Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 155 hodin

Obrázek kurzu
Kvalifikační kurz pečovatel/ka PSS sociální práce sociální služby zákon o sociálních službách

Obsah kurzu

Chybí Vám odborná způsobilost ke své práci v sociálních službách, nebo jen chcete změnu?

Získejte potřebnou způsobilost dle § 116, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Buďte připraveni  vykonávat přímou obslužnou péči na profesionální a etické úrovni.

V případě zájmu o přihlášení na kurz či o bližší informace prosím kontaktujte paní Nikolu Kleindorfovou na telefonním čísle 725 473 473 či na e-mailu nikola@educocentrum.cz. Kurz je možné hradit přes zvolenou rekvalifikaci.

Délka kurzu: 155 hodin (140 hodin teorie + 15 hodin praxe)

Cena kurzu: na vyžádání

Číslo akreditace MPSV ČR: 2015/07777-PK

Vstupní předpoklady: Věk nad 18 let, ukončené základní vzdělání, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav

Z obsahu kurzu:

V úvodu kurzu budete seznámeni s problematikou kvality služeb a získáte přehled o standardech kvality v sociálních službách.

Osvojíte si základy komunikace a rozvinete své vlastní komunikační dovednosti. Poznáte, co je asertivita a jaký má vliv pro Vaši práci. Poznáte metody alternativní komunikace, která se často v sociálních službách využívá.

Získáte znalosti z oblasti psychologie a psychopatologie a rovněž budete ovládat základy ochrany zdraví při práci. Budete znát základy první pomoci, zdravovědy a somatologie.

Zjistíte, jaká je etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, a jaká je prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.

Velkou část kurzu budete věnovat také teoretickým znalostem z oblasti sociálně právního minima a metod sociální péče a nahlédnete do problematiky zdravotního postižení.

Definujete a vyzkoušíte si základy péče o nemocné včetně pravidel hygieny a epidemiologie a současně budete ovládat základy péče o domácnost.

Nemine Vás ani úžasný blok věnovaný krizové intervenci a naučíte se zvládat jednání osoby, které je poskytována sociální služba – osvojíte si pravidla šetrné sebeochrany.

Praxe bude probíhat přímo v zařízení určených sociálních služeb pod vedením zkušeného pracovníka.

Absolvováním kurzu budete moci na profesionální a etické úrovni vykonávat přímou obslužnou péči o klienty v ambulantních a pobytových zařízeních sociální péče, v domácnostech, dále budete vykonávat základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a činnost pod dohledem sociálního pracovníka při základním sociálním poradenství.

Osvojíte si metodické postupy poskytování služeb, naučíte se poskytovat klientům podporu nebo péči při zajištění sebeobsluhy.
Budete také znát základní terapeutické postupy a metody a různé způsoby práce s lidmi.

Termíny

Datum Místo
11. 3. 2019 Krnov
11. 3. 2019 Krnov
Individuální domluva
11. 3. 2019 - 3. 5. 2019
08:00 - 17:00
Krnov
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 0/20

Obsah kurzu

Chybí Vám odborná způsobilost ke své práci v sociálních službách, nebo jen chcete změnu?

Získejte potřebnou způsobilost dle § 116, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Buďte připraveni  vykonávat přímou obslužnou péči na profesionální a etické úrovni.

V případě zájmu o přihlášení na kurz či o bližší informace prosím kontaktujte paní Nikolu Kleindorfovou na telefonním čísle 725 473 473 či na e-mailu nikola@educocentrum.cz. Kurz je možné hradit přes zvolenou rekvalifikaci.

Délka kurzu: 155 hodin (140 hodin teorie + 15 hodin praxe)

Cena kurzu: na vyžádání

Číslo akreditace MPSV ČR: 2015/07777-PK

Vstupní předpoklady: Věk nad 18 let, ukončené základní vzdělání, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav

Z obsahu kurzu:

V úvodu kurzu budete seznámeni s problematikou kvality služeb a získáte přehled o standardech kvality v sociálních službách.

Osvojíte si základy komunikace a rozvinete své vlastní komunikační dovednosti. Poznáte, co je asertivita a jaký má vliv pro Vaši práci. Poznáte metody alternativní komunikace, která se často v sociálních službách využívá.

Získáte znalosti z oblasti psychologie a psychopatologie a rovněž budete ovládat základy ochrany zdraví při práci. Budete znát základy první pomoci, zdravovědy a somatologie.

Zjistíte, jaká je etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, a jaká je prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.

Velkou část kurzu budete věnovat také teoretickým znalostem z oblasti sociálně právního minima a metod sociální péče a nahlédnete do problematiky zdravotního postižení.

Definujete a vyzkoušíte si základy péče o nemocné včetně pravidel hygieny a epidemiologie a současně budete ovládat základy péče o domácnost.

Nemine Vás ani úžasný blok věnovaný krizové intervenci a naučíte se zvládat jednání osoby, které je poskytována sociální služba – osvojíte si pravidla šetrné sebeochrany.

Praxe bude probíhat přímo v zařízení určených sociálních služeb pod vedením zkušeného pracovníka.

Absolvováním kurzu budete moci na profesionální a etické úrovni vykonávat přímou obslužnou péči o klienty v ambulantních a pobytových zařízeních sociální péče, v domácnostech, dále budete vykonávat základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a činnost pod dohledem sociálního pracovníka při základním sociálním poradenství.

Osvojíte si metodické postupy poskytování služeb, naučíte se poskytovat klientům podporu nebo péči při zajištění sebeobsluhy.
Budete také znát základní terapeutické postupy a metody a různé způsoby práce s lidmi.

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Chybí Vám odborná způsobilost ke své práci v sociálních službách, nebo jen chcete změnu?

Získejte potřebnou způsobilost dle § 116, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Buďte připraveni  vykonávat přímou obslužnou péči na profesionální a etické úrovni.

V případě zájmu o přihlášení na kurz či o bližší informace prosím kontaktujte paní Nikolu Kleindorfovou na telefonním čísle 725 473 473 či na e-mailu nikola@educocentrum.cz. Kurz je možné hradit přes zvolenou rekvalifikaci.

Délka kurzu: 155 hodin (140 hodin teorie + 15 hodin praxe)

Cena kurzu: na vyžádání

Číslo akreditace MPSV ČR: 2015/07777-PK

Vstupní předpoklady: Věk nad 18 let, ukončené základní vzdělání, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav

Z obsahu kurzu:

V úvodu kurzu budete seznámeni s problematikou kvality služeb a získáte přehled o standardech kvality v sociálních službách.

Osvojíte si základy komunikace a rozvinete své vlastní komunikační dovednosti. Poznáte, co je asertivita a jaký má vliv pro Vaši práci. Poznáte metody alternativní komunikace, která se často v sociálních službách využívá.

Získáte znalosti z oblasti psychologie a psychopatologie a rovněž budete ovládat základy ochrany zdraví při práci. Budete znát základy první pomoci, zdravovědy a somatologie.

Zjistíte, jaká je etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, a jaká je prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.

Velkou část kurzu budete věnovat také teoretickým znalostem z oblasti sociálně právního minima a metod sociální péče a nahlédnete do problematiky zdravotního postižení.

Definujete a vyzkoušíte si základy péče o nemocné včetně pravidel hygieny a epidemiologie a současně budete ovládat základy péče o domácnost.

Nemine Vás ani úžasný blok věnovaný krizové intervenci a naučíte se zvládat jednání osoby, které je poskytována sociální služba – osvojíte si pravidla šetrné sebeochrany.

Praxe bude probíhat přímo v zařízení určených sociálních služeb pod vedením zkušeného pracovníka.

Absolvováním kurzu budete moci na profesionální a etické úrovni vykonávat přímou obslužnou péči o klienty v ambulantních a pobytových zařízeních sociální péče, v domácnostech, dále budete vykonávat základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a činnost pod dohledem sociálního pracovníka při základním sociálním poradenství.

Osvojíte si metodické postupy poskytování služeb, naučíte se poskytovat klientům podporu nebo péči při zajištění sebeobsluhy.
Budete také znát základní terapeutické postupy a metody a různé způsoby práce s lidmi.