Čtenářská gramotnost - 32 hodin

Obrázek kurzu
čtenářská dílna čtenářská gramotnost DVPP E-U-R INSERT RWCT Šablony

Obsah kurzu

Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.2 - a) pro ZŠ. Jeho celkový rozsah je 32 hodin rozdělených do čtyř dnů. Kurz systematicky pracuje s dostupnými seznamy čtenářských dovedností a třídí je podle nastavených kritérií. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostmi. Také nabízí praktické osvojení metod práce s žáky v oblasti kritického myšlení a podpory čtenářské gramotnosti.

Název vzdělávacího programu: Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 32 h

Číslo akreditace: MSMT-25266/2016-2-648

Účastníci kurzu budou:

 • Plánovat své vlastní lekce a své zkušenosti z jejich realizace sdílet s ostatními.
 • Hledat další témata, s nimiž mohou ve vlastních třídách s těmito metodami pracovat.
 • Analyzovat a reflektovat jednotlivé metody a postupy, pojmenovávat jejich pozitiva i rizika v kontextu podpory žákovských čtenářských dovedností.
 • Analyzovat čtenářské dovednosti obsažené v metodách RWCT.
 • Doplňovat metody kurzu svými vlastními náměty, adaptacemi a variantami.

Kurz je členěn na čtyři osmihodinové vyučovací moduly:

 • MODUL I - Učitelské prekoncepty, INSERT, E-U-R (Brainstorming, práce s naučným textem - INSERT, metoda Pětilístku, Třífázový model učení E-U-R, Vědomostní kooperativní Bingo, Myšlenková mapa, apod.)
 • MODUL II - Aktivní čtenářské činnost nad textem, čtenářovy strategie (Ranní čtení, Skládankové učení, metody Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně, Diamant, Životabáseň, apod.)
 • MODUL III - Práce s odborným textem (Čítárna, metody Třífázový rozhovor, Turnaj skupin, Třídílné zrcadlo, Čtenářská dílna, Volné psaní, Kostka, apod.)
 • MODUL IV - Metody pro práci s narativním textem, analýza čtenářských dovedností (Alfa Box, práce s tabulkou čtenářských dovedností a strategií, Párové čtení, Pyramida údajů, Učíme se navzájem, apod.).

Hlavní vzdělávací cíle kurzu:

 • Seznámit učitele s konceptem čtenářské gramotnosti a podmínkami potřebnými k jejímu rozvíjení.
 • Formou modelových lekcí předvést učitelům využití metod rozvíjejících u žáků čtenářskou gramotnost formou nácviku čtenářských strategií.
 • Přivést učitele k sebereflexi jejich učitelské práce, zejména pedagogických kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti.
 • Podpořit účastnická sdílení příkladů dobré praxe směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků.

 

 

Individuální domluva

Obsah kurzu

Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.2 - a) pro ZŠ. Jeho celkový rozsah je 32 hodin rozdělených do čtyř dnů. Kurz systematicky pracuje s dostupnými seznamy čtenářských dovedností a třídí je podle nastavených kritérií. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostmi. Také nabízí praktické osvojení metod práce s žáky v oblasti kritického myšlení a podpory čtenářské gramotnosti.

Název vzdělávacího programu: Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 32 h

Číslo akreditace: MSMT-25266/2016-2-648

Účastníci kurzu budou:

 • Plánovat své vlastní lekce a své zkušenosti z jejich realizace sdílet s ostatními.
 • Hledat další témata, s nimiž mohou ve vlastních třídách s těmito metodami pracovat.
 • Analyzovat a reflektovat jednotlivé metody a postupy, pojmenovávat jejich pozitiva i rizika v kontextu podpory žákovských čtenářských dovedností.
 • Analyzovat čtenářské dovednosti obsažené v metodách RWCT.
 • Doplňovat metody kurzu svými vlastními náměty, adaptacemi a variantami.

Kurz je členěn na čtyři osmihodinové vyučovací moduly:

 • MODUL I - Učitelské prekoncepty, INSERT, E-U-R (Brainstorming, práce s naučným textem - INSERT, metoda Pětilístku, Třífázový model učení E-U-R, Vědomostní kooperativní Bingo, Myšlenková mapa, apod.)
 • MODUL II - Aktivní čtenářské činnost nad textem, čtenářovy strategie (Ranní čtení, Skládankové učení, metody Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně, Diamant, Životabáseň, apod.)
 • MODUL III - Práce s odborným textem (Čítárna, metody Třífázový rozhovor, Turnaj skupin, Třídílné zrcadlo, Čtenářská dílna, Volné psaní, Kostka, apod.)
 • MODUL IV - Metody pro práci s narativním textem, analýza čtenářských dovedností (Alfa Box, práce s tabulkou čtenářských dovedností a strategií, Párové čtení, Pyramida údajů, Učíme se navzájem, apod.).

Hlavní vzdělávací cíle kurzu:

 • Seznámit učitele s konceptem čtenářské gramotnosti a podmínkami potřebnými k jejímu rozvíjení.
 • Formou modelových lekcí předvést učitelům využití metod rozvíjejících u žáků čtenářskou gramotnost formou nácviku čtenářských strategií.
 • Přivést učitele k sebereflexi jejich učitelské práce, zejména pedagogických kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti.
 • Podpořit účastnická sdílení příkladů dobré praxe směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků.

 

 

Lektoři

lektor-1

PhDr. Libor Kyncl , lektor

dříve učitel, nyní lektor a mentor, absolvoval v letech 1997-8 první kurs programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v ČR. Od té doby v roli učitele osvojené metody začleňoval do výuky a jako lektor vedl množství seminářů o rozsahu 6-120 hodin věnovaných tomuto programu a podpoře čtenářských dovedností žáků napříč vyučovacími předměty. Stal se mezinárodně certifikovaným lektorem programu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“.
lektor-2

Mgr. Beata Kynclová , lektor

učitelka na ZŠ, nyní na SŠ, lektorka a mentorka, se propagaci a rozvíjení mentoringu ve školském prostředí věnuje řadu let. Po absolvování výcviku v systemickém koučování ji zaujal mentoring a z něho plynoucí příležitosti individuální práce s učiteli a podpora jejich profesního rozvoje. Kromě seminářů o mentoringu vede též výcvik mentorů a peer-mentoring. Členka ČAMV (Česká asociace mentoringu ve vzdělávání). Kromě práce se svými vlastními klienty se jako externí mentorka zapojuje též do množství projektů na Moravě, ve Slezsku i v Čechách.