Základy empowermentu v sociálních službách - 8 hodin

Obrázek kurzu
empowerment kompetence posílení vedení zmocnění

Obsah kurzu

Kurz provede teoretickým základem i praktickými ukázkami z problematiky přenosu pravomocí na stranu uživatelů sociálních služeb, což ve svém důsledku povede k posílení schopností uživatelů k samostatnému jednání a individuální práci. Představí účastníkům principy zplnomocňování uživatelů, metodiky a nástroje empowermentu a praktický nácvik modelových situací.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Základy empowermentu aneb zapojení a posílení uživatelů, A2018/0312-SP/PC/VP

Absolventi tohoto kurzu se budou orientovat v základní terminologii procesu empowermentu, seznámí se se základními nástroji a postupy při zmocnění nebo-li posílení kompetencí uživatelů sociálních služeb. Naučí se formou praktických nácviků posilovat pravomoce uživatelů a zvyšovat jejich duchovní, společenské a ekonomické či rozhodovací síly. Naučí se vybudovat prostředí důvěry při jednání s uživateli, a to díky společně sdíleným cílům, určitou volností v rozhodování a také vysokou mírou odpovědnosti.

Individuální domluva

Obsah kurzu

Kurz provede teoretickým základem i praktickými ukázkami z problematiky přenosu pravomocí na stranu uživatelů sociálních služeb, což ve svém důsledku povede k posílení schopností uživatelů k samostatnému jednání a individuální práci. Představí účastníkům principy zplnomocňování uživatelů, metodiky a nástroje empowermentu a praktický nácvik modelových situací.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Základy empowermentu aneb zapojení a posílení uživatelů, A2018/0312-SP/PC/VP

Absolventi tohoto kurzu se budou orientovat v základní terminologii procesu empowermentu, seznámí se se základními nástroji a postupy při zmocnění nebo-li posílení kompetencí uživatelů sociálních služeb. Naučí se formou praktických nácviků posilovat pravomoce uživatelů a zvyšovat jejich duchovní, společenské a ekonomické či rozhodovací síly. Naučí se vybudovat prostředí důvěry při jednání s uživateli, a to díky společně sdíleným cílům, určitou volností v rozhodování a také vysokou mírou odpovědnosti.