Sebezkušenostní výcvik - 160 hodin

Obrázek kurzu
sebepoznání sebezkušenost výcvik

Obsah kurzu

Seznamovat se sám se sebou je velmi důležité, protože my sami jsme si nástrojem, který využíváme ke své práci. Abychom s tímto nástrojem dokázali úspěšně nakládat a vyvarovali se případných "zranění", je velmi důležité seznamovat se sám se sebou.

Pokud pečujeme o jiné lidi, učíme je něčemu, snažíme se jim pomáhat, směrovat je někam, poskytovat poradenství, mediovat řešení různých situací, ve kterých se lidé nedokážou dohodnout a pomáhat jim objevovat to, co může být přínosem pro obě strany - k tomu používáme především sebe.

Délka kurzu: 160 h (8 měsíční výcvik)

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Sebepoznání - nástroj pro zodpovědnou sociální práci, A2019/0145-SP/VP

EDVIA: Sebepoznání - nástroj pro zodpovědnou sociální práci, A2019/0075-SP/VP

Z obsahu kurzu:

Na kurzu budete procvičovat vlastní schopnost práce s relativně intimním obsahem, prohlubování schopnosti přiměřené sebereflexe a schopnost uvědomění si aktuálních osobních hranic. Dozvíte se, co je to sebezkušenost a jak pracovat se sebou samým, zamyslíte se nad svými vlastními rolemi, ve kterých ve svém životě vystupujete.

Zkusíte prezentovat vlastní osobní životopis s použitím metody křivky života. Vypracujete si přehled cesty vlastního života – odkud a kam vede a co se na ní událo? Budete mít možnost vytvořit si strom života. Seznámíte se díky tomuto se svými předky, rodinnými tradicemi a mýty. Budete moci sledovat vztahové triangulace, vytvořit rodinnou mapu a vyzkoušet si sculpturing. Budete schopni zmapovat sociálního prostředí členů skupiny.

Dozvíte se něco o hodnotovém žebříčku, uvědomíte si vlastní obavy a předsudky a proberete také záležitosti xenofobií, mýtů, dogmat a rituálů. Podíváte se hlouběji na pojem moci a bezmoci. Sami identifikujete vlastní potencionality – v čem a kdy jste mocní či bezmocní a jak se tyto skutečnosti odráží na Vašem životě.
 
Dozvíte se, v čem jsou (mohou být) uživatelé mocní a v čem bezmocní. Platí, že dobrá práce sociálního pracovníka předpokládá podporu moci uživatelů – seminář Vám tuto podporu pomůže zvládnout.  
                      
Věnovat se budete také tématům transakční analýzy, jako jsou egostavy či dramatický trojúhelník. Řeč bude také o interakci a komunikaci. Proberete umění formulovat životní scénáře a jejich charakteristiky. Budete schopni určit, čím jsou tyto scénáře ovlivněny, jaké sledují cíle, co nám komplikují, apod. Vypracujete si svůj osobní životní scénář. Dozvíte se co je komunikace a co ji ovlivňuje. Budete znát její funkce, rizika a pasti komunikování při pomáhání.
 
V rámci kurzu si rovněž dostatečně osvojíte důležité pojmy, strategie a řešení problémových či konfliktních situací a vyzkoušíte si je také v praxi. Proberete pojem krize a krizová intervence, jejich druhy a příklady. Budete schopni identifikovat obtížné situace i konfliktní chování lidí. Seznámíte se se strategiemi řešení jako je asertivita či aikidó. Dozvíte se základní informace o prevenci syndromu vyhoření, seznámíte se s mediací a vyzkoušíte si některé metody práce. Budete se věnovat také samotné supervizi, jejímu významu, druhům a funkcím.  
    
Závěr  kurzu je zaměřen na shrnutí již probraných témat, jejich praktické ukázky a nácviky a osobní přístup ke každému z účastníků.
 
Pro koho je kurz určen:
 
Kurzy jsou určeny všem zájemcům o vzdělávání krizové intervence, sebezkušenostního výcviku a mediace z řad k veřejnosti, dále především sociálním pracovníkům, právníkům, personalistům, psychologům, pedagogům, řídícím pracovníkům, politikům, peer pracovníkům, smírčím radám, přestupkovým komisím aj. Všem, kteří si chtějí rozšířit a zefektivnit svoje dovednosti pro práci s lidmi.
 
Osnova kurzu:
 1. setkání (20 h) – zkušenost, životní role, tvorba „stromu života“
 2. setkání (20 h) – mapování sociální prostředí členů skupiny, pojem moci a bezmoci, identifikace vlastní potencionality
 3. setkání (20 h) – moc a bezmoc uživatelů, podpora moci uživatelů
 4. setkání (20 h) – životní scénáře a jejich charakteristiky, vypracování osobního životního scénáře, komunikace
 5. setkání (20 h) – pojem krize a krizová intervence, strategie a řešení problémových situací (asertivita, metoda aikidó), prevence syndromu vyhoření, seznámení s mediací
 6. setkání (20 h) – supervize, její význam, druhy a funkce, shrnutí probraných témat
 7. setkání (20 h) – praktické ukázky a nácviky, osobní přístup ke každému z účastníků
 8. setkání (20 h) - závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá z tvorby a obhajoby portfolia.

Lektorský tým tvoří odborníci na daná témata, pod záštitou garanta programu, Mgr. Lubomíra Smékala.

Individuální domluva

Obsah kurzu

Seznamovat se sám se sebou je velmi důležité, protože my sami jsme si nástrojem, který využíváme ke své práci. Abychom s tímto nástrojem dokázali úspěšně nakládat a vyvarovali se případných "zranění", je velmi důležité seznamovat se sám se sebou.

Pokud pečujeme o jiné lidi, učíme je něčemu, snažíme se jim pomáhat, směrovat je někam, poskytovat poradenství, mediovat řešení různých situací, ve kterých se lidé nedokážou dohodnout a pomáhat jim objevovat to, co může být přínosem pro obě strany - k tomu používáme především sebe.

Délka kurzu: 160 h (8 měsíční výcvik)

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Sebepoznání - nástroj pro zodpovědnou sociální práci, A2019/0145-SP/VP

EDVIA: Sebepoznání - nástroj pro zodpovědnou sociální práci, A2019/0075-SP/VP

Z obsahu kurzu:

Na kurzu budete procvičovat vlastní schopnost práce s relativně intimním obsahem, prohlubování schopnosti přiměřené sebereflexe a schopnost uvědomění si aktuálních osobních hranic. Dozvíte se, co je to sebezkušenost a jak pracovat se sebou samým, zamyslíte se nad svými vlastními rolemi, ve kterých ve svém životě vystupujete.

Zkusíte prezentovat vlastní osobní životopis s použitím metody křivky života. Vypracujete si přehled cesty vlastního života – odkud a kam vede a co se na ní událo? Budete mít možnost vytvořit si strom života. Seznámíte se díky tomuto se svými předky, rodinnými tradicemi a mýty. Budete moci sledovat vztahové triangulace, vytvořit rodinnou mapu a vyzkoušet si sculpturing. Budete schopni zmapovat sociálního prostředí členů skupiny.

Dozvíte se něco o hodnotovém žebříčku, uvědomíte si vlastní obavy a předsudky a proberete také záležitosti xenofobií, mýtů, dogmat a rituálů. Podíváte se hlouběji na pojem moci a bezmoci. Sami identifikujete vlastní potencionality – v čem a kdy jste mocní či bezmocní a jak se tyto skutečnosti odráží na Vašem životě.
 
Dozvíte se, v čem jsou (mohou být) uživatelé mocní a v čem bezmocní. Platí, že dobrá práce sociálního pracovníka předpokládá podporu moci uživatelů – seminář Vám tuto podporu pomůže zvládnout.  
                      
Věnovat se budete také tématům transakční analýzy, jako jsou egostavy či dramatický trojúhelník. Řeč bude také o interakci a komunikaci. Proberete umění formulovat životní scénáře a jejich charakteristiky. Budete schopni určit, čím jsou tyto scénáře ovlivněny, jaké sledují cíle, co nám komplikují, apod. Vypracujete si svůj osobní životní scénář. Dozvíte se co je komunikace a co ji ovlivňuje. Budete znát její funkce, rizika a pasti komunikování při pomáhání.
 
V rámci kurzu si rovněž dostatečně osvojíte důležité pojmy, strategie a řešení problémových či konfliktních situací a vyzkoušíte si je také v praxi. Proberete pojem krize a krizová intervence, jejich druhy a příklady. Budete schopni identifikovat obtížné situace i konfliktní chování lidí. Seznámíte se se strategiemi řešení jako je asertivita či aikidó. Dozvíte se základní informace o prevenci syndromu vyhoření, seznámíte se s mediací a vyzkoušíte si některé metody práce. Budete se věnovat také samotné supervizi, jejímu významu, druhům a funkcím.  
    
Závěr  kurzu je zaměřen na shrnutí již probraných témat, jejich praktické ukázky a nácviky a osobní přístup ke každému z účastníků.
 
Pro koho je kurz určen:
 
Kurzy jsou určeny všem zájemcům o vzdělávání krizové intervence, sebezkušenostního výcviku a mediace z řad k veřejnosti, dále především sociálním pracovníkům, právníkům, personalistům, psychologům, pedagogům, řídícím pracovníkům, politikům, peer pracovníkům, smírčím radám, přestupkovým komisím aj. Všem, kteří si chtějí rozšířit a zefektivnit svoje dovednosti pro práci s lidmi.
 
Osnova kurzu:
 1. setkání (20 h) – zkušenost, životní role, tvorba „stromu života“
 2. setkání (20 h) – mapování sociální prostředí členů skupiny, pojem moci a bezmoci, identifikace vlastní potencionality
 3. setkání (20 h) – moc a bezmoc uživatelů, podpora moci uživatelů
 4. setkání (20 h) – životní scénáře a jejich charakteristiky, vypracování osobního životního scénáře, komunikace
 5. setkání (20 h) – pojem krize a krizová intervence, strategie a řešení problémových situací (asertivita, metoda aikidó), prevence syndromu vyhoření, seznámení s mediací
 6. setkání (20 h) – supervize, její význam, druhy a funkce, shrnutí probraných témat
 7. setkání (20 h) – praktické ukázky a nácviky, osobní přístup ke každému z účastníků
 8. setkání (20 h) - závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá z tvorby a obhajoby portfolia.

Lektorský tým tvoří odborníci na daná témata, pod záštitou garanta programu, Mgr. Lubomíra Smékala.