Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením - 8 hodin

Obrázek kurzu
dospělí kombinované postižení kompenzační pomůcky masáže rehabilitace relaxace terapie

Obsah kurzu

Poznejte základní možnosti rehabilitace a relaxace u dospělých s kombinovaným postižením. Přijďte si vyzkoušet některé terapeutické metody a naučte se specifikovat rehabilitační a relaxační postupy s ohledem na vymezenou cílovou skupinu.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Seznámení s relaxačními a rehabilitačními prvky u dospělých osob s kombinovaným postižením, A2019/0590-SP/PC

Z obsahu kurzu:

Na kurzu Vám předvedeme možnosti rehabilitace a relaxace u dospělých s kombinovaným postižením. Seznámíme Vás s teorií uspokojování základních lidských potřeb a poskytneme základní teoretické poznatky z oboru rehabilitace a relaxace.

V první řadě si definujeme pojem rehabilitace – osvojíme si základní teoretické informace a naučíme se je dělit dle obsahu, personálního zajištění a místa výkonu. Podíváme se na základní typy rehabilitace, jako jsou: Fyzioterapie, Ergoterapie (kondiční, cílená), logopedie, ošetřovatelské rehabilitace a sociální rehabilitace

Další část kurzu budeme věnovat relaxaci – podíváme se na základní rozdělení, pojmy, definice a využití. Opět definujeme použití relaxace dle obsahu, místa a personálního zajištění.  Představíme si základní typy relaxací, jako jsou: Aromaterapie, dechová gymnastika, masáže, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, felinoterpie a jóga.

Co je rehabilitace a relaxace pro osoby s kombinovaným postižením - popis postižení, demence, Alzheimer, psychotik, schizofrenie. Rehabilitační a relaxační techniky specifické pro cílovou skupinu, navázání kontaktu, motivace, stimulace, individualizace a časová náročnost, fixace.

Nemalou část kurzu budeme věnovat praktickým ukázkám rehabilitačních a relaxačních technik - např. arteterapie, masáže, polohování, vestibulární stimulace. Relaxace v rámci jógy. Uvolnění krční páteře, nácvik komunikace.

Předvedeme si kompenzační pomůcky, které je vhodné pro rehabilitaci a relaxaci dospělých využívat - popis, způsob pořízení, ukázka, prezentace speciálních rehab. technik 

Individuální domluva

Obsah kurzu

Poznejte základní možnosti rehabilitace a relaxace u dospělých s kombinovaným postižením. Přijďte si vyzkoušet některé terapeutické metody a naučte se specifikovat rehabilitační a relaxační postupy s ohledem na vymezenou cílovou skupinu.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Seznámení s relaxačními a rehabilitačními prvky u dospělých osob s kombinovaným postižením, A2019/0590-SP/PC

Z obsahu kurzu:

Na kurzu Vám předvedeme možnosti rehabilitace a relaxace u dospělých s kombinovaným postižením. Seznámíme Vás s teorií uspokojování základních lidských potřeb a poskytneme základní teoretické poznatky z oboru rehabilitace a relaxace.

V první řadě si definujeme pojem rehabilitace – osvojíme si základní teoretické informace a naučíme se je dělit dle obsahu, personálního zajištění a místa výkonu. Podíváme se na základní typy rehabilitace, jako jsou: Fyzioterapie, Ergoterapie (kondiční, cílená), logopedie, ošetřovatelské rehabilitace a sociální rehabilitace

Další část kurzu budeme věnovat relaxaci – podíváme se na základní rozdělení, pojmy, definice a využití. Opět definujeme použití relaxace dle obsahu, místa a personálního zajištění.  Představíme si základní typy relaxací, jako jsou: Aromaterapie, dechová gymnastika, masáže, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, felinoterpie a jóga.

Co je rehabilitace a relaxace pro osoby s kombinovaným postižením - popis postižení, demence, Alzheimer, psychotik, schizofrenie. Rehabilitační a relaxační techniky specifické pro cílovou skupinu, navázání kontaktu, motivace, stimulace, individualizace a časová náročnost, fixace.

Nemalou část kurzu budeme věnovat praktickým ukázkám rehabilitačních a relaxačních technik - např. arteterapie, masáže, polohování, vestibulární stimulace. Relaxace v rámci jógy. Uvolnění krční páteře, nácvik komunikace.

Předvedeme si kompenzační pomůcky, které je vhodné pro rehabilitaci a relaxaci dospělých využívat - popis, způsob pořízení, ukázka, prezentace speciálních rehab. technik