Psychiatrické minimum - 16 hodin

Obrázek kurzu
Duševní onemocnění MSK Duše porucha psychiatrie psychoterapie sociální práce

Obsah kurzu

Znalost základů psychiatrie, potažmo psychopatologie, představuje důležitou součást teoretické i praktické vybavenosti pracovníků setkávajících se s klienty sociálních služeb, nejen z důvodu vyššího výskytu psychických onemocnění a poruch u většiny cílových skupin, kterým jsou poskytovány sociální služby. Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky se základy psychiatrické a psychopatologické terminologie, se symptomy, syndromy, diagnózami, a typologií duševních onemocnění, s nimiž se ve své praxi mohou běžně setkat, a vybaví je základními znalostmi a schopnostmi, jak s takovými klienty důstojně, eticky a profesionálně komunikovat a preventivně i následně pracovat. Účastníci se také seznámí s možnostmi pomoci těmto klientům v rámci komplexního přístupu multidisciplinární spolupráce.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Psychiatrické minimum pro sociální práci, A2020/0641-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Kurz umožní účastníkům základní vhled do psychiatrie a psychoterapie a jejích návazností do sociální práce. Účelem je zlepšení vnímání specifických potřeb psychiatricky nemocných klientů a s tím souvisejícího profesionálního přístupu výkonu sociální služby. Účastníci budou seznámeni se základními klinickými kategoriemi s cílem lepší orientace v problematice duševního onemocnění, a budou uvedeni do základních způsobů jednání s osobami s duševním onemocněním.

Kurz interaktivně předkládá možnost praktických realizací modelových situací i společné analýzy připravených případových studií a příkladů dobré i špatné praxe. Kurz je koncipován jako vhled do tématu takovým způsobem, aby informace jím poskytované doplňovaly kvalifikaci vztahující se k vykonávané pozici všem pomáhajícím profesím vykonávajícím sociální práci (četnou i občasnou) s klientem duševně nemocným - se specifickými příklady z různých druhů sociálních služeb.

Termíny

Datum Místo
14. 1. 2021 Ostrava
14. 1. 2021 Ostrava
Individuální domluva
14. 1. 2021 - 15. 1. 2021
08:00 - 15:00
Ostrava
0 Kč (DPH se neplatí)
Obsazenost: 27/25

Obsah kurzu

Znalost základů psychiatrie, potažmo psychopatologie, představuje důležitou součást teoretické i praktické vybavenosti pracovníků setkávajících se s klienty sociálních služeb, nejen z důvodu vyššího výskytu psychických onemocnění a poruch u většiny cílových skupin, kterým jsou poskytovány sociální služby. Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky se základy psychiatrické a psychopatologické terminologie, se symptomy, syndromy, diagnózami, a typologií duševních onemocnění, s nimiž se ve své praxi mohou běžně setkat, a vybaví je základními znalostmi a schopnostmi, jak s takovými klienty důstojně, eticky a profesionálně komunikovat a preventivně i následně pracovat. Účastníci se také seznámí s možnostmi pomoci těmto klientům v rámci komplexního přístupu multidisciplinární spolupráce.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Psychiatrické minimum pro sociální práci, A2020/0641-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Kurz umožní účastníkům základní vhled do psychiatrie a psychoterapie a jejích návazností do sociální práce. Účelem je zlepšení vnímání specifických potřeb psychiatricky nemocných klientů a s tím souvisejícího profesionálního přístupu výkonu sociální služby. Účastníci budou seznámeni se základními klinickými kategoriemi s cílem lepší orientace v problematice duševního onemocnění, a budou uvedeni do základních způsobů jednání s osobami s duševním onemocněním.

Kurz interaktivně předkládá možnost praktických realizací modelových situací i společné analýzy připravených případových studií a příkladů dobré i špatné praxe. Kurz je koncipován jako vhled do tématu takovým způsobem, aby informace jím poskytované doplňovaly kvalifikaci vztahující se k vykonávané pozici všem pomáhajícím profesím vykonávajícím sociální práci (četnou i občasnou) s klientem duševně nemocným - se specifickými příklady z různých druhů sociálních služeb.

Obsah termínu

K termínu nebyl vložen žádný popis.

Obsah kurzu

Znalost základů psychiatrie, potažmo psychopatologie, představuje důležitou součást teoretické i praktické vybavenosti pracovníků setkávajících se s klienty sociálních služeb, nejen z důvodu vyššího výskytu psychických onemocnění a poruch u většiny cílových skupin, kterým jsou poskytovány sociální služby. Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky se základy psychiatrické a psychopatologické terminologie, se symptomy, syndromy, diagnózami, a typologií duševních onemocnění, s nimiž se ve své praxi mohou běžně setkat, a vybaví je základními znalostmi a schopnostmi, jak s takovými klienty důstojně, eticky a profesionálně komunikovat a preventivně i následně pracovat. Účastníci se také seznámí s možnostmi pomoci těmto klientům v rámci komplexního přístupu multidisciplinární spolupráce.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 hodin

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Psychiatrické minimum pro sociální práci, A2020/0641-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Kurz umožní účastníkům základní vhled do psychiatrie a psychoterapie a jejích návazností do sociální práce. Účelem je zlepšení vnímání specifických potřeb psychiatricky nemocných klientů a s tím souvisejícího profesionálního přístupu výkonu sociální služby. Účastníci budou seznámeni se základními klinickými kategoriemi s cílem lepší orientace v problematice duševního onemocnění, a budou uvedeni do základních způsobů jednání s osobami s duševním onemocněním.

Kurz interaktivně předkládá možnost praktických realizací modelových situací i společné analýzy připravených případových studií a příkladů dobré i špatné praxe. Kurz je koncipován jako vhled do tématu takovým způsobem, aby informace jím poskytované doplňovaly kvalifikaci vztahující se k vykonávané pozici všem pomáhajícím profesím vykonávajícím sociální práci (četnou i občasnou) s klientem duševně nemocným - se specifickými příklady z různých druhů sociálních služeb.

Lektoři

lektor-1

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková , lektor

lektor-2

Mgr. Renata Eremiášová , lektor