Základy právní způsobilosti a opatrovnictví - 8 hodin

Obrázek kurzu
EDVIA občanský zákoník opatrovník práva sociální služby svéprávnost zákon

Obsah kurzu

Znáte nové právní úpravy svéprávnosti? Víte, jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka?

Získejte základní znalosti o problematice svéprávnosti a opatrovnictví.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Základy právní způsobilosti a opatrovnictví, 2015/0312-PC/SP/VP

EDVIA: Základy právní způsobilosti a opatrovnictví v sociálních službách, 2016/0519-PC/SP/VP/PP

 

Z obsahu kurzu:

Cílem kurzu je Vás seznámit se základy nové právní úpravy svéprávnosti, podmínkami pro její omezení a alternativami k omezení svéprávnosti, jak jsou opraveny v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Rovněž budete seznámeni s právy a povinnostmi opatrovníka. V této souvislosti bude pozornost věnována též vztahu opatrovníka, případně jiného zástupce člověka s narušenou schopností právně jednat (zástupce z členů domácnosti, zástupce na základě plné moci) a poskytovatele sociální služby, jakož i jednotlivých zaměstnanců poskytovatele.

V neposlední řadě Vás seznámíme s řízením o svéprávnosti a opatrovnictví člověka a roli, jakou v těchto řízeních může sehrát poskytovatel sociální služby, nebo jeho jednotlivý pracovník.

Podíváme se na zákonné zastupování osob, které jsou omezeny ve způsobilosti k právním úkonům nebo způsobilosti zcela zbaveny, a to zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

Seznámíme Vás se základními právními předpisy vztahujícími se k problematice opatrovnictví.

Další část kurzu budeme věnovat problematice poskytování kvalitní sociální služby osobám s duševním onemocněním (povinnosti opatrovníka, komunikace pracovníků SSL s opatrovníky, právo uživatele SSL na přiměřené riziko, „informovaný souhlas“ atd.).

Cílem semináře je též umožnit Vám vzájemnou výměnu zkušeností o řešení problémů při zajišťování sociálních služeb osobám s některým opatřením v oblasti svéprávnosti, především osobám ve svéprávnosti omezeným.

Individuální domluva

Obsah kurzu

Znáte nové právní úpravy svéprávnosti? Víte, jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka?

Získejte základní znalosti o problematice svéprávnosti a opatrovnictví.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Základy právní způsobilosti a opatrovnictví, 2015/0312-PC/SP/VP

EDVIA: Základy právní způsobilosti a opatrovnictví v sociálních službách, 2016/0519-PC/SP/VP/PP

 

Z obsahu kurzu:

Cílem kurzu je Vás seznámit se základy nové právní úpravy svéprávnosti, podmínkami pro její omezení a alternativami k omezení svéprávnosti, jak jsou opraveny v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Rovněž budete seznámeni s právy a povinnostmi opatrovníka. V této souvislosti bude pozornost věnována též vztahu opatrovníka, případně jiného zástupce člověka s narušenou schopností právně jednat (zástupce z členů domácnosti, zástupce na základě plné moci) a poskytovatele sociální služby, jakož i jednotlivých zaměstnanců poskytovatele.

V neposlední řadě Vás seznámíme s řízením o svéprávnosti a opatrovnictví člověka a roli, jakou v těchto řízeních může sehrát poskytovatel sociální služby, nebo jeho jednotlivý pracovník.

Podíváme se na zákonné zastupování osob, které jsou omezeny ve způsobilosti k právním úkonům nebo způsobilosti zcela zbaveny, a to zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

Seznámíme Vás se základními právními předpisy vztahujícími se k problematice opatrovnictví.

Další část kurzu budeme věnovat problematice poskytování kvalitní sociální služby osobám s duševním onemocněním (povinnosti opatrovníka, komunikace pracovníků SSL s opatrovníky, právo uživatele SSL na přiměřené riziko, „informovaný souhlas“ atd.).

Cílem semináře je též umožnit Vám vzájemnou výměnu zkušeností o řešení problémů při zajišťování sociálních služeb osobám s některým opatřením v oblasti svéprávnosti, především osobám ve svéprávnosti omezeným.