Čtenářská gramotnost - 16 hodin

Obrázek kurzu
čtenářská gramotnost DVPP E-U-R INSERT RWCT Šablony

Obsah kurzu

Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.1 - a) pro ZŠ. Celkový rozsah kurzu je 16 hodin rozdělených do dvou dnů. Kurz vychází z programu RWCT, "Čtením a psaním ke kritickému myšlení". Systematicky pracuje s dostupnými seznamy čtenářských dovedností a třídí je podle nastavených kritérií. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostmi. Uvedený kurz je chápán jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

Název vzdělávacího programu: Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Číslo akreditace: MSMT-25266/2016-2-648

Kurz je určen všem zájemcům o uvedené téma, kteří disponují spíše základními znalostmi a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků dosud nezabývají. Není určen učitelům, kteří prošli kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo seminářem s podobným obsahem.

Účastníci kurzu budou průběžně hledat další témata, s nimiž mohou ve vlastních třídách těmito metodami pracovat, budou analyzovat a reflektovat jednotlivé metody a postupy, pojmenovávat jejich pozitiva i rizika v kontextu podpory žákovských čtenářských dovedností. V neposlední řadě budou analyzovat čtenářské dovednosti obsažené v metodách RWCT.

Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

  • MODUL I - Učitelské prekoncepty, INSERT, analýza čtenářských dovedností (Brainstorming, práce s naučným textem - INSERT, metody Pětilístku, Třífázový model učení E-U-R, Vědomostní kooperativní Bingo, apod.)
  • MODUL II - Metody pro práci s odborným a narativním textem (Skládankové učení, Párové čtení, Klíčová slova, metoda Ano-Ne, apod.)

Hlavní vzdělávací cíle kurzu:

  • Seznámit učitele s konceptem čtenářské gramotnosti a podmínkami potřebnými k jejímu rozvíjení.
  • Formou modelových lekcí předvést učitelům využití metod rozvíjejících u žáků čtenářskou gramotnost formou nácviku čtenářských strategií.
  • Přivést učitele k sebereflexi jejich učitelské práce, zejména pedagogických kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti.
Individuální domluva

Obsah kurzu

Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.1 - a) pro ZŠ. Celkový rozsah kurzu je 16 hodin rozdělených do dvou dnů. Kurz vychází z programu RWCT, "Čtením a psaním ke kritickému myšlení". Systematicky pracuje s dostupnými seznamy čtenářských dovedností a třídí je podle nastavených kritérií. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostmi. Uvedený kurz je chápán jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

Název vzdělávacího programu: Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Číslo akreditace: MSMT-25266/2016-2-648

Kurz je určen všem zájemcům o uvedené téma, kteří disponují spíše základními znalostmi a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků dosud nezabývají. Není určen učitelům, kteří prošli kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo seminářem s podobným obsahem.

Účastníci kurzu budou průběžně hledat další témata, s nimiž mohou ve vlastních třídách těmito metodami pracovat, budou analyzovat a reflektovat jednotlivé metody a postupy, pojmenovávat jejich pozitiva i rizika v kontextu podpory žákovských čtenářských dovedností. V neposlední řadě budou analyzovat čtenářské dovednosti obsažené v metodách RWCT.

Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

  • MODUL I - Učitelské prekoncepty, INSERT, analýza čtenářských dovedností (Brainstorming, práce s naučným textem - INSERT, metody Pětilístku, Třífázový model učení E-U-R, Vědomostní kooperativní Bingo, apod.)
  • MODUL II - Metody pro práci s odborným a narativním textem (Skládankové učení, Párové čtení, Klíčová slova, metoda Ano-Ne, apod.)

Hlavní vzdělávací cíle kurzu:

  • Seznámit učitele s konceptem čtenářské gramotnosti a podmínkami potřebnými k jejímu rozvíjení.
  • Formou modelových lekcí předvést učitelům využití metod rozvíjejících u žáků čtenářskou gramotnost formou nácviku čtenářských strategií.
  • Přivést učitele k sebereflexi jejich učitelské práce, zejména pedagogických kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti.

Lektoři

lektor-1

PhDr. Libor Kyncl , lektor

dříve učitel, nyní lektor a mentor, absolvoval v letech 1997-8 první kurs programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v ČR. Od té doby v roli učitele osvojené metody začleňoval do výuky a jako lektor vedl množství seminářů o rozsahu 6-120 hodin věnovaných tomuto programu a podpoře čtenářských dovedností žáků napříč vyučovacími předměty. Stal se mezinárodně certifikovaným lektorem programu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“.
lektor-2

Mgr. Beata Kynclová , lektor

učitelka na ZŠ, nyní na SŠ, lektorka a mentorka, se propagaci a rozvíjení mentoringu ve školském prostředí věnuje řadu let. Po absolvování výcviku v systemickém koučování ji zaujal mentoring a z něho plynoucí příležitosti individuální práce s učiteli a podpora jejich profesního rozvoje. Kromě seminářů o mentoringu vede též výcvik mentorů a peer-mentoring. Členka ČAMV (Česká asociace mentoringu ve vzdělávání). Kromě práce se svými vlastními klienty se jako externí mentorka zapojuje též do množství projektů na Moravě, ve Slezsku i v Čechách.