Práce s lidmi s demencí - 16 hodin

Obrázek kurzu
aktivizace Alzheimerova choroba demence modelové situace MSK Duše rizikové faktory validace

Obsah kurzu

Znáte pojmy, rizikové faktory, stádia a projevy demence? Osvojte si zásady komunikace a práce s lidmi s demencí v jednotlivých stádiích onemocnění. Seznamte se se základy validačních technik a jejich využití a procvičte si aktivizační techniky seniorů s demencí.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Specifika práce s lidmi s demencí, A2019/0076-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

1. výukový den

Objasníme Vám základní pojmy - Alzheimerova choroba, demence, prevalence, rizikové faktory, stádia demence a projevy demence.

Seznámíme Vás s projektem Dny paměti a testy paměti a s deklarací Alzheimer Europe a s třístupňovým modelem podpory a péče:  P-PA-IA.

Osvojíte si zásady komunikace a práce s lidmi s demencí v jednotlivých stádiích onemocnění. Budete znát, jaké jsou podmínky, prostředí komunikace a možná úskalí – uživatel v nepříznivé situaci, přítomnost rodiny, konflikt a podmínky pro úspěšný rozhovor. Pro lepší orientaci budeme předvádět mnoho modelových situací.

Co je Validace? Seznámíme Vás se základy validačních technik a jejich využití při práci s lidmi s demencí. Předáme příklady dobré praxe a nácvik modelové situace.

2. výukový den

Druhý den kurzu si vyzkoušíte trénink paměti v různých stádiích Alzheimerovy choroby. Předvedeme Vám a prakticky vyzkoušíme některá aktivizační cvičení (kognice i pohybová aktivita).

A nakonec Vás seznámíme se zásadami gerontagogiky v aktivizaci seniorů s demencí - naučíte se identifikovat potřeby, zásady, záměry, hlavní a dílčí cíle, metody, formy a technické vybavení aktivizačního programu (kognice i pohybová aktivita). Prakticky si vyzkoušíte přípravu a hodnocení aktivizačního programu.

Termíny

Datum Místo
19. 11. 2020 Opava
19. 11. 2020 Opava
Individuální domluva
19. 11. 2020 - 20. 11. 2020
08:00 - 15:00
Opava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 10/25

Obsah kurzu

Znáte pojmy, rizikové faktory, stádia a projevy demence? Osvojte si zásady komunikace a práce s lidmi s demencí v jednotlivých stádiích onemocnění. Seznamte se se základy validačních technik a jejich využití a procvičte si aktivizační techniky seniorů s demencí.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Specifika práce s lidmi s demencí, A2019/0076-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

1. výukový den

Objasníme Vám základní pojmy - Alzheimerova choroba, demence, prevalence, rizikové faktory, stádia demence a projevy demence.

Seznámíme Vás s projektem Dny paměti a testy paměti a s deklarací Alzheimer Europe a s třístupňovým modelem podpory a péče:  P-PA-IA.

Osvojíte si zásady komunikace a práce s lidmi s demencí v jednotlivých stádiích onemocnění. Budete znát, jaké jsou podmínky, prostředí komunikace a možná úskalí – uživatel v nepříznivé situaci, přítomnost rodiny, konflikt a podmínky pro úspěšný rozhovor. Pro lepší orientaci budeme předvádět mnoho modelových situací.

Co je Validace? Seznámíme Vás se základy validačních technik a jejich využití při práci s lidmi s demencí. Předáme příklady dobré praxe a nácvik modelové situace.

2. výukový den

Druhý den kurzu si vyzkoušíte trénink paměti v různých stádiích Alzheimerovy choroby. Předvedeme Vám a prakticky vyzkoušíme některá aktivizační cvičení (kognice i pohybová aktivita).

A nakonec Vás seznámíme se zásadami gerontagogiky v aktivizaci seniorů s demencí - naučíte se identifikovat potřeby, zásady, záměry, hlavní a dílčí cíle, metody, formy a technické vybavení aktivizačního programu (kognice i pohybová aktivita). Prakticky si vyzkoušíte přípravu a hodnocení aktivizačního programu.

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Znáte pojmy, rizikové faktory, stádia a projevy demence? Osvojte si zásady komunikace a práce s lidmi s demencí v jednotlivých stádiích onemocnění. Seznamte se se základy validačních technik a jejich využití a procvičte si aktivizační techniky seniorů s demencí.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Specifika práce s lidmi s demencí, A2019/0076-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

1. výukový den

Objasníme Vám základní pojmy - Alzheimerova choroba, demence, prevalence, rizikové faktory, stádia demence a projevy demence.

Seznámíme Vás s projektem Dny paměti a testy paměti a s deklarací Alzheimer Europe a s třístupňovým modelem podpory a péče:  P-PA-IA.

Osvojíte si zásady komunikace a práce s lidmi s demencí v jednotlivých stádiích onemocnění. Budete znát, jaké jsou podmínky, prostředí komunikace a možná úskalí – uživatel v nepříznivé situaci, přítomnost rodiny, konflikt a podmínky pro úspěšný rozhovor. Pro lepší orientaci budeme předvádět mnoho modelových situací.

Co je Validace? Seznámíme Vás se základy validačních technik a jejich využití při práci s lidmi s demencí. Předáme příklady dobré praxe a nácvik modelové situace.

2. výukový den

Druhý den kurzu si vyzkoušíte trénink paměti v různých stádiích Alzheimerovy choroby. Předvedeme Vám a prakticky vyzkoušíme některá aktivizační cvičení (kognice i pohybová aktivita).

A nakonec Vás seznámíme se zásadami gerontagogiky v aktivizaci seniorů s demencí - naučíte se identifikovat potřeby, zásady, záměry, hlavní a dílčí cíle, metody, formy a technické vybavení aktivizačního programu (kognice i pohybová aktivita). Prakticky si vyzkoušíte přípravu a hodnocení aktivizačního programu.

Lektoři

lektor-1

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková , lektor

lektor-2

Bc. Marta Machová , lektor