Asertivní komunikace - 8 hodin

Obrázek kurzu
asertivita dovednost komunikace seberozvoj

Obsah kurzu

Nejste si jisti při komunikaci? Máte co říct, ale nevíte jak? Chcete se přestat bát komunikovat a umět prosadit svůj názor? Chcete být ASERTIVNÍ?

 

Umět správně komunikovat je velmi důležité napříč všemi profesemi. Bez této dovednosti se neobejdete. Tak proč se v ní nezdokonalit… Můžete začít právě tímto kurzem!

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Vhled do asertivní komunikace v sociálních službách, A2018/0441-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu: 

  • Kurz Vás kompletně uvede do problematiky asertivního způsobu komunikace (verbální i neverbální).
  • Seznámí Vás se základními pojmy: typy chování - asertivita, pasivita, agresivita, manipulace, asertivní verbální a neverbální komunikace, asertivní práva, typy manipulantů, asertivní techniky, stres, stresor.
  • Osvojíte si prakticky asertivní komunikaci v různých komunikačních situacích, uvědomíte si sebe sama v komunikačním procesu a naučíte se zvládat stres
Individuální domluva

Obsah kurzu

Nejste si jisti při komunikaci? Máte co říct, ale nevíte jak? Chcete se přestat bát komunikovat a umět prosadit svůj názor? Chcete být ASERTIVNÍ?

 

Umět správně komunikovat je velmi důležité napříč všemi profesemi. Bez této dovednosti se neobejdete. Tak proč se v ní nezdokonalit… Můžete začít právě tímto kurzem!

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Vhled do asertivní komunikace v sociálních službách, A2018/0441-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu: 

  • Kurz Vás kompletně uvede do problematiky asertivního způsobu komunikace (verbální i neverbální).
  • Seznámí Vás se základními pojmy: typy chování - asertivita, pasivita, agresivita, manipulace, asertivní verbální a neverbální komunikace, asertivní práva, typy manipulantů, asertivní techniky, stres, stresor.
  • Osvojíte si prakticky asertivní komunikaci v různých komunikačních situacích, uvědomíte si sebe sama v komunikačním procesu a naučíte se zvládat stres