Úvod do problematiky sluchového postižení - 8 hodin

Obrázek kurzu
komunikační bariéry potřeby klienta praktický nácvik sluchově postižený

Obsah kurzu

Máte obavy z kontaktu se sluchově postiženými, chcete vědět, jak s nimi komunikovat?

Poznejte chyby, kterých se dopouštíme při komunikaci s lidmi, kteří ztratili sluch a uvědomte si předsudky a postoje k těmto lidem.

 

Na tomto kurzu si komunikaci prakticky procvičíte přímo s lektorem = osobou se sluchovým postižením, která Vás zbaví obav z komunikace a pocitu, že člověk, který neslyší, je „divný“.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Úvod do problematiky sluchového postižení, A2017/0170-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Seznámíme Vás s problematikou sluchového postižení a jeho specifiky u lidí, kteří ztratili sluch. Získáte praktické poznatky, které Vám pomohou minimalizovat komunikační bariéru při kontaktu s lidmi se sluchovým postižením, a získáte informace o zásadách pro úspěšnou komunikaci.

Předsudky a mýty – seznámíme Vás s předsudky a stereotypy, chybami v komunikaci, mýty o ohluchlých osobách, nálepkováním a s postoji k lidem se ztrátou sluchu, s příklady z praxe (dobrá a špatná praxe).

Dále si představíme typy sluch. postižení a rozdílnost komunikačních potřeb - seznámíme se se základními informacemi, s rozdílnými komunikačními potřebami ohluchlých lidí a tzv. „N“eslyšících.

Osvojíme si komunikační techniky – seznámíme Vás se specifickými komunikačními technikami, se zákonem o komunikačních systémech, se simultánním přepisem mluvené řeči, se službami, které bourají bariéry komunikace, s (anti)diskriminačními praktikami přístupnosti informací.

V neposlední řadě si definujeme zásady pro komunikaci – seznámíme se s podmínkami a faktory, které podporují komunikaci, s desaterem, odezíráním, důležitostí psané informace. Naučíme se, co dělat, když je přítomen doprovod osoby se sluch. postižením, doporučení pro jednání, možné problémy při komunikaci a etika.

A nakonec si předvedeme pomůcky - kompenzační pomůcky a jejich využití, co je kochleární implantát, k čemu je projekt escribe a jeho využití.

Individuální domluva

Obsah kurzu

Máte obavy z kontaktu se sluchově postiženými, chcete vědět, jak s nimi komunikovat?

Poznejte chyby, kterých se dopouštíme při komunikaci s lidmi, kteří ztratili sluch a uvědomte si předsudky a postoje k těmto lidem.

 

Na tomto kurzu si komunikaci prakticky procvičíte přímo s lektorem = osobou se sluchovým postižením, která Vás zbaví obav z komunikace a pocitu, že člověk, který neslyší, je „divný“.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Úvod do problematiky sluchového postižení, A2017/0170-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Seznámíme Vás s problematikou sluchového postižení a jeho specifiky u lidí, kteří ztratili sluch. Získáte praktické poznatky, které Vám pomohou minimalizovat komunikační bariéru při kontaktu s lidmi se sluchovým postižením, a získáte informace o zásadách pro úspěšnou komunikaci.

Předsudky a mýty – seznámíme Vás s předsudky a stereotypy, chybami v komunikaci, mýty o ohluchlých osobách, nálepkováním a s postoji k lidem se ztrátou sluchu, s příklady z praxe (dobrá a špatná praxe).

Dále si představíme typy sluch. postižení a rozdílnost komunikačních potřeb - seznámíme se se základními informacemi, s rozdílnými komunikačními potřebami ohluchlých lidí a tzv. „N“eslyšících.

Osvojíme si komunikační techniky – seznámíme Vás se specifickými komunikačními technikami, se zákonem o komunikačních systémech, se simultánním přepisem mluvené řeči, se službami, které bourají bariéry komunikace, s (anti)diskriminačními praktikami přístupnosti informací.

V neposlední řadě si definujeme zásady pro komunikaci – seznámíme se s podmínkami a faktory, které podporují komunikaci, s desaterem, odezíráním, důležitostí psané informace. Naučíme se, co dělat, když je přítomen doprovod osoby se sluch. postižením, doporučení pro jednání, možné problémy při komunikaci a etika.

A nakonec si předvedeme pomůcky - kompenzační pomůcky a jejich využití, co je kochleární implantát, k čemu je projekt escribe a jeho využití.