AAK a nácvik manuálních gest - 40 hodin

Obrázek kurzu
AAK gesta komunikace mentální postižení znaková řeč

Obsah kurzu

Získejte informace o alternativních možnostech dorozumívání, než je běžně používaná mluvená řeč. Osvojte si základní dovednosti komunikovat jinými způsoby dorozumívání. Naučte se tyto dovednosti používat prakticky při komunikaci s lidmi, kteří využívají sociální služby a mají výrazné potíže vyjadřovat se srozumitelně mluvením nebo písemnou formou nebo nemohou tyto formy komunikace používat vůbec pro těžké zdravotní znevýhodnění.

Délka kurzu: 40 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: AAK a nácvik manuálních gest na podporu dorozumívání osob s mentálním postižením a jiným zdravotním znevýhodněním, A2019/0149-SP/PC/VP

Lektorský tým: Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.; Mgr. Bohdana Herzánová; Mgr. Květa Staňková

Z obsahu kurzu:

V teoretické části kurzu probereme důležité pojmy, definice komunikace a vývoj AAK ve světě, její zavádění a šíření v ČR.

 • Řeč bude o komunikačních systémech, jazykových programech a přínosech používání AAK.    
 • Dozvíte se něco o tvorbě slovní zásoby – z čeho vycházíme.
 • Proberete používání AAK v každodenním životě, úskalí jejího užívání i obvyklé obavy. Budete znát dovednosti potřebné pro používání AAK.

               

V praktické části Vám budou představeny formy AAK a dozvíte se, kdo a jak ji může využívat.

 • Budou Vám předvedeny metody používání AAK a její formální i neformální učení. Sami si vyzkoušíte prožitková cvičení a trénink jejího používání.          
 • Vyzkoušíte si také různé technické pomůcky pro AAK i počítačové programy.  
 • Vytvoříte si komunikační tabulky, naučíte se udělat z nich rozbor a vyhodnotit jejich správnost po formální i obsahové stránce.                        
 • Podstatná část semináře bude věnována nácviku manuálních gest, jejich procvičování a upevňování zapamatování podoby jednotlivých znaků, soulad a plynulost gest a slovního vyjádření pojmů.           
 • V rámci kurzu shlédnete také několik málo dokumentů vystihujících dané téma.

Termíny

Datum Místo
28. 5. 2020 Ostrava
28. 5. 2020 Ostrava
Individuální domluva
28. 5. 2020 - 24. 6. 2020
09:00 - 15:50
Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 17/20

Obsah kurzu

Získejte informace o alternativních možnostech dorozumívání, než je běžně používaná mluvená řeč. Osvojte si základní dovednosti komunikovat jinými způsoby dorozumívání. Naučte se tyto dovednosti používat prakticky při komunikaci s lidmi, kteří využívají sociální služby a mají výrazné potíže vyjadřovat se srozumitelně mluvením nebo písemnou formou nebo nemohou tyto formy komunikace používat vůbec pro těžké zdravotní znevýhodnění.

Délka kurzu: 40 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: AAK a nácvik manuálních gest na podporu dorozumívání osob s mentálním postižením a jiným zdravotním znevýhodněním, A2019/0149-SP/PC/VP

Lektorský tým: Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.; Mgr. Bohdana Herzánová; Mgr. Květa Staňková

Z obsahu kurzu:

V teoretické části kurzu probereme důležité pojmy, definice komunikace a vývoj AAK ve světě, její zavádění a šíření v ČR.

 • Řeč bude o komunikačních systémech, jazykových programech a přínosech používání AAK.    
 • Dozvíte se něco o tvorbě slovní zásoby – z čeho vycházíme.
 • Proberete používání AAK v každodenním životě, úskalí jejího užívání i obvyklé obavy. Budete znát dovednosti potřebné pro používání AAK.

               

V praktické části Vám budou představeny formy AAK a dozvíte se, kdo a jak ji může využívat.

 • Budou Vám předvedeny metody používání AAK a její formální i neformální učení. Sami si vyzkoušíte prožitková cvičení a trénink jejího používání.          
 • Vyzkoušíte si také různé technické pomůcky pro AAK i počítačové programy.  
 • Vytvoříte si komunikační tabulky, naučíte se udělat z nich rozbor a vyhodnotit jejich správnost po formální i obsahové stránce.                        
 • Podstatná část semináře bude věnována nácviku manuálních gest, jejich procvičování a upevňování zapamatování podoby jednotlivých znaků, soulad a plynulost gest a slovního vyjádření pojmů.           
 • V rámci kurzu shlédnete také několik málo dokumentů vystihujících dané téma.

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Získejte informace o alternativních možnostech dorozumívání, než je běžně používaná mluvená řeč. Osvojte si základní dovednosti komunikovat jinými způsoby dorozumívání. Naučte se tyto dovednosti používat prakticky při komunikaci s lidmi, kteří využívají sociální služby a mají výrazné potíže vyjadřovat se srozumitelně mluvením nebo písemnou formou nebo nemohou tyto formy komunikace používat vůbec pro těžké zdravotní znevýhodnění.

Délka kurzu: 40 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: AAK a nácvik manuálních gest na podporu dorozumívání osob s mentálním postižením a jiným zdravotním znevýhodněním, A2019/0149-SP/PC/VP

Lektorský tým: Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.; Mgr. Bohdana Herzánová; Mgr. Květa Staňková

Z obsahu kurzu:

V teoretické části kurzu probereme důležité pojmy, definice komunikace a vývoj AAK ve světě, její zavádění a šíření v ČR.

 • Řeč bude o komunikačních systémech, jazykových programech a přínosech používání AAK.    
 • Dozvíte se něco o tvorbě slovní zásoby – z čeho vycházíme.
 • Proberete používání AAK v každodenním životě, úskalí jejího užívání i obvyklé obavy. Budete znát dovednosti potřebné pro používání AAK.

               

V praktické části Vám budou představeny formy AAK a dozvíte se, kdo a jak ji může využívat.

 • Budou Vám předvedeny metody používání AAK a její formální i neformální učení. Sami si vyzkoušíte prožitková cvičení a trénink jejího používání.          
 • Vyzkoušíte si také různé technické pomůcky pro AAK i počítačové programy.  
 • Vytvoříte si komunikační tabulky, naučíte se udělat z nich rozbor a vyhodnotit jejich správnost po formální i obsahové stránce.                        
 • Podstatná část semináře bude věnována nácviku manuálních gest, jejich procvičování a upevňování zapamatování podoby jednotlivých znaků, soulad a plynulost gest a slovního vyjádření pojmů.           
 • V rámci kurzu shlédnete také několik málo dokumentů vystihujících dané téma.