Zvládání agrese v sociálních službách - 16 nebo 24 hodin

Obrázek kurzu
agrese komunikace MSK Duše praktický nácvik problémové chování problémový klient sociální služby úchopy

Obsah kurzu

Jste schopni zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, a která svým problémovým chováním ohrožuje své zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob?

Přijďte si vyzkoušet druhy úchopů a technik, které můžete při své práci s agresivním klientem využít.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 nebo 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: 

Zvládání agrese v sociálních službách A2020/0645-SP/PC/VP/PP (16 hodin)

Zvládání agrese v sociálních službách A2019/0080-SP/PC/VP (24 hodin)

Z obsahu kurzu:

Seznámíte se s pojmy a druhy problémového chování, s průběhem agresivity a syndromy ovlivňující vrozenou agresivitu.

Vysvětlíme si Standardy kvality v sociálních službách a Zákon o sociálních službách při práci s klientem s problémovým chováním.

Rozebereme modely lidského chování, příčiny problémového chování, preventivní opatření a příklady dobré praxe. Zaměříme se na agresivní jednání.

V praktické části si ukážeme základní techniky funkční analýzy a tvorbu krizových scénářů, včetně technik úchopů v jednotlivých pozicích, přechodových polohách. Předvedeme si nebezpečné situace a další opatření, únikové techniky - při škrcení, kousání, držení rukou. Vyváděcí techniky (praktický nácvik). Použití akupresurních bodů a rozumného prahu bolesti při úniku v ohrožení.

Termíny

Datum Místo
11. 3. 2021 Opava
7. 12. 2020 Ostrava
11. 3. 2021 Opava
7. 12. 2020 Ostrava
Individuální domluva
11. 3. 2021 - 12. 3. 2021
08:00 - 15:00
Opava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 10/25
7. 12. 2020 - 8. 12. 2020
08:00 - 15:00
Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 15/25

Obsah kurzu

Jste schopni zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, a která svým problémovým chováním ohrožuje své zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob?

Přijďte si vyzkoušet druhy úchopů a technik, které můžete při své práci s agresivním klientem využít.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 nebo 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: 

Zvládání agrese v sociálních službách A2020/0645-SP/PC/VP/PP (16 hodin)

Zvládání agrese v sociálních službách A2019/0080-SP/PC/VP (24 hodin)

Z obsahu kurzu:

Seznámíte se s pojmy a druhy problémového chování, s průběhem agresivity a syndromy ovlivňující vrozenou agresivitu.

Vysvětlíme si Standardy kvality v sociálních službách a Zákon o sociálních službách při práci s klientem s problémovým chováním.

Rozebereme modely lidského chování, příčiny problémového chování, preventivní opatření a příklady dobré praxe. Zaměříme se na agresivní jednání.

V praktické části si ukážeme základní techniky funkční analýzy a tvorbu krizových scénářů, včetně technik úchopů v jednotlivých pozicích, přechodových polohách. Předvedeme si nebezpečné situace a další opatření, únikové techniky - při škrcení, kousání, držení rukou. Vyváděcí techniky (praktický nácvik). Použití akupresurních bodů a rozumného prahu bolesti při úniku v ohrožení.

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Jste schopni zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, a která svým problémovým chováním ohrožuje své zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob?

Přijďte si vyzkoušet druhy úchopů a technik, které můžete při své práci s agresivním klientem využít.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 nebo 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: 

Zvládání agrese v sociálních službách A2020/0645-SP/PC/VP/PP (16 hodin)

Zvládání agrese v sociálních službách A2019/0080-SP/PC/VP (24 hodin)

Z obsahu kurzu:

Seznámíte se s pojmy a druhy problémového chování, s průběhem agresivity a syndromy ovlivňující vrozenou agresivitu.

Vysvětlíme si Standardy kvality v sociálních službách a Zákon o sociálních službách při práci s klientem s problémovým chováním.

Rozebereme modely lidského chování, příčiny problémového chování, preventivní opatření a příklady dobré praxe. Zaměříme se na agresivní jednání.

V praktické části si ukážeme základní techniky funkční analýzy a tvorbu krizových scénářů, včetně technik úchopů v jednotlivých pozicích, přechodových polohách. Předvedeme si nebezpečné situace a další opatření, únikové techniky - při škrcení, kousání, držení rukou. Vyváděcí techniky (praktický nácvik). Použití akupresurních bodů a rozumného prahu bolesti při úniku v ohrožení.

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Jste schopni zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, a která svým problémovým chováním ohrožuje své zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob?

Přijďte si vyzkoušet druhy úchopů a technik, které můžete při své práci s agresivním klientem využít.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 nebo 24 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: 

Zvládání agrese v sociálních službách A2020/0645-SP/PC/VP/PP (16 hodin)

Zvládání agrese v sociálních službách A2019/0080-SP/PC/VP (24 hodin)

Z obsahu kurzu:

Seznámíte se s pojmy a druhy problémového chování, s průběhem agresivity a syndromy ovlivňující vrozenou agresivitu.

Vysvětlíme si Standardy kvality v sociálních službách a Zákon o sociálních službách při práci s klientem s problémovým chováním.

Rozebereme modely lidského chování, příčiny problémového chování, preventivní opatření a příklady dobré praxe. Zaměříme se na agresivní jednání.

V praktické části si ukážeme základní techniky funkční analýzy a tvorbu krizových scénářů, včetně technik úchopů v jednotlivých pozicích, přechodových polohách. Předvedeme si nebezpečné situace a další opatření, únikové techniky - při škrcení, kousání, držení rukou. Vyváděcí techniky (praktický nácvik). Použití akupresurních bodů a rozumného prahu bolesti při úniku v ohrožení.

Lektoři

lektor-1

Mgr. Petr Olchawski , lektor

lektor-2

Bc. Pavel Matula DiS. , lektor

lektor-3

Kateřina Balická DiS. , lektor