Rodinná mediace (specializační výcvik) - 60 hodin

Obrázek kurzu
děti komunikace konfliktní situace mediace rodina sociální práce výcvik

Obsah kurzu

Kurz má charakter rozšiřujícího výcviku a tudíž počítá s některými základními znalostmi účastníků. Pro účastníky bude platit podmínka základní znalosti teorie o konfliktech (definice, fáze, způsoby řešení) a komunikace v konfliktech.

Délka kurzu: 60 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci s rodinou, 2017/0022-SP

Předpokladem k zařazení účastníka do tohoto výcviku bude prokázání abolvování základního kurzu zaměřeného na zvládání konfliktních situací (takový má akreditovaný i naše organizace), popř. kurz zaměřený na konkrétní metodu řešení konfliktů (který vždy obsahuje i základní nauku o konfliktech a komunikaci v konfliktech) - např. Základní výcvik v mediaci, a to v minimálním rozsahu 60 hodin.

Kurz má za cíl posílit zejména praktické komunikační kompetence osob vykonávající pomáhající sociální péči v rámci velmi specifického druhu konfliktních situací - konflikty v rodině, v rámci kterých je často mimo stran v konfliktu nutné brát ohled na zájmy jiných členů rodinného systému (dětí, seniorů,..). Kurz jednak dostatečně a názorně specifikuje problematiku související s konflikty vznikajícími v rodinných systémech, které lze řešit jak právní cestou tak také alternativními způsoby, jejíchž zvládnutí alespoň v základní rovině má výcvik za cíl u  absolventů dosáhnout.

Účastníci budou seznámeni se základními metodami zvládání konfliktů v rodině, jak těmi, které může využít sociální pracovník jako jednotlivec při individuální práci s klientem. Podstatná část výcviku bude věnována nácviku dovedností v modelových situacích včetně bloku supervizní podpory.

Individuální domluva

Obsah kurzu

Kurz má charakter rozšiřujícího výcviku a tudíž počítá s některými základními znalostmi účastníků. Pro účastníky bude platit podmínka základní znalosti teorie o konfliktech (definice, fáze, způsoby řešení) a komunikace v konfliktech.

Délka kurzu: 60 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci s rodinou, 2017/0022-SP

Předpokladem k zařazení účastníka do tohoto výcviku bude prokázání abolvování základního kurzu zaměřeného na zvládání konfliktních situací (takový má akreditovaný i naše organizace), popř. kurz zaměřený na konkrétní metodu řešení konfliktů (který vždy obsahuje i základní nauku o konfliktech a komunikaci v konfliktech) - např. Základní výcvik v mediaci, a to v minimálním rozsahu 60 hodin.

Kurz má za cíl posílit zejména praktické komunikační kompetence osob vykonávající pomáhající sociální péči v rámci velmi specifického druhu konfliktních situací - konflikty v rodině, v rámci kterých je často mimo stran v konfliktu nutné brát ohled na zájmy jiných členů rodinného systému (dětí, seniorů,..). Kurz jednak dostatečně a názorně specifikuje problematiku související s konflikty vznikajícími v rodinných systémech, které lze řešit jak právní cestou tak také alternativními způsoby, jejíchž zvládnutí alespoň v základní rovině má výcvik za cíl u  absolventů dosáhnout.

Účastníci budou seznámeni se základními metodami zvládání konfliktů v rodině, jak těmi, které může využít sociální pracovník jako jednotlivec při individuální práci s klientem. Podstatná část výcviku bude věnována nácviku dovedností v modelových situacích včetně bloku supervizní podpory.