Psychohygiena - 8 hodin

Obrázek kurzu
Maslowova pyramida psychohygiena stres terapie

Obsah kurzu

Máte pocit, že jste v neustálém stresu? Nevíte jak dál?

Seznamte se s projevy stresu, s technikami psychohygieny a s relaxačními technikami vedoucí k dosažení osobní pohody, ze kterých si následně dokážete zvolit podle toho, jak Vám vyhovují a můžete je uplatňovat v pracovním i osobním životě.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Seznámení se základy psychohygieny a její podoby, A2018/0307-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Kurz má za cíl rozvinout Vaši schopnost udržovat mentální hygienu a prohloubit úroveň sebepoznání – porozumět vlastním strategiím zvládání zátěže. Rozvinout Vaši schopnost sebereflexe s využitím sebepoznávacích technik a vyzkoušíte si relaxační techniky a techniky zvládání zátěže.

Psychohygiena a sebepoznání. Význam rozvoje sebepoznání pro udržování psychohygieny. Strategie zvládání stresu – test zaměřený na zjištění individuálního stylu zvládání stresu.

Rozvoj sebepoznání. „Moje hlava“ – arte-terapeutická technika zaměřená na uvědomění si vlastních potřeb.

Psychohygiena a psychologické potřeby. Maslowova pyramida potřeb. Frustrace a deprivace. Životní nespokojenost.

Metody prevence syndromu vyhoření. Nácvik relaxačních technik

Individuální domluva

Obsah kurzu

Máte pocit, že jste v neustálém stresu? Nevíte jak dál?

Seznamte se s projevy stresu, s technikami psychohygieny a s relaxačními technikami vedoucí k dosažení osobní pohody, ze kterých si následně dokážete zvolit podle toho, jak Vám vyhovují a můžete je uplatňovat v pracovním i osobním životě.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Seznámení se základy psychohygieny a její podoby, A2018/0307-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Kurz má za cíl rozvinout Vaši schopnost udržovat mentální hygienu a prohloubit úroveň sebepoznání – porozumět vlastním strategiím zvládání zátěže. Rozvinout Vaši schopnost sebereflexe s využitím sebepoznávacích technik a vyzkoušíte si relaxační techniky a techniky zvládání zátěže.

Psychohygiena a sebepoznání. Význam rozvoje sebepoznání pro udržování psychohygieny. Strategie zvládání stresu – test zaměřený na zjištění individuálního stylu zvládání stresu.

Rozvoj sebepoznání. „Moje hlava“ – arte-terapeutická technika zaměřená na uvědomění si vlastních potřeb.

Psychohygiena a psychologické potřeby. Maslowova pyramida potřeb. Frustrace a deprivace. Životní nespokojenost.

Metody prevence syndromu vyhoření. Nácvik relaxačních technik