jste důležitý..

Dále se budete věnovat významu motivace a manipulace, prokrastinace - schopnost přijmout a dát ocenění, obava z „neúspěchu“ a co s tím, sebehodnocení a sebe-odměňování, zpětná vazba sobě a ostatním.

Poznáte a vyzkoušíte si schopnost sebe-motivace - součást emoční inteligence, práva a zodpovědnosti pracovníka, co mohu a nemohu řešit v rámci své pracovní pozice.

Termíny

Datum Místo
8. 2. 2021 Opava
11. 1. 2021 Ostrava
8. 2. 2021 Opava
11. 1. 2021 Ostrava
Individuální domluva
8. 2. 2021 - 9. 2. 2021
08:00 - 15:00
Opava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 11/25
11. 1. 2021 - 12. 1. 2021
08:00 - 15:00
Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 3/25

Obsah kurzu

Umění motivovat sebe i druhé je velmi žádaná dovednost. Není to o tom, umět mluvit, opakovat stokrát, co by kdo měl udělat, zvedat hlas nebo dokonce vyhrožovat. Kdo umí motivovat sebe je úspěšnější, kdo umí motivovat druhé - stává se vůdčí osobou.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu:  8 nebo 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR:

Základy motivace a sebemotivace, A2018/0436-SP/PC/VP (8 hodin)

Základy motivace a sebemotivace, A2020/0639-SP/PC/PP/VP (16 hodin)

Z obsahu kurzu:

Kurz Vás naučí, jak motivovat sám sebe, jak komunikovat a spolupracovat v týmu, jak zvládat svou práci a předcházet syndromu vyhoření. Naučí Vás definovat vlastní vizi a hodnoty, vyhodnotit vlastní potřeby a možnosti, seznámíte se s nástroji pro motivaci druhých, uvědomíte si, co znamená být motivovaný pro práci i pro osobní život a jak toho lze dosáhnout.

Na úvod kurzu budete seznámeni s významem motivace pro sebe-rozvoj a rozvoj zaměstnanců, definování osobnosti pracovníka v zařízeních sociální péče, firemní kultura v zařízeních sociální péče, poslání, zaměstnanec – nositel firemní kultury.

Budete umět definovat hnací síly úspěchu ve Vašem životě a na Vaší pracovní pozici - co to jsou vize, mise a cíle, jaké u Vás fungují motivační faktory, proč zvyšovat a posilovat vlastní sebedůvěru, motivace a sebe-motivace v osobním a pracovním životě, proč děláte rád(a) svou práci, čím jste důležitý..

Dále se budete věnovat významu motivace a manipulace, prokrastinace - schopnost přijmout a dát ocenění, obava z „neúspěchu“ a co s tím, sebehodnocení a sebe-odměňování, zpětná vazba sobě a ostatním.

Poznáte a vyzkoušíte si schopnost sebe-motivace - součást emoční inteligence, práva a zodpovědnosti pracovníka, co mohu a nemohu řešit v rámci své pracovní pozice.

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Umění motivovat sebe i druhé je velmi žádaná dovednost. Není to o tom, umět mluvit, opakovat stokrát, co by kdo měl udělat, zvedat hlas nebo dokonce vyhrožovat. Kdo umí motivovat sebe je úspěšnější, kdo umí motivovat druhé - stává se vůdčí osobou.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu:  8 nebo 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR:

Základy motivace a sebemotivace, A2018/0436-SP/PC/VP (8 hodin)

Základy motivace a sebemotivace, A2020/0639-SP/PC/PP/VP (16 hodin)

Z obsahu kurzu:

Kurz Vás naučí, jak motivovat sám sebe, jak komunikovat a spolupracovat v týmu, jak zvládat svou práci a předcházet syndromu vyhoření. Naučí Vás definovat vlastní vizi a hodnoty, vyhodnotit vlastní potřeby a možnosti, seznámíte se s nástroji pro motivaci druhých, uvědomíte si, co znamená být motivovaný pro práci i pro osobní život a jak toho lze dosáhnout.

Na úvod kurzu budete seznámeni s významem motivace pro sebe-rozvoj a rozvoj zaměstnanců, definování osobnosti pracovníka v zařízeních sociální péče, firemní kultura v zařízeních sociální péče, poslání, zaměstnanec – nositel firemní kultury.

Budete umět definovat hnací síly úspěchu ve Vašem životě a na Vaší pracovní pozici - co to jsou vize, mise a cíle, jaké u Vás fungují motivační faktory, proč zvyšovat a posilovat vlastní sebedůvěru, motivace a sebe-motivace v osobním a pracovním životě, proč děláte rád(a) svou práci, čím jste důležitý..

Dále se budete věnovat významu motivace a manipulace, prokrastinace - schopnost přijmout a dát ocenění, obava z „neúspěchu“ a co s tím, sebehodnocení a sebe-odměňování, zpětná vazba sobě a ostatním.

Poznáte a vyzkoušíte si schopnost sebe-motivace - součást emoční inteligence, práva a zodpovědnosti pracovníka, co mohu a nemohu řešit v rámci své pracovní pozice.

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Umění motivovat sebe i druhé je velmi žádaná dovednost. Není to o tom, umět mluvit, opakovat stokrát, co by kdo měl udělat, zvedat hlas nebo dokonce vyhrožovat. Kdo umí motivovat sebe je úspěšnější, kdo umí motivovat druhé - stává se vůdčí osobou.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu:  8 nebo 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR:

Základy motivace a sebemotivace, A2018/0436-SP/PC/VP (8 hodin)

Základy motivace a sebemotivace, A2020/0639-SP/PC/PP/VP (16 hodin)

Z obsahu kurzu:

Kurz Vás naučí, jak motivovat sám sebe, jak komunikovat a spolupracovat v týmu, jak zvládat svou práci a předcházet syndromu vyhoření. Naučí Vás definovat vlastní vizi a hodnoty, vyhodnotit vlastní potřeby a možnosti, seznámíte se s nástroji pro motivaci druhých, uvědomíte si, co znamená být motivovaný pro práci i pro osobní život a jak toho lze dosáhnout.

Na úvod kurzu budete seznámeni s významem motivace pro sebe-rozvoj a rozvoj zaměstnanců, definování osobnosti pracovníka v zařízeních sociální péče, firemní kultura v zařízeních sociální péče, poslání, zaměstnanec – nositel firemní kultury.

Budete umět definovat hnací síly úspěchu ve Vašem životě a na Vaší pracovní pozici - co to jsou vize, mise a cíle, jaké u Vás fungují motivační faktory, proč zvyšovat a posilovat vlastní sebedůvěru, motivace a sebe-motivace v osobním a pracovním životě, proč děláte rád(a) svou práci, čím jste důležitý..

Dále se budete věnovat významu motivace a manipulace, prokrastinace - schopnost přijmout a dát ocenění, obava z „neúspěchu“ a co s tím, sebehodnocení a sebe-odměňování, zpětná vazba sobě a ostatním.

Poznáte a vyzkoušíte si schopnost sebe-motivace - součást emoční inteligence, práva a zodpovědnosti pracovníka, co mohu a nemohu řešit v rámci své pracovní pozice.

Lektoři

lektor-1

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková , lektor

lektor-2

Mgr. Sylva Brillante , lektor

lektor-3

Mgr. Renata Eremiášová , lektor

lektor-4

Mgr. Nela Mátlová , lektor

lektor-5

Mgr. Pavlína Kráčmarová , lektor

lektor-6

Mgr. Šárka Vlčinská , lektor

lektor-7

Mgr. Jaroslav Vejmola , lektor